Tekoälyn ansiosta tiimimme voivat toimia älykkäämmin, osallistavammin ja tehokkaammin. Mutta miten voimme varmistaa, että kaikki tiimissä pääsevät osallistumaan ja hyötymään tekoälyn tarjoamista eduista?

Tekoäly tulee tiimimme jäseneksi, joka auttaa meitä luomaan, editoimaan ja arvioimaan ideoita. Sen rooli on tukea meitä, ei syrjäyttää ketään. Olen teettänyt tekoälykoulutuksissa paljon ryhmätöitä ja huomannut muutaman periaatteen, jotka toimivat hyvin.

Ryhmälle puheenjohtaja ja sihteeri

Ensinnäkin ryhmässä kannattaa olla puheenjohtaja johtamassa keskustelua ja sihteeri, joka käyttää tekoälysovellusta ja jakaa näkymän kaikille. Se onnistuu niin etä- kuin läsnäkokouksissakin.

Ryhmässä voidaan keskustella valitusta aiheesta ja pyytää tekoälyä antamaan siihen ehdotuksia tai tietoa, jotka voivat rikastuttaa ryhmän näkemyksiä ja johtaa syvällisempään ymmärrykseen.

Esimerkkinä markkinointistrategian työstäminen tiimissä

Otetaan esimerkiksi tiimi, joka työstää uutta markkinointistrategiaa. Puheenjohtaja asettaa suunnan ja painopisteet, sihteeri käyttää tekoälyä generoimaan idearikkaita mainoslauseita ja kohderyhmäanalyysejä ja koko tiimi osallistuu prosessiin antamalla palautetta ja ehdotuksia, joita tekoäly voi jatkojalostaa.

Näin kaikki näkevät, mitä tekoälyltä kysytään, miten se vastaa ja ymmärtävät prosessin, mikä helpottaa tekoälyn omaksumista luontevana ryhmätyön työkaluna. Kun tekoälyä aletaan hyödyntää ryhmätyössä, on tärkeää, että jokainen tiimin jäsen tuntee olevansa mukana prosessissa. Ryhmän pitää ymmärtää, mitä tekoälylle syötetään ja miten se vastaa, jotta jokainen voi ottaa osaa keskusteluun ja päätöksentekoon.

Tekoälyn käytöstä tulee tiimeissä nopeasti luonteva osa arkea

On tärkeää, että käyttöönotto tapahtuu ohjatusti ja että tiimin jäsenet koulutetaan käyttämään tekoälytyökalua. Näin varmistetaan, että tekoälystä tulee luonteva osa ryhmän työkalupakkia, yhtä arkipäiväistä kuin esimerkiksi Teams-kokoukset. Näin tuleekin käymään nopeasti, kun ryhmissä ja tiimeissä otetaan tekoäly osaksi arjen työskentelyä.

Tiimien vetäjillä avainrooli

Kouluttajana olen huomannut, että kun johtajat ja esihenkilöt osaavat käyttää tekoälyä ja ohjaavat tiimiään sen käytössä, syntyy tehokas ja osallistava työskentelykulttuuri.

Tiimin vetäjien rooli on ensiarvoisen tärkeä tekoälyn oppimisprosessissa. Se ei ainoastaan säästä aikaa, vaan myös mahdollistaa tiimin keskittymisen ydinasioihin ja parantaa keskinäistä dialogia. Tässä onkin yksi syy, miksi olen omissa tekoälykoulutuksissani fokusoinut erityisesti johtajien ja esihenkilöiden kouluttamiseen. Heillä on niin suuri rooli työelämän uudistamisessa ja toki tunnen ne työroolit itsekin parhaiten.

Kukaan ei tipu kärryiltä

Tärkeää on sekin, että kun tekoälyä käytetään tiimissä jatkuvasti osallistavasti, kukaan ei tipu kärryiltä sen käytössä, vaan kaikki näkevät ja kokevat sitä päivittäin. Se hälventää pelkoja ja epävarmuuksia teknologiaa kohtaan. Siten voidaan vahvistaa hyvinvointia.

Kokeilkaa tekoälyä tiimissänne jo tänään!

Erityisen tärkeänä pidän sitä, että säästettyä aikaa voidaan käyttää dialogiin ja parannettua ryhmätyön laatua vähentämään ongelmia ja sekaannuksia. Kannustan testaamaan tekoälyä ryhmätyössä jo tänään!

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.