Ei nöyrän kaulaa katkaista”, ”Tyhjä tynnyri kolisee eniten” ja ”Ken kuuseen kurkottaa” ovat esimerkkejä ”kannustavasta” suomalaisesta kulttuuriperinteestä, joka vaikuttaa vielä suhtautumisemme henkilöbrändeihin. Kansainvälisyys, digitaalisuus ja uudet sukupolvet murentavat käsityksiä pikkuhiljaa. Silti näyttää aiheelliselta pohtia, onko henkilöbrändäys narsismia vai jotain muuta?

Sidosryhmät odottavat suuntaa ja arvoviestintää

Mediallistuminen on luonut ilmiönä suuret odotukset organisaatioiden avoimuudelle. Johdolta ja asiantuntijoilta odotetaan sidosryhmien taholta halukkuutta ja mahdollisuutta dialogiin. Johtajien odotetaan viestivän suunnasta, arvoista ja kulttuurista sekä kiteyttävän strategisia näkökulmia. Asiantuntijoiden odotetaan näkyvän niillä areenoilla oman ekspertiisialansa keskusteluissa.

Onko näkymättömällä johtajalla tai asiantuntijalla jotain peiteltävää?

Esillä olemista voi toteuttaa monella tavoin. Modernin johtajan ja asiantuntijan tulisi näkyä ja kuulua siellä, missä hänen tärkeimmät sidosryhmänsä ovat. Useimmille tärkeitä sidosryhmiä ovat henkilöstö, asiakkaat, media ja viranomaiset. Jos avainhenkilöitä ei löydy esimerkiksi niistä some-kanavista joista kyseiset tahot hakevat tietoa ja käyvät keskusteluita, herää jo kysymys ”miksi”. Onko jotain salattavaa tai peiteltävää?

Uskottava brändi syntyy auttamisen kautta

Avoin, rakentava ja sidosryhmiä hyödyttävä dialogi sekä sisällön jakaminen keskeisissä sosiaalisissa kanavissa on vastuullisuutta ja mahdollisuuksien hyödyntämistä. Se tukee organisaation asiantuntijuutta, työnantajamielikuvaa sekä edelläkävijäimagoa. Samalla se rakentaa henkilöbrändiä. Puhuisin tässä kontekstissa mieluummin johtaja- tai asiantuntijabrändistä. Uskottava brändi tulee auttamisesta ja vastuun kantamisesta. Vihapuhe, toisten mustamaalaaminen ja arrogantti itsensä esille tuominen kuuluvat siihen narsismi-osastoon. Sitä en kenellekään johtajalle tai asiantuntijalle suosittele.

Vastuu brändistä pysyy viestijällä

Asiantuntijabrändi rakentuu sidosryhmien mielissä, jos on rakentuakseen. Kukaan ei rakenna sitä yksin, vaan siihen tarvitaan muiden apua. Asialle voi kuitenkin itse tehdä jotain. Suosittelen ottamaan päätähtäimeksi sen pohtimisen, miten voisi olla tärkeimpien sidosryhmiensä avuksi. Itse päätät mitä, miten, missä ja mistä viestit. Näin ollen vastuu ei siirry kuulijalle edes Savossa 🙂

Verkkokurssi asiantuntijabrändäyksestä

Saatat olla luettuasi tämän blogin kiinnostunut myös verkkokurssista ”Näin luot monikanavaisen asiantuntijabrändin”. Kurssi antaa laajan kattauksen näkökulmaa sekä konkreettisia vinkkejä asiantuntija- ja johtajabrändin vahvistamiseen. Lisätietoa saat palvelut-sivulta.

@JukkaSaksi

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi