Pörssiyhtiötutkimus tavoitti 50 % Suomessa noteeratuista yhtiöistä. Niiden johto tunnistaa mediallistumisen ilmiönä, mutta vain 25 % yhtiöistä kokee viestivänsä joukkueena. Kasvollisuuden merkitys korostui tutkimuksen tuloksissa, kuitenkin vain 16 % yhtiöistä on asettanut johdon viestinnälle selkeitä tavoitteita. 

Tietoa pörssijohtoa askarruttaviin kysymyksiin

Johtaja on Media! –valmennusten kokemukset sekä sidosryhmien ennakkokeskustelut toivat esiin jännitteitä regulaation ja sidosryhmien avointen viestintäodotusten välille. Toimitusjohtaja Jukka Saksin mukaan aihealue herättää pörssiyhtiöiden johdossa kysymyksiä, joihin haluttiin tutkimuksella vastata. ”Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa pörssiyhtiöiden johdon suhtautumisesta johtajuusviestintään ja mediallistumisen ilmiöön. Viitekehyksiksi valitsimme mediallistumisen ja johtajuusviestinnällisen profiloinnin, jotka olemme todenneet käytännön valmennuksissa toimiviksi.”

Tutkimusmetodina laadullisen ja määrällisen yhdistäminen

Tutkimus toteutettiin syvähaastateltiin ensin hallituksen puheenjohtajia, toimitusjohtajia ja johtoryhmän jäseniä, yhteensä 25 henkilöä. 20 sidosryhmähaastattelua ´kohdistettiin analyytikoille, sijoittajille, markkinavalvojalle, juristeille sekä median edustajille. Haastatteluiden pohjalta luotiin kysymyspatteristo määrälliseen tutkimusosioon. Siinä puhelinhaastateltiin 75 pörssiyhtiön johdon edustajaa. Tutkimuksella tavoitettiin siis 120 haastateltavaa ja 50% Suomessa toimivista pörssiyhtiöistä. Puhelinhaastattelut toteutti alihankkijana Taloustutkimus Oy. Tutkimuksesta vastasi Johtaja on Media!, suunnitteluun ja analyysiin osallistui myös tutkimuskonsultti Juha Aalto.

Googlen roolia suhteessa henkilöstöön ei tunnisteta

Oikeastaan kaikissa pörssiyhtiöissä yritysjohto käyttää omaa mediaa, kuten tiedotteita, verkkosivuja, blogeja tai omia tilaisuuksia. 82 % hyöntää säännöllisesti sosiaalista mediaa. Kiinnostavana havaintona hakukoneoptimointia omaan henkilöstöön vaikuttamisena hyödyntää vain 5 % yhtiöistä. Eniten palautetta viestinnästään pörssijohto saa sijoittajilta.

Arvot ja sidosryhmien huomio suurimmat viestintähaasteet

Suurimmat ongelmat johdon oman viestinnän näkökulmasta koetaan sidosryhmien saavuttamisessa. 37 % kokee sääntelyn rajoittavan viestintää, suurimpana haasteena sääntelyn tulkinnanavaraisuus. Sen sijaan ajankohtaista vastuullisuutta ei koettu viestintäteemana ongelmallisena. Johto hahmottaa mediallistumisen ilmönä ja ymmärtää varsin hyvin myös tiimimäisen viestinnän merkityksen, mutta kuitenkin vain 25 % yhtiöstä kokee viestivänsä joukkueena. Arvopohjainen viestintä tulee viemään eniten johdon resursseja tulevaisuudessa.

Yhtiöihin tarvitaan yhtenäisempää kuvaa mediallistumisen vaikutuksista

”Johtajuusviestintään liittyvät käsitykset ovat useissa yhtiöissä vielä hajanaisia, eikä hallituksilla tai johtoryhmillä ole niistä selkeää yhteistä kuvaa. Kasvollisen viestinnän roolin uskotaan kuitenkin vahvasti kasvavan, joten johdon yhtenäistä tulkintaa mediallistumisen vaikutuksista tarvitaan paljon nykyistä enemmän”, Saksi toteaa. Hän uskoo, että yhtiöissä tullaan hyödyntämään mediallistumis-analyysejä sekä johtajuusviestinnän mittareita tulevaisuudessa paljon nykyistä laajemmin. ”Johto näkee viestinnän myös riskienhallinan näkökulmasta ja haluaa siksi sen perustuvan systemaattisuuteen”.

Tutkimuksen tulosten tilaaminen

Tutkimustulosten laajempaa maksullista esittelyä (90 min) ja yhtiökohtaisen soveltamisen työpajaa (90 min) voi tilata johtoryhmille. hallituksille ja viestintätiimeille. Lisätietoja antaa Jukka Saksi, yhteystiedot alla. Tutkimuksen tarkempi esittely löytyy alla olevasta linkistä.

Pörssiyhtiötutkimuksen esittely

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.