Tutkimuksemme Pörssiyhtiöiden viestinnälliset ongelmat antoi arvokkaita näkemyksiä mm. hallituksista ja syvähaastattelujen kautta pääsimme kyseenalaistamaan myös omia etukäteisoletuksiamme. Haastateltavia (hallituksen puheenjohtajat, toimitusjohtajat, viestintäjohtajat, analyytikot, sijoittajat ja media) ilmoittautui mukaan odotettua enemmän ja laajensimme myös sidosryhmähaastatteluja viranomaisiin. Saamme määrällisen tutkimusosion tulokset käsiimme alkuvuodesta ja pääsemme kokoamaan lopulliset tulokset.

Mediallistuminen koskettaa myös hallitusten jäseniä

Havaitsimme haastatteluissa, että hallituksissa tunnistetaan mediallistuminen ilmiönä, mutta siihen suhtautuminen on hyvin yksilöllistä. Ei ole yhtä stereotyypistä kuvaa siitä, miten hallitusten tulisi suhtautua ilmiöön ja minkälaiset viestinnälliset roolit kukakin ottaa. Yleinen käytöntö näyttää olevan, että hallituksen jäsenistä puheenjohtaja viestii ulospäin silloin, kun aihe liittyy lähinnä yhtiön omistusrakenteisiin tai toimitusjohtajan nimittämiseen ja irtisanomiseen. Jäsenet eivät yleensä ole aktiivisia viestijöitä, mutta osa heistä seuraa systemaattisesti, mitä heidän edustamista yhtiöistä eri media-areenoilla puhutaan.

Yhtenäinen kuva mediallistumisen vaikutuksista yhtiöön

Hallituksen jäsenten on tärkeää olla tietoisia trendeistä ja muutosajureista, jotka vaikuttavat yrityksen sidosryhmiin ja sitä kautta yritykseen. Mediallistuminen koskettaa ilmiönä meitä kaikkia. Hallituksen on tärkeä  hahmottaa mediallistumisen vaikutukset yrityksen maineeseen, kasvuun, brändiin ja luottamukseen yhtenäisellä tavalla. Hallituksella tulisi olla kollektiivi tulkinta siitä, mitkä asiat haastavat ja mitä mahdollisuuksia mediallistuminen tuo tullessaan. Kyse ei ole vain sosiaalisesta mediasta, vaan laajemmasta ilmiöstä, kuten siitä, miten eri media-areenat, kanavat ja verkostot linkittyvät toisiinsa luoden mainemahdollisuuksia ja maineriskejä (kts. kuvio mediallistuminen). Ilman jaettua kuvaa tehdää vääjäämättä ristiriitaisia päätöksiä, jolloin tuhlataan aikaa, motivaatiota, eikä koko ylin johto ei ole 100%  tulevan tekemisen kannalla.

Omakohtaista tietoa teemoista, joissa halutaan olla johtava

Vaikka hallituksella ei ole ryhmänä aktiivista viestintäroolia, suosittelen sen kaikille jäsenille mediallistumisen ilmiöön tutustumista, sekä aktiivista seurantaa keskeisten kanavien kautta siitä, mitä yrityksestä, sen avainhenkilöistä, pääteemoista ja palveluista puhutaan. On tärkeää myös tietää, mitä kilpailijat viestivät niistä teemoista, joista yritys haluaa ottaa toimialansa johtajuuden. Näin hallitus ei ole toisen käden tiedon varassa, vaan voi uoda omaa kontribuutiota strategisiin päätöksiin.

Hallituksen roolina tukea ja haastaa toimitusjohtajaa

Hallituksella tulisi olla selkeä käsitys siitä, miten toimitusjohtajaa tuetaan ja haastetaan yrityksen matkalla mediallistuneessa toimiympäristössä. On vaikeaa tuottaa hallituksen jäsenenä lisäarvoa maine- ja brändikysymyksissä, jos kokee, ettei mediallistuminen ilmiönä kosketa itseä, eikä elä siinä mukana. Rohkaisen avoimuuteen, sen avulla voi auttaa operatiivista johtoa ja nostaa myös omaa markkina-arvoaan.

Tutkimustulosten esittely ja soveltava sparraus johdolle

Voit varata hallituksille ja johtoryhmille tutkimustulosten esittelyä sekä yhtiökohtaisia soveltavia sparraushetkiä. Lisätietoa saa allekirjoittaneelta. Alla olevasta linkistä voi tutustua tutkimukseen tarkemmin.

Pörssiyhtiötutkimuksen esittely

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.