Halusin saada hieman valtavirrasta poikkeavia ajatuksia arvoista. Siispä keskustelimme niistä keksijä, säveltäjä ja kirjailija Perttu Pölösen kanssa. Tutustuimme eräässä seminaarissa, jossa olimme molemmat puhumassa.

PERTTU ON HAVAINNUT, ETTÄ TIETYT ARVOT MIELLETÄÄN YHTEISKUNNASSAMME HYVÄKSYTYIKSI. Esimerkkinä hän mainitsee empatian ja diversiteetin. ”Asioissa on kuitenkin kaksi puolta. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että empatia on hyvä asia. Sitä voi kuitenkin käyttää myös välineenä toisia ihmisiä vastaan. Samoin kaikissa organisaatioissa puhutaan, miten diversiteetti on tärkeää. Kuitenkin helposti arjessa tehdään toisenlaisia valintoja. Ehkä kertoo ajastamme, että on luotu narratiivia, jossa asiat ovat joko hyviä tai huonoja.”

AJASSAMME ON TIETYNLAISIA KAKSOISSTANDARDEJA. Esimerkiksi sen, että kaikki johtajat kannustavat puheissaan henkilöstöään kokeilemaan ja tekemään virheitä. ”Kuitenkin kun joku tekee esimerkiksi julkisessa työssään virheen, se tuomitaan rankasti ja henkilö lähes lynkataan. Yrityksissä myös kannustetaan työntekijöitä olemaan aktiivisia somessa. Kuitenkin on nähty, että somepäivitysten takia on annettu jo potkuja. Virheitä saa tehdä siis vain tietyllä tavalla.” Perttu on huomannut, että arvot ovat usein kiva ajatus siihen asti, kun niiden takia täytyy tehdä vaikeita valintoja. ”Kun tulee tiukka paikka, toteutetaanko aitoja arvoja vai ollaanko valmiita joustamaan niissä? Jos arvot eivät toteudu valinnoissa, ei ole kyse arvoista.”

ARVOJEN MUODOSTUMINEN NÄYTTÄÄ MUUTTUNEEN AJAN SAATOSSA. ”Ennen vanhaan oli tyypillistä, että monet asiat, kuten arvot, siirtyivät sukupolvilta eteenpäin. Vanhempien lisäksi lasta opettivat naapurit, sukulaiset ja opettajat. Vaikutuspiiri oli melko suppea. Tänä päivänä paljolti toiset nuoret kasvattavat nuoria ja antavat vaikutteita digitaalisessa sekä globaalissa ympäristössä. He, jotka ovat syntyneet internetajassa, ovat saaneet paljon laajempia arvovaikutteita, kuin sitä vanhemmat. Kiinnostava kysymys on, auttaako se muodostamaan selkeitä arvoja vai sekoittaako se asiaa lisää.”

NYT MEILLÄ ON TYÖVÄLINEET VIESTIÄ ARVOISTA ULOSPÄIN. ”Se tapahtuu niin somessa esimerkiksi tekemistemme kautta kuin valinnoissamme esimerkiksi pukeutumisessa. Maailma on niin pirstaloitunut ja monimutkainen. Ehkä siitäkin on tullut arvo, että jokaisen oletetaan olevan uniikki. Globaalissa maailmassa arvoissa on paljon enemmän vaihtoehtoja verrattuna siihen, kun elimme melko suljetussa yhteiskunnassa.”

MONET ARVOISTA ON VAIKEA MITATA JA REALISOIDA. ”Niin pitkään, kun ihmisiä johdetaan numeroilla, ei ehkä nähdä arvoja tarpeeksi tärkeinä. Sitä vastaan pitäisi taistella, että arvoista tulee vain päälle liimattuja lauseita. Erityisesti nuoret ovat hyviä tunnistamaan, kun heihin yritetään vaikuttaa. Kaikilla yrityksillä on varmaankin sinänsä hyvät arvot, mutta huomataan nopeasti, ovatko ne totta. Pitäisi kyetä näyttämään aidosti, onko jokin arvo oikeasti toiminnassa läsnä. Se on yksi johtamisen iso haaste.”

ARVOT VAIKUTTAVAT SIIHEN, KENEN KANSSA TEEMME YHTEISTYÖTÄ. ”Se, minkälainen maineeni on, riippuu varmasti siitä, minkälaiset arvoni ovat taustalla. Ne heijastuvat teoistani ja puheistani. Kun on tietyt teemat, joista puhun, kielivät ne myös omista arvoistani. Jokainen puhuu niistä asioista, jotka kokee itse tärkeäksi. Se vaikuttaa myös siihen, mitkä tahot ottavat yhteyttä ja toivovat yhteistyötä kanssani. Siinä mielessä arvot vaikuttavat vahvasti siihen, kenen kanssa teen töitä.”

Haastattelun ja paljon muuta voit lukea kokonaisuudessaan tuoreesta Arvovalta-kirjasta.

Opas Arvoihin

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.