Päivi Anttikoski aloitti Valtioneuvoston viestintäjohtajana tammikuussa 2018. Yksi hänen tehtävistään on hoitaa pääministerin ja hallituksen viestintää.

Tärkeimpänä roolina johtaa viestijöiden tiimiä

Päivin työ on erittäin vaihtelevaa. ”Saan olla tekemisissä substanssiin liittyvien asioiden kanssa ja miettiä, miten haastavia hankkeita johdetaan viestinnällisesti hyvään lopputulokseen.” Viestintäosaston johtaminen on siinä mielessä Päivin tärkein tehtävä, että asiantuntijat pitää saada toimimaan yhteen ja tekemään töitä hyvällä motivaatiolla. Päivi on virkamies, mutta poliittinen kalenteri säätelee työtä vahvasti. Koordinoitavana on myös 12 ministeriön viestintäjohtajien keskinäinen yhteistyö.

Vauhdikas alku ja helppo sisääntulo

Ensimmäiset kuukaudet uudessa työssä ovat sujuneet vauhdikkaasti. ”Olin 20 vuotta mediassa ja ehdin olla 10 kuukautta vapaalla ennen siirtymistäni Valtioneuvostoon. Tunsin sinä aikana vahvaa vapauden tunnetta.” Päivi oli seurannut poliittista kenttää median edustajana ja piti sitä kiinnostavana kontekstina. ”Kun tulin valituksi, tiesin oikeastaan etukäteen, minkälaiseen ympäristöön olen päätynyt. On ollut helppo päästä kiinni uuteen työyhteisöön.”

Agendalla hallituksen viestintästrategia

Päivi kokee suurimmaksi haasteekseen sen, että hallituksella on viestintäohje, mutta ei konkreettista viestintästrategiaa. Tehtävänä onkin nyt näkemysten yhteensovittamisen siitä, mikä on hallituksen tapa viestiä. ”Tavoitteena on kertoa selkeästi siitä, mitä hallitus tekee ja mitä se on tehnyt.” Onko viestintä mukana jokaisessa hallituksen toimessa, on yksi tärkeä kysymys. ”Nyt on kiinnostava ja haastava tehtäväkenttä, jossa voin tukea sekä nykyistä että seuraavaa hallitusta. Viestintästrategiaa on ajateltu aiemminkin ja jokaisen ministeriön viestintäjohtaja tietää sen, mutta nyt aika olisi mielestäni kypsä asian toteuttamiseen.”

Viestimättömyys ei ole sotessa vaihtoehto

Sote on nykyisen hallituksen tärkein juttu. ”Sote näyttäytyy isona, koska se on niin monen ministeriön alla ja siinä kysytään laajaa koordinaatiota. Teema on monta kertaa vedetty auki ja on nähty monta sote-sopua.” Väärinkäsitysten määrä on Päivin mukaan sotessa valtava. Selkeän ja ymmärrettävän tiedon jakaminen on tärkein asia. ”Yritykset ovat ehkä saaneet sotessa viestinsä paremmin perille, koska ne tekevät bisnestä ja fokusoivat tiettyyn teemaan.” Päivi haluaa edistää työssään ajatusta, että jos ei itse viesti, joku muu kuitenkin viestii. ”Hallituksen näkökulma on, että muutos täytyy tehdä ja sen viestin haluamme saada kirkkaaksi.” Valtioneuvostotasoisessa viestinnässä on pohdittava, onko yleisö otettu tarpeeksi huomioon. Osa viesteistä on kohdistettu medialle ja toinen puoli kohdistuu kansalaisiin. ”Nyt puhutaan enimmäkseen muusta kuin siitä muutoksen merkityksestä. Pitäisi saada ihmisten tietoon tarkemmin, mistä ollaan päättämässä ja mitä se meille jokaiselle omassa elämässä merkitsee.”

Avoimuus vahvistaa valtion työnantajakuvaa

Päivi on ensimmäistä kertaa valtiolla töissä ja tietää hyvin, että mediassa käsitys hallituksesta on melko kriittinen. ”Täällä on kuitenkin hyvä pössis, uudistetaan asioita ja on ollut mukava tulla tänne töihin. Mielikuvani myös siitä, minkälainen valtio on työnantajana, on muuttunut vahvasti. Olen kokenut yksityisellä puolella paljon pahempaa byrokratiaa kuin täällä.” Päivi tietää, että avoin viestintäkulttuuri vaikuttaa merkittävästi myös työnantajamielikuvaan. ”Meidän täytyy kertoa työstämme enemmän, jotta valtiolle saadaan parhaat tekijät. Kun tulee esimerkiksi EU -puheenjohtajakausi, on viestintä tärkeä osa rekrytoinneissa onnistumista.”

Arvoja voisi vielä konkretisoida

Pohdimme Päivin kanssa myös sitä, puhutaanko Valtioneuvostossa hallituksen arvoista. ”Jos hallitus olisi yritys, arvot olisi luultavasti tehty konkreettisemmiksi. Hyvinvointi ja yhteiskunnan toimivuus ovat kaikilla tasoilla hallituksen tärkeitä arvoja. Käsitteet saattavat hieman sekoittua. Arvot ovat tietyllä tavalla kirjoittamattomat, mutta niitä voisi konkretisoida”.

Ministeri jos joku on media, jota seurataan

Päivi toimii paljon pääministerin ja hallituksen kautta. Hän on tavannut lähes kaikki ministerit henkilökohtaisesti, käyden tutustumassa ja kysymässä heidän näkemyksiään hallituksen viestinnästä. ”Erilaisia näkemyksiä on, koska kyse on ihmisistä ja taustalla on myös puolueiden näkemykset.” Some on tehnyt ministerien tehtävän entistäkin vaativammaksi. ”Ihmiset eivät välttämättä käsitä yhteydenottojen määrää ja kalentereiden tiukkuutta. On täysin epäinhimillistä, miten täysi ministerin työviikko on, ja kuinka siitä huolimatta pitäisi olla tavoitettavissa ja vastaamassa. Ministereissä jos joissakin pitää paikkansa, että johtaja on media.” Päivi näkee, että hänellä on yhdessä muiden viestintäosaajien kanssa rooli tehdä kulttuurillista muutosta siihen, että viestintä koettaisiin turvallisena ja mielekkäänä tapana vaikuttaa.

Tavoitteena luoda uudenlaista viestintäkulttuuria

Päivin mukaan nykyisen hallituksen tavoitteena on saada isot asiat kunnialla hoidettua. Kun seuraava hallitus astuu työhön, on sillä yhteisesti sovitut pelisäännöt ja hyvin suunniteltu viestintästrategia. Tavoitteena on, että viestinnästä tehdään asia, joka on oleellinen osa johtamis- ja asiantuntijatyötä. Päivi haluaa saada eteenpäin viestinnällistä rentoutta ja uskallusta. Vielä ei voida edes tietää miltä mediakokonaisuus näyttää viiden vuoden päästä, kun Päivin tehtävä päättyy. ”Toivon, että viestintä on silloin mahtavaksi koettu asia ja siitä on yhteiset tavoitteet.”

Jos kaipaat vinkkejä ja vastauksia siihen, kuinka johtaa viestintää mediallistuvassa ympäristössä, lataa Tietopankista ilmainen viestintäjohtajan opas. Lataaminen ei edellytä yhteystietojen jättämistä. Kannattaa myös tilata kuukausikirjeemme, jotta saat suoraan sähköpostiisi tuoreet vinkit, oppaat ja henkilöhaastattelut.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

Viestintäjohtajan opas

Johtaja on Media! haluaa olla enemmän kuin viestintätoimisto. Tähtäimenä auttaa organisaatioiden ylintä johtoa hahmottamaan mediallistumisen vaikutukset ja tukea heidän johtajuusviestintää. Sitä toteutetaan analyysien, tutkimusten ja valmennusten avulla