Sain käydä erinomaisen ja oivaltavan keskustelun hallitustyöstä kokeneen yritysjohtajan ja hallitusammattilaisen Ann Wahlroos-Jaakkolan kanssa. Kävimme läpi hallitustyöskentelyyn liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Ann toimii esimerkiksi Transmeri Oy:n ja Miraculos Oy:n hallitusten puheenjohtajana.

Hallitustehtävät eivät ole palkintovirkoja

Hallituksen tärkeänä tehtävänä on tukea ja haastaa yrityksen operatiivista johtoa niin, että se toteuttaa laadittua strategiaa arvoja kunnioittaen. Hallitustyö on todellista työtä. Vaikka asia olisikin ollut joskus toisin, eivät hallitustehtävät ainakaan nykyisin ole jäähdyttelypestejä, vaan ne edellyttävät jatkuvaa informoituna olemista, asioihin perehtymistä ja megatrendien seuraamista. Hallituksen jäseniltä ei odoteta aktiivista viestintäroolia, mutta heidän on tärkeä tietää, mitä yrityksestä puhutaan, jotta mahdolliset mainehaasteet eivät tule täysin puun takaa.

Miten asiakkaiden toiminnan muutos vaikuttaa yritykseen?

Miten hallituksen jäsen voi tarjota lisäarvoa edustamalleen yritykselle? Hänen tulisi ainakin olla selvillä siitä, minkä arvojen pohjalle yrityksen toiminta rakentuu. Hallituksella tulisi olla myös selkeä käsitys siitä, mitkä muutosajurit vaikuttavat yrityksen asiakkaiden toimintaan ja käyttäytymiseen. Ovatko asiakkaiden arvot ja ihanteet muuttuneet? Sitä kautta syntyvät yrityksen muutkin muutostarpeet ja -mahdollisuudet.

Mikä rooli mediallistumisen ja johtajuuden muutoksella on yrityksen arvoon?

Tänä päivänä johtajuuden murros, digitaalisuus ja mediallistuminen vaikuttavat kaikkien asiakkaiden päivittäiseen toimintaan. Sitä myöten hallitusjäsenten tulisi kyetä hahmottamaan sekä luomaan kollektiivi tulkinta siitä, mikä rooli näillä ilmiöillä on yrityksen maineeseen, brändiin, työnantajamielikuvaan, kasvuun ja arvoon.

Monta strategista kysymystä pöydällä

Miten muuttuvaan ympäristöön tulisi varautua ja kuinka hyödyntää sen mahdollisuudet? Miksi yrityksestä kannattaisi rakentaa media ja miten se toteutetaan? Minkälaisen monikanavaisen ilmiön ja huomion yritys voisi saada aikaan olemalla media? Kuinka yritys erottuu kilpailijoistaan? Haasteena on priorisointi, mutta nämä ovat strategisina kysymyksinä jo monen menestyvän yrityksen hallituksen agendoissa. Esimerkkinä on OP Ryhmä, joka on rakentanut itsestään asiakaskeskeisen ja monikanavaisen median. Se on ollut hallitustason strateginen valinta. Minulta saa lisää referenssejä kysyttäessä.

Miten hallitus arvioi omaa tarvettaan uudistua?

Vastuulliset hallitukset teettävät tasaisin väliajoin itsearviointeja. Käsitelläänkö niissä hallituksen jäsenten kyvykkyyttä hahmottaa ja kuratoida tulevaa maailmaa edellä mainittujen teemojen kautta? Onko hallituksen koostumus oikea matkalla toimialan edelläkävijäksi? Koetaanko, että ollaan jo valmiita, vai tarvitseeko hallitus koulutusta aiheesta voidakseen aidosti tukea ja haastaa toimivaa johtoa?

Ladattava opas hallituksen jäsenelle mediallistumisesta

Jotta yritysten hallituksilla olisi matala kynnys paneutua mediallistumisen ja johtajuuden teemoihin, tarjoan hallituksen jäsenille maksuttoman oppaan. Sen voi ladata pdf-tiedostona Tietopankista. Toivottavasti oppaasta on hyötyä ja se tukee menestystäsi vuonna 2018!

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

Johtaja on Media! haluaa olla enemmän kuin viestintätoimisto. Tähtäimenä auttaa organisaatioiden ylintä johtoa hahmottamaan mediallistumisen vaikutukset ja tukea heidän johtajuusviestintää. Sitä toteutetaan analyysien, tutkimusten ja valmennusten avulla