Johtaja on Media! on kartoittanut otantahaastattelussa kesän ja alkusyksyn 2018 aikana pörssiyhtiöiden ylimmän johdon tunnistamat viestinnälliset ongelmat ja jännitteet. Syvähaastatteluja täydennetään marraskuussa alkavalla kvantitatiivisella osiolla. Tutkimus toteutetaan puhelinhaastatteluna ja siitä vastaa Taloustutkimus Oy.

Erityisesti hallitusten puheenjohtajat ja toimitusjohtajat ilmaisevat lisääntyneen sääntelyn ja regulaation tuoneen tiukkoja rajoja avoimelle kommunikoinnille. Osa haastatelluista arvioi koettelevansa sääntelyn rajoja pyrkiessään avoimeen vuorovaikutukseen sidosryhmiensä kanssa. Suhtautuminen johtajuusviestintään vaihtelee paljon.

”Eri media-areenojen ja -kanavien linkittyminen tunnistetaan ilmiönä varsin hyvin. Tätä mediallistumiseksi kuvaamaamme ilmiötä on kuitenkin vaikea hallita, ja siksi tutkimme ongelman laajuutta, sekä etsimme käytännön ratkaisuja. Tavoitteemme on auttaa hallituksia, johtoryhmiä, viestintäjohtoa ja sijoittajia muutoksen keskellä”, toimitusjohtaja Jukka Saksi kiteyttää.

Tutkimuksen kuluessa on noussut useita viestintäkohuja ja joissakin tapauksissa ne ovat johtaneet noteeratuissa yhtiöissä maineriskin takia toimitusjohtajien äkkipotkuihin.

”Yksi toimiva tapa on tunnistaa johtajuusviestinnällinen profiili ja kehittää sen avulla liiketoiminnallista kilpailuetua mediallistuneessa toimiympäristössä. Tammikuussa 2019 valmistuva raporttimme kokoaa uudet havainnot ja tarjoaa ajantasaista vertailutietoa.”

Johtajuusviestinnällisen profiilin tunnistaminen

”Pörssiyhtiöissä hyvää ja avointa johtajuutta sekä aktiivista maineen hallintaa vastassa ovat usein sääntely, organisaatiokulttuuri ja -rakenteet. Sidosryhmät, esimerkiksi asiakkaat ja henkilöstö, toivovat juuri omiin tarpeisiinsa vastaamista ja arvomaailman kiteyttämistä. Markkinasääntely puolestaan korostaa yhdenaikaisuutta ja kaikille samansisältöistä viestintää”, johtaja Jarmo Rosenberg kuvaa.

Pörssiyhtiöt eivät ole tilanteessa yksin. Etujärjestöt, asiantuntijat ja valvovat viranomaiset muistuttavat, että joidenkin toimialojen sääntely rajoittaa viestintää voimakkaasti. Samoin esimerkiksi ympäristö- ja vastuullisuusnäkökohdat ovat nousseet monessa yrityksessä merkittävään asemaan viestinnän teemoina.

Yhteensä yli 150 vastaajaa

Kvalitatiivisessa tutkimusosiossa on henkilökohtaisesti haastateltu Helsingissä noteerattujen päälistayhtiöiden hallitusten puheenjohtajia, jäseniä sekä toimitusjohtajia. Sidosryhmiä ovat edustaneet institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat sekä analyytikot ja markkinavalvojat. Taustoittavissa haastatteluissa on saatu näkemyksiä median edustajilta, viestintäjohtajilta, asiantuntijatehtävissä toimivilta lakimiehiltä sekä eri järjestöjen edustajilta.

Kvantitatiivisessa osiossa rakenteinen puhelinhaastattelu kohdennetaan pörssiyhtiöissä toimiville hallitusten ja operatiivisen johdon edustajille.

Yhteensä vastaajia on yli 150. Aiemmat tiedotteet tutkimukseen liittyen täältä.

Tutkimusraportin tilaukset

Tutkimuksen tulokset julkaistaan medialle tammikuussa 2019. Tutkimusraportin ja yrityskohtaisten hallituksille ja johtoryhmille sekä viestintäjohdolle tarkoitettujen sparrauksien varaukset ja tilaukset:

Pörssiyhtiötutkimuksen esittely

Jukka ja JarmoJukka Saksi ja Jarmo Rosenberg

Jukka Saksi: 040-501 8357 / jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
Jarmo Rosenberg: 044 061 0925 / jarmo.rosenberg@johtajaonmedia.fi

Johtaja on Media! haluaa olla enemmän kuin viestintätoimisto. Tähtäimenä auttaa organisaatioiden ylintä johtoa hahmottamaan mediallistumisen vaikutukset ja tukea heidän johtajuusviestintää. Sitä toteutetaan analyysien, tutkimusten ja valmennusten avulla.