Pia Pakarinen siirtyi Kauppakamarista Helsingin apulaispormestariksi kesäkuussa 2017. Hän luotsaa nyt luottamushenkilönä 13.000 työntekijää kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, jossa virallinen esimiesvastuu on toimialajohtaja Liisa Pohjalaisella. Yhteistyö toimii samankaltaisen ajattelutavan vuoksi hyvin, mikä on valtava voimavara moniulotteisessa toimiympäristössä.

Viestintä on apulaispormestarin ydintyötä

Viestiminen on apulaispormestarin ydintyötä. Pia toimii viestinviejänä ja tulkkina poliitikkojen ja toimialan välillä. Hän jakaa tietoa, kuuntelee kansalaisten viestejä ja pyrkii vastaamaan niihin. Kysymyksiä ja kommentteja tulee fyysisten kohtaamisten lisäksi kaikkien kanavien kautta. Dialogi työllistää, mutta se on tärkeää palvelua, se parantaa tietoisuutta ja vähentää negatiivista keskustelua.

Jokainen etulinjan tapaaminen vahvistaa ymmärrystä ja isoa kuvaa

Pia uskoo kohtaamisiin. Hän on tehnyt jo 45 vierailua kouluihin, päiväkoteihin ja leikkipuistoihin. ”Asioihin on harvoin vain yksi helppo ratkaisu. Kun vierailee monessa paikassa kuulemassa etulinjan tekijöitä, alkaa nousta yhteisiä haasteita. Myös oma tieto lisääntyy, jolloin voi vinkata, miten muissa yksiköissä on haasteita ratkaistu. Laaja kommunikaatio auttaa myös havainnoimaan muutosvastarinnan ja todellisten ongelmien eron.”

Hiljaistenkin kuuleminen demokratian nimissä

Ihmiset ilahtuvat tullessaan kuulluksi. Myös siksi vierailut ovat tärkeitä. Pia on huomannut, että politiikan teossa huomio kiinnittyy heihin, jotka huutavat eniten. Joillakin kaupungin alueilla osataan viestiä erityisen aktiivisesti ja selkeästi. Sen takia Pia on järjestänyt mahdollisuuksia tulla kuulluksi myös heille, joilla ei ole mahdollisuutta viestiä niin hyvin. ”Tasapuolisuuden vuoksi päätöksenteko on uskottavampaa, kun kaikkia kuullaan.”

Hyvä esimies luottaa ja valmentaa eteenpäin

Joukkoja johdetaan Pian mielestä keskeltä, tehden ihmisten kanssa yhdessä. Hän onkin saanut positiivista palautetta kyvystään innostaa. ”Myös luottamusta arvostetaan.” Pia muistelee työurallaan parasta esimiestään Mattia, joka antoi usein hieman ylivaativia tehtäviä. ”Kun vein Matille tekemäni työn, hän kertoi sen olevan hyvä, mutta uskoi minun pystyvän vielä parempaan. Se oli joskus ärsyttävää, mutta toisaalta se valmensi kehittymään.”

Mentorointi on molemminpuolista oppimista

Halu auttaa ja jakaa työelämässä opittua on saanut Pian toimimaan muutaman nuoren naisen mentorina. ”Jokaisen täytyy tehdä omat virheensä, mutta toinen voi kokemuksensa avulla päätellä, mihin asiat saattavat johtaa.” Pian mukaan mentoroitava usein kertoo itselleen vastauksia samalla, kun avaa haasteitaan mentorilleen. Kokemuksen kautta voi myös nähdä asioissa tiettyjä analogioita. Pian oppi vuosien varrelta on, että asiat ovat yleensä neutraaleja, ongelmanratkaisu on ihmisten välistä.

Somessa kannattaa olla oma itsensä

Pian seuraajamäärät kasvavat somessa pikkuhiljaa hyvän perustyön ja palautteiden kautta tehtyjen parannusten avulla. Somen kanssa ei ole ollut suurempia ongelmia. Hänen mielestä Helsingin kaupungin tuottama sisältö on laadukasta ja sitä on hyvä jakaa omilla saatesanoilla. Välillä viestiminen on faktaa, välillä hieman rennompaa. ”Pääasia että tähtää palvelemaan ja on oma rehellinen itsensä.”

Suurkiitokset Pialle inspiroivasta keskustelusta!

Hyödynnä ilmaisia sisältöjä

Mikäli kiinnostuit itsesi tai organisaatiosi kehittämisestä kohti dialogia käyvää mediaa, kannattaa tutustua referenssitarinoihimme, hyödyntää ilmaisia oppaitamme tai kurkata muita henkilöhaastatteluita.

@JukkaSaksi

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi