Tämä on työpaikkailmoitus, jonka kirjoittamista olen miettinyt pitkään. Johtaja on Media! -konsepti syntyi osittain sattumusten summana. Se sai alunperin alkunsa MBA-opinnoistani 11 vuotta sitten, edistyi johtajuuden väitöskirjani myötä (2013) ja fokusoitui johtajuusviestinnän valmentamiseen 2017. Viime vuoteen asti toiminta on ollut sivutoimista ”nakkikioskia”, pienimuotoisen johtajuuden uudistamisen ilmiön luomista ja viimeisen vuoden yhden hengen konsultointi- ja valmennustoimintaa. Palvelut on tuotteistettu tukemaan erityisesti ylimmän johdon johtajuutta ja viestintää. Olen saanut tehdä työtä upeiden organisaatioiden johtajien kanssa. Kaiken tekemisen kautta on rakentunut toimintamalli ja visio siitä, miten johtajat saadaan viestimään paremmin sekä miten yrityksistä rakennetaan monikanavaisia ja asiakaskeskeisiä medioita.

Miksi et perustaisi viestintätoimistoa?

Minua on useaan otteeseen kannustettu rakentamaan Johtaja on Media! Oy:stä moderni viestintätoimisto. Olen tähän asti pysäyttänyt ajatuksen siihen, että en koe olevani oikea henkilö rakentamaan asiantuntijaorganisaatiota tai johtamaan laajempaa osaajaverkostoa. Missionani on uudistaa suomalaista johtajuutta ja haluan sen pohjalta olla tuottamassa sisältöjä, luomassa konseptia ja herättämässä keskustelua siitä, mihin johtajuus ja viestintä matkaavat. Pidän siitä, että saan sparrata, haastaa ja tukea johtajia uudistumaan ja sitä kautta uudistamaan. On hienoa tuoda eri johtajien kokemuksia ja havaintoja muidenkin hyödynnettäväksi. Tähän asti olen halunnut tehdä sitä yksin, juuri niin kuin itse haluan.

Vastuuhenkilö kasvattamaan Johtaja on Media! -konseptia

Jotta toiminta on vaikuttavaa, pitkäjänteistä ja skaalautuvaa, otan itselleni ison stepin. Tarvitsen tuekseni henkilön, joka ottaa vastuun Johtaja on Media! -konseptin valmennus- ja konsultointitoiminnan arjesta, sen kasvattamisesta ja tulevien osaajien henkilöstöjohtamisesta. Haen operatiivista johtajaa. Minä en ole siinä tarpeeksi hyvä. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Sitä ei kukaan vielä tiedä, tehtävänkuva kaikkine nyansseineen selviää dialogin kautta, kun oikea henkilö löytyy. Ainakin se on b2b-myyntiä, osaajien rekrytointia, verkoston kasvattamista ja taustastasi riippuen ehkä asiakkaiden valmentamista. Oikea henkilö saattaa tulla yrityksen viestintävastuullisen tehtävästä, viestintätoimistosta, markkinoinnista, myynnin johdosta. Hän saattaa olla toimittaja, johdon konsultti, headhunter, yrittäjä, peli on auki.

Visioissa enemmän kuin viestintätoimisto

Minulla on paljon ja osittain vielä utuisia visioita siitä, minkälaiselta Johtaja on Media! -konseptin pitäisi näyttää. Pääasia on, että en halua rakentaa aivan perinteistä viestintätoimistoa tai konsultointiyritystä. Haluan, että yritys on enemmän kuin viestintätoimisto, vahvasti erottautuva. Visoissani yritysten, julkisen sektorin sekä järjestöjen johtajat tietäisivät, että kaikkiin keskeisiin johtajuuden haasteisiin kannattaa kysyä ratkaisuehdotusta Johtaja on Media! -asiantuntijoilta. Palvelu olisi asiakaslähtöistä ja tuottaisi vahvaa lisäarvoa, jonka kautta asiakkaiden oma toimialajohtajuus, myynti, kannattavuus, maine ja työnantajakuva vahvistuvat oikeaan suuntaan. Että viestintä olisi niissä organisaatioissa osana johtamiskulttuuria. Tähän asti se on tapahtunut sparrausten, sisältöjen, työpajojen ja verkkokurssien kautta. Tulevaisuudessa se voi olla jotain kokonaisvaltaisempaa, esimerkiksi jatkuvana palveluna ostettavaa. Ja useamman valmentajan/konsultin/ohjelmiston kautta. Mahdolliseen kansainvälistymiseen on varauduttu siltä osin, että keskeisiin some-kanaviin on varattu mm. Leader is Media! ja Ledaren är Media! -profiilit sekä lisätty ne yrityksen aputoiminimiksi. Palvelut on tehty niin, että niitä voidaan soveltaa eri kielialueilla.

Myyntitaitoinen osaajaverkoston rakentaja

En etsi korporaatiojohtajaa, vaan hands on -tekijää. Kyseiseltä henkilöltä vaaditaan ainakin yrittäjähenkisyyttä, uskottavuutta toimia asiakasorgansaatioiden päätöksentekijöiden kanssa, avointa suhtautumista monikanavaiseen viestintään sekä kykyä tavoitteelliseen palvelumyyntiin. Myyntitaitoja tarvitaan niin asiakkaiden kuin potentiaalisten työntekijöiden kanssa. Kädestä pitäen paimennettavaa ”sotilasta” en etsi, vaan itsenäisesti ajattelevaa ammattilaista, joka on halukas tekemään yhteistyötä, oppimaan jatkuvasti uutta ja edistää myös minun oppimistani. Valmennustausta on plussaa mutta ei pakollista.

Kerro miten rakentaisit nakkikioskista bisneksen!

Olen avoin kaikille rakentaville ajatuksille siitä, miten Johtaja on Media Oy:stä rakennetaan konsultointi- ja valmennusbisneksen kasvuyritys. Pääset vaikuttamaan yrityksen tulevaisuuteen vahvasti. Toivon sinulta näkemyksiä siitä, miten palveluita kannattaa tuotteistaa paremmin ja millä konseptilla niitä myydään enemmän.  Jo nyt näen, että teemasta on muodostunut pienimuotoinen ilmiö, joka helpottaa myyntiä, Johtaja on Media! -teemaa on alettu tunnistaa. Se ei kuitenkaan takaa vahvasti kasvavaa kassavirtaa. Käsissä on suuri mahdollisuus, josta pitää saada potentiaali irti sekä ”kädet savessa” että visio tulevasta -asenteella. Liian harva asiakkaan edustaja osaa vielä kysyä tai vaatia Johtaja on Media! -palveluita ja siihen teemme yhdessä muutoksen.

Ota rohkeasti yhteyttä

Heräsikö mielenkiintosi? Ovatko Johtaja on Media! -sisällöt resonoineet ajattelusi kanssa? Näetkö tehtävän tarjoamat mahdollisuudet? Jos olet halukas pohtimaan rooliasi operatiivisena vetäjänä ja mahdollisesti yrityksen osakkaana, tutustu nettisivujen kautta tapaan toimia ja ota rohkeasti yhteyttä 5.4.2018 mennessä. Arvostan tiivistä CV:tä siitä, mitä olet tehnyt, mikä on missiosi ja mistä arvoista käsin toimit. Liitä mukaan palkitsemistoiveesi. Kaikki yhteydenotot ovat luottamuksellisia, ellei niistä toisin sovita.

Kiitos mielenkiinnosta!

Jukka Saksi

040-501 8357 / jukka.saksi@johtajaonmedia

Jukka Saksi