Vaihdoimme ajatuksia muutosjohtamisesta ja johtajien viestinnästä Allerin toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälän kanssa. (Detaljit ovat saattaneet muuttua haastatteluhetken jälkeen.)

Hyvää johtajuusviestintää tarvitaan enemmän kuin koskaan

Paulin mielestä johtajuus on sekä omistajien että työyhteisön näkökulmasta vastuuta asettaa oikeat tavoitteet, lupa innostaa, mahdollisuus resursoida ja kykyä ottaa harkittuja riskejä. Mitään ei tapahdu, jos emme ymmärrä, mihin olemme menossa. ”Tämä hetki ja menneisyys eivät saa tapella johdon kokouksissa, vaan katse pitää suunnata etuviistoon. Johtamisessa tarvitaan hyvää viestintää enemmän kuin koskaan.”

Johtaja kantaa vastuun vaikeimmista päätöksistä

Pauli kokee olevansa etuoikeutettu, koska on saanut mandaatin viedä Allerin porukan eteenpäin poikkeuksellisen vaikeina aikoina. Pelkkä titteli ei tee kenestäkään johtajaa. Pauli kantaa itse vastuun esimerkiksi leikkauspäätöksistä, mikä on hänen mukaansa vähemmän innostavaa johtamista. Hänestä olisi kohtuutonta delegoida saneerausvastuu muille. Sen sijaan vallan ja vastuun voi surutta luovuttaa arjessa. ”Hyvässä duunipaikassa valta ja vastuu on arkista ja läpinäkyvää.”

Asiakkaat arvostavat rohkeita ideoita ja intohimoista asennetta

Pauli uskoo, että yhteisön vapaus, halu kehittyä ja tahto tehdä yhdessä ovat voittavan yhteisön kolme kultaista sääntöä. Esimerkkinä hän kertoo, kuinka Aller voitti syksyn suurimman suomalaisen sisältömarkkinointisopimuksen ja sai Keskon asiakkaakseen. Kampanjatiimi kertoi juhlistamistilaisuudessa koko muulle henkilöstölle, mitä tehtiin missäkin vaiheessa, mitä epätoivon hetkiä koettiin, miten innostusta luotiin ja millä asiakkuus lopulta voitettiin. ”Sellaisina hetkinä on upeaa seistä taustalla myhäilemässä, ja niistä hetkistä löytyy syyt työskennellä johtajana. Tämä on palveluammatti.”

Media-alalla ei ole viime vuosina ollut helppoja päiviä. ”Tosiasiat täytyy tunnustaa, mutta ankeuttajaksi ei pidä ryhtyä.” Paulin mielestä asenne ja osaaminen ratkaisevat. ”Keskon mukaan ideamme olivat rohkeimpia, asenteemme oli intohimoisin ja digitaalinen osaamisemme huippuluokkaa.”

Data kuluttajan arkikäyttäytymisestä on myytävää palvelua

Suomi24.fi ja Seiska tuovat eniten euroja Allerille. Journalistiset palkinnot menevät kuitenkin muille tahoille. ”Mielenkiintoista on, että Seiskaa ei kukaan lue, mutta se on kuitenkin Suomen kannattavin aikakausilehti ja pohjoismaiden suurin viikkolehti.” Aller tuntee medioidensa kautta suomalaisen arkikäyttäytymisen hyvin.

Mediamurros ei mene ohi, ja täytyy tunnistaa, mitkä tehdyistä investoinneista ovat menneet pieleen. Yksi Allerin virhe oli lähteä digitalisoitumaan tuote edellä. Nyt dynaamisen datan avulla päätellään, minkälaisia mainoksia ihmiset haluaisivat nähdä, ja luodaan sen pohjalta palvelutuotteita. Lisätäkseen digitaalisuuden ja sosiaalisten medioiden osaamistaan, Aller osti digiyritys Dinglen. Pauli on kaupasta innoissaan. Dingle on Suomen ehdokas tämän vuoden European Business Awardsissa kasvu-yritysten sarjassa.

Monikanavaisuus ei tarkoita pelkkää digitaalisuutta

Nyt kehitettävät konseptit ovat monikanavaisia, ja Paulin mukaan Internet syrjäyttää kahden vuoden sisällä kaikki muut mediat globaalisti. Yritykset julkaisevat omia ohjelmiaan itse ja alkavat käyttäytyä kuten mediat. Perinteiset mediakanavat eivät kuitenkaan ole kuolleet. ”Airbnb on luonut uuden markkinan ja tukee sitä julkaisemalla upeaa aikakauslehteä. Googlella on printtilehti, jossa on rajattu painos. Kirjalla on edelleen oma roolinsa. Myös radiolla ja tv:llä on loistava tulevaisuus, mutta ei kanavina vaan sisältöinä.”

Tulevien investointikohteiden havaitseminen on osa johtajuutta

Yritysten markkinointiviestintä on usein laadukasta, mutta siiloutunutta, ei synkronoitua. Harva yrityksistä hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti. ”Iso osa johtajuutta onkin löytää sellaisia ituja ja kokeiluja tulevaisuudesta, joista tulee asiakkaille merkityksellisiä, ja tehdä niihin liittyviä investointeja osaamiseen sekä resursseihin.”

Lamassakin on lupa innostua, innostaa ja investoida

Suomessa ei ole pulaa ideoista, mutta innostajista on. Jos Paulilla on huono päivä, hän pyrkii innostamaan muita. Se on esimiehen tehtävä ja siinä inspiroi myös itseään. ”Lamassa ajatellaan, ettei ole lupa innostua, innostaa ja investoida. Tietenkin on. Johtajan pitää olla tunteineen mukana, kun on surunhetki. Samalla tavalla voi olla seuraavana päivänä nostamassa maljaa. Tarvitaan tunneälyä sen arviointiin, mikä vie porukkaa parhaiten eteenpäin ja mikä vastaavasti saattaa tunnelman latistaa.”

Pelko ei voi ohjata johtajan työtä

Pauli kokee näkevänsä enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. ”Pelko on johtajan pahin ongelma. Ei pidä rakentaa itselleen rooleja, vaan olla oma itsensä. On oltava itse esimerkki, eikä muilta voi vaatia sellaista, mitä ei itse uskalla kokeilla. Auttaa, kun käyttäytyy verkossa ja fyysisissä kohtaamisissa samalla tavalla, eikä yritä rakentaa erilaisia rooleja. Silloin ei tarvitse muistella, miltä minun nyt pitikään kuulostaa ja mitähän tästä muut ajattelevat.”

Johtajan kannattaa käyttää kaikkia vuorovaikutuskeinoja

Pauli arvelee, että luomukohtaamiset nousevat uuteen arvoon. Varsinkin työsuhteeseen tai arvojen vastaiseen käyttäytymiseen täytyy johtajan puuttua, ja niissä kahdenkeskinen keskustelu on tehokas tapa. Pauli tapaa henkilökohtaisesti jokaisen työntekijän kerran vuodessa. ”Some on vain yksi tapa vaikuttaa, ja johtajan täytyy käyttää kaikkia vuorovaikutuskeinoja. Usein paras niistä on edelleen face to face.”

Vaikutusvallalla voi tehdä enemmän hyvää kuin pahaa

Esimiehillä on Paulin mukaan edelleen paljon valtaa, eikä se ole kokonaan siirtynyt henkilöstölle.  Johtaminen luo turvallisuutta ja pelisäännöt takaavat oikeudenmukaisuutta. Pauli ei erityisesti nauti asemansa tuomasta vallasta. ”Mielenkiintoisinta on vaikutusvalta, sillä voit tehdä hyvää. Voit sanoa mitä ajattelet ja yrität tukea ihmisiä, joilla on tärkeä viesti.”

Niin kauan kuin elää, on uskallettava kehittyä

Kehittääkseen ajatteluaan Pauli hakeutuu monipuolisiin kohtaamisiin. Hän pyrkii välttämään sitä, että palkkaisi itsensä kaltaisia. ”Jotta yritys uusiutuu, palkkaa erilaisia ihmisiä kuin olet.” Pauli puhuu mielellään intialaisen koodarin tai venäläisen myyjän kanssa oppiakseen uutta. Johtajalla se tarkoittaa ennen kaikkea oman ajattelun jatkuvaa haastamista.

Kiitokset Paulille inspiroivasta kohtaamisesta! Tapa ajatella asioita monelta kantilta on luova ja uuden kehittämiseen kannustava. Kilpailu kovenee ja Allerin joukko tarvitsee Paulilta innostusta jatkossakin voittaakseen uusia asiakkuuksia. Onnea siihen!

@JukkaSaksi

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi