Uutisointia ja somea seuraamalla näyttää, etteivät aluevaalit herätä kovin laajaa kiinnostusta äänestäjissä eikä ehdokkaissa. Sama asia tuli esiin myös Hyvinvointialueuudistuksen johtajuusselvitystä tehdessäni.

Ei ole kuitenkaan sama, keitä valtuustoon valitaan. Aluevaltuustot tulevat tekemään vaikeita ja tärkeitä päätöksiä. Ne valitsevat esimerkiksi hyvinvointialueen operatiivisen johdon. Lisäksi valtustoot päättävät vähintäänkin alustavasti hyvinvointialueen arvoista, strategiasta ja luovat jonkinasteisen palvelulupauksen henkilöstölle ja asiakkaille.

Tarvitaan ehdokkaita, jotka ovat tunnettuja koko maakunnassa

Tulevien valtuustojen työrauhan ja legitimiteetin vuoksi olisi tärkeää saada aluevaalit kiinnostaviksi. Selvitykseni haastatteluissa todettiin, että kiinnostus syntyy, jos eturivin poliitikot tai muut alueella tunnetut henkilöt lähtevät vaaleihin mukaan. Puolueiden tai valitsijayhdistysten pitäisi löytää ehdokkaita, jotka ovat tunnettuja koko maakunnassa. Valtuustoon saattaakin nousta esim. some-vaikuttaja, joka osaa hyödyntää mediaa taitavasti. Se voi tuoda uusia tuulia myös päätöksentekoon liittyvään viestintään. Laajasti tunnettu vaikuttaja voi tulla valituksi, vaikka edustaisi pientä hyvinvointialueen reunalla sijaitsevaa kuntaa. Tämä haastaa perinteisen vaalityön.

.

Onko yleispoliitikolla voitettavaa aluevaaleissa?

Valtuustotyö vaatii paneutumista ja asiantuntemusta. Selvityksessäni nousi myös esille, ettei yleispoliitikko välttämättä pärjää hyvinvointialueella ja hänellä saattaa olla varsin vähän voitettavaa poliittiselle uralleen, koska käsiteltävät asiat ja palveluiden saatavuuteen liittyvät päätökset varmasti herättävät myös kritiikkiä. Toisaalta aluevaltuustotyöstä saatu kokemus voi tukea uratavoitteita ja tuottaa tyydytystä merkityksellisestä luottamustehtävästä.

.

Tarvitaan vahva valtuusto haastamaan professioita

On myös tärkeä tiedostaa, että sotessa ja pelastustoimessa on varsin vahvasti professioihin tukeutuva kulttuuri. Täytyykin olla korkean profiilin luottamushenkilöjoukko, että se kykenee haastamaan professioiden toimintamallit. Ilman sitä haastamista hyvinvointialue ei uudistu, eikä saavuta sille asetettuja taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita.

.

Ei ole pelastustoimipoliitikkoja

Pelastustoimi on ollut huolissaan siitä, miten sen aseman ymmärtäminen kulminoituu aluevaalitasolla. Suomessahan ei juuri ole pelastustoimipoliitikkoja, joilla olisi syvällistä alan tuntemusta ja siten kykyä hahmottaa palo- ja pelastustoimen monipuoliset vaikutukset kansalaisten ja ympäristön turvallisuuteen. Keskustelut pelastusjohdon kanssa ovat auttaneet ymmärtämään toimialan vahvan ammatti-identiteetin ja sen, että ala on varsin epäpoliittinen. Näyttäisi, että harva alan sisällä työskentelevä haluaa kytkeytyä puoluepolitiikkaan. Siten valitsijayhdistys on myös vaihtoehto vaikuttamiseen.

.

Valtuustotyö ei voi olla palkkiovirka

Heikko äänestysaktiivisuus saattaa kertoa, ettei nykyinen äänestysmalli ole enää toimiva. Kunnat ovatkin järjestäneet kilpailuja korkeimmasta äänestysprosenteista. Valtuustotyö ei voi olla palkkiovirka, vaan sinne tarvitaan uudistushalukkuutta, alueen tuntemusta, sote-osaamista ja ymmärrystä pelastusalasta.

Pääset lataamaan alla olevasta linkistä selvityksen pdf-version. Toivottavasti se tuottaa uusia näkökulmia hyvinvointialueiden haasteista ja mahdollisuuksista. Toivotan aluevaalien ehdokkaille onnea ja äänestäjille äänestysintoa!

Mediuutiset: Työvoimapula pakottaa hyvinvointialueet uudistamaan johtamiskulttuuriaan – uudistus edellyttää henkilövaihdoksia

.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.