Työyhteisöissä pohditaan kovasti, minkälaiseksi toiminta muuttuu post-covid -aikana. Miten pääsemme uuteen nousuun koronan jälkeen?

Johtamisen ja viestinnän näkökulmasta retoriikalla on merkitystä. Exit-sanalla voi olla johtajille erilainen merkitys kuin henkilöstölle tai kansalaisille. Se saatetaan kokea passiivisena, sana luo mielleyhtymän poistumisesta kriisistä ja paluusta vanhaan.

Luodaan exitin sijaan entry-strategia

Voisimme sen sijaan puhua entry-strategiasta. Se olisi aktiivisempi ja loisi ajatuksen siitä, mitä on opittu kriisiajasta, mitä säilytetään vanhasta, mitä otetaan tilalle ja mistä luovutaan, kun luodaan uutta ja parempaa. Maailma ei palaa enää entiselleen.

Entryyn tarvitaan koko yhteisön parhaat näkemykset

Työyhteisöissä olisi tärkeää varmistaa, että niissä on jaettu näkemys siitä, mitä koronan jälkeinen aika niille merkitsee ja että viestinnässä on huomioitu tarpeeksi entry-näkökulmia.

Yhteisen näkemyksen luomiseen tarvitaan kustannustehokas osallistamisen tapa, joista suosittelen kevyttä yhteiskehittämistä. Sitä kautta saadaan yhteisön jäsenten demokraattiset mielipiteet ja luovuus esiin.

Tärkeää, että jotain vanhaa jätetään työtehtävistä pois

Monilla toimialoilla ollaan uupumuksen partaalla, jolloin johdon toiveita herättävä ja eheyttävä viestintä on elintärkeää. Henkilöstölle ei saisi nousta pelkoa siitä, että otetaan jatkuvasti uusia toimintamalleja vanhojen lisäksi. Jostain tulisi kyetä luopumaan.

Tarvitaankin toivonkipinä, että entry-strategia luodaan henkilöstön havaintoja ja näkemyksiä kuunnellen siten, että jotain vanhaa jätetään pois.

Tukea päätöksentekoon ja sisältöä viestintään

Mitä osallistaminen konkreettisesti tarkoittaa? Siinä työyhteisöissä koko henkilöstö otetaan mukaan yhteiskehittämään ja vastaamaan seuraaviin avoimiin kysymyksiin:

  • Minkä koronan myötä muodostuneen toimintatavan haluaisin säilyttää?
  • Mistä koronan myötä muodostuneesta toimintatavasta haluat päästä eroon mahdollisimman nopeasti?
  • Minkä koronan myötä muodostuneen toimintatavan käyttöä tulee lisätä?
  • Minkä koronan myötä muodostuneen toimintatavan käyttöä tulee vähentää?

Optioina voidaan kysyä myös:

  • Mitä työn tekemiseen liittyvää olet oivaltanut koronan myötä?
  • Mikä koronan myötä muodostuneen toimintatavan olet kokenut positiiviseksi?

Osallistu maksuttomaan entry-infoon

Kerron 12.8.2021 klo 13-13.30 maksuttomassa infossa, kuinka henkilöstö osallistetaan entry-strategian laatimiseen kustannustehokkaasti ja nopeasti. Info toteutetaan Teamsissä. Ilmoittaudu mukaan jättämällä sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään ja saat Teams-kutsun. Tervetuloa!

Jos haluat sitä ennen keskustella aiheesta, ota vapaasti minuun yhteyttä!

Voit myös kutsua minut työyhteisönne etäpalaveriin alustamaan 15 min viestinnän, arvojen ja osallistamisen mahdollisuuksista.

Kauppalehti: Työyhteisösi tarvitsee nyt oman entry-strategian, sanoo Jukka Saksi – polku koronan jälkeiseen nousuun rakentuu näistä neljästä kysymyksestä (tilaajille)

Jukka Saksi viestintävalmentaja ja tietokirjailija +358405018357 jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Auttaa kiteyttämään arvoja ja viestimään luottamusta herättävästi. Konsultoi työyhteisöjä osallistamisen prosesseissa.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut 15 vuotta esimies- ja johtamistehtävissä ennen siirtymistään viestintäyrittäjäksi. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA-tutkinnon ja väitellyt tohtoriksi johtajuudesta. Väitöskirja finanssialan johtajuuden murroksesta (2013).

Löytyy somesta nimellä @JukkaSaksi. Linkit kaikkiin sisältöihin löytyvät täältä.

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA