En ehdi viestiä niin paljon kun pitäisi, eikä aika riitä dialogiin henkilöstön ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa.”

Kuulostaako tutulta?

On helppo ajautua ylisuuriin odotuksiin, että pitäisi olla 24/7/365 tavoitettavissa ja viestimässä kaikissa mahdollisissa kanavissa. Tuntemani vastuulliset johtajat ja esihenkilöt kipuilevat riittämättömyyden tunteiden kanssa. Odotusten hallinta onkin yksi keskeinen tekijä hyvinvointiin liittyen. Kukaan johtamistehtävässä oleva ei pysty tekemään kaikkea sitä, mitä haluaisi ja mitä ympäristö ehkä odottaa. On kyettävä valintoihin ja fokusoitava tärkeimpiin asioihin, joiden kautta vaikutukset skaalautuvat odotettavasti oikeaan suuntaan.

Kokemusteni mukaan organisaatioiden johdossa ei aina oivalleta, miten paljon viestintään liittyvät yhteiset näkemykset ja linjaukset vaikuttavat hyvinvointiin. Siinä piilee suuri potentiaali.

Tehokkuus ja hyvinvointi edellyttävät fokusointia

On helpompi jakaa aikaa ja muita resursseja, kun tietää, mitä tärkeimmät sidosryhmät minulta odottavat. Sitä tietoa ei saa ilman dialogia. Tänä päivänä dialogi käydään monilla eri media-areenoilla ja viestintäkanavilla. Niiden suhteenkin täytyy tehdä valintoja. Jo pelkästään some-kanaviin voi käyttää koko työaikansa, joten tehokkuuden ja jaksamisen vuoksi on tärkeää löytää balanssi ja fokus.

Johtoryhmän yhteinen tulkinta vahvistaa levollisuutta

Olen havainnut, että parhaita tuloksia organisaatioissa saadaan sillä, että ylin johto hakee fasilitoidulla keskustelulla keskinäisen yhteisen näkemyksen viestinnän roolista, hahmottaa muuttuneen mediallistuneen toimintaympäristön luonteen samalla tavoin ja ymmärtää, miten se vaikuttaa maineeseen, työnantajakuvaan, asiakkaisiin, arvoihin ja luottamukseen. Kun johto tarkastelee ja tekee valintoja sopivan viitekehyksen avulla, löydetään yhteinen sävel ja selkeytetään koko johtamisjärjestelmää. Selkeys ja johdonmukaisuus luovat rohkeutta, levollisuutta ja onnistumisen tunteita.

Henkilöstön äänen kuuleminen viestinnän kehittämisessä

Minulla on useita kokemuksia myös siitä, miten johtoryhmän sparrauksista saadaan paremmat tulokset, kun prosessiin liitetään henkilöstön osallistaminen. Henkilöstöltä kannattaa tiedustella esimerkiksi sitä, minkälainen johdon ja esihenkilöiden viestintä auttaisi henkilöstöä onnistumaan työssään. Mitä paremmin tiedetään odotukset ja toiveet, sitä paremmin voidaan viestintää toteuttaa palvelutehtävänä ja sille saadaan aitoa merkitystä. Kun viestintä koetaan osaksi työroolia, sille löytyy aikaa, resursseja ja motivaatiota.

Jokainen organisaatio on uniikki

Vaikka kaikissa yhteisöissä eri sektoreilla ja toimialoilla kertautuu hyvin samankaltaisia viestintään liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia, on kuitenkin jokainen organisaatio omanlaisensa. Siksi kannustan, ettei toimintamalleja  kopioida suoraan toisilta, vaan ne luodaan testattuja viitekehyksiä hyödyntämällä organisaatiokohtaisesti. Silloin saadaan tunne, että on voitu vaikuttaa ja päästy huomioimaan tarvittavat erityispiirteet. Nekin valinnat vaikuttavat osaltaan hyvinvointiin.

Eroon viestinnän mystisyydestä

Viestintä on loppupelissä hyvin yksinkertaista, vaikka toimintaympäristö onkin monimutkainen. Kun viestintä koetaan osaksi työminää ja sitä käsitellään osana johtamisjärjestelmää, päästään eroon sen mystisyydestä. Olen saanut seurata hienoja kehitystarinoita, joissa yksilöt ja yhteisöt ovat löytäneet itselleen luontevat ja tehokkaat viestintätavat. Ne tukevat myös hyvinvointia. Sen jälkeen ei ole haluttu palata vanhaan, koska hyödyt ovat olleet niin suuret. 

Arvoristiriidat kuormittavat

On erittäin tärkeää, että organisaatiossa on mahdollisimman yhteinen käsitys siitä, minkälaisia arvoja viestintä tulisi sisältää. Esimeriksi viestinnän sävystä tulisi olla yhteinen tulkinta. Mahdolliset arvoristiriidat tai epäselvyydet aiheuttavat sen, että viestintää aletaan varomaan liikaa ja sen tekeminen monimutkaistuu. Arvoristiriidat kuormittavat niin johtajia kuin asiantuntijoitakin. Kannustan valitsemaan rakentavan viestintätyylin. Siitä tarkemmin oheisessa artikkelissa.

Rakentava ja arvoa tuottava viestintä on hyvä sijoitus

Jos haluat keskustella aiheesta, ota vapaasti yhteyttä!

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.