Venäjän aloittama sota Ukrainassa on saanut koko läntisen maailman heräämään arvojen uuteen valtaan, kuvaa KTT, arvo-ja viestintävalmentaja Jukka Saksi nopeaa muutosta.

Arvojen merkitys ja ”arvovalta”, jota Saksi kuvaa Arvovalta-kirjassaan, nousi yhdessä päivässä valtavan loikan eteenpäin. ”Voisi sanoa, että sota loi yhdessä päivässä historiallisen voimakkaita arvokärjistymiä, jotka heijastuvat myös sote-sektorille”.  

 

Saksin havaintojen mukaan kuluttajat ja kansalaiset haluavat nyt tehdä arvopäätöksiä. Boikotteja julkistetaan jatkuvasti ja arvoihin sekä vastuullisuuteen liittyvät odotukset ovat poikkeuksellisen voimakkaita. Kärjistymät näkyvät esimerkiksi siinä, että kuluttajat odottavat yrityksiltä nopeita päätöksiä ja valintoja sen suhteen, miten ne suhtautuvat Venäjään. Kaikenlaiset yhteistyösuhteet katsotaan suurennuslasilla ja niihin reagoidaan voimakkaasti. Näyttää, että vuorokausi on hektistyneessä tilanteessa pitkä aika ja sote-yritys voi menettää paljon asiakkaitaan tai yhteistyökumppaneitaan, ellei se reagoi odotuksiin nopeasti.  

 

Saksi ennustaa, että julkiset sote-toimijat ovat saman ongelman edessä. ”Esimerkiksi hyvinvointialueita tullaan haastamaan niiden arvopäätöksistä, vaikka niiden arvoista ei ole vielä päätetty. Myös kuntien valinnat nousevat tarkastelun kohteeksi. Näihin tulee kyetä johtamisen näkökulmasta varautumaan”.

Tilanne vaatii uudenlaista asennoitumista arvoihin ja vastuullisuuteen. ”Kokemukseni mukaan ylin johto pitää niitä tärkeinä, mutta ei kiireellisinä. Sota muutti tilanteen. Nyt pitkälti arvoihin perustuvilla päätöksillä on kiire, koska henkilöstö, asiakkaat, yhteistyökumppanit, media ja ehkä viranomaisetkin, tekevät niihin liittyen päätöksiä. Syntyy lumipalloefekti, jossa kaikki joutuvat reagoimaan nopeasti. Arvot ovat kriisityökaluja”.

Saksi arvioi, että voimakkaimmat arvokärjistymät kestävät hetken ja sen jälkeen palataan asenteissa hieman taaksepäin. Lähipäivät- ja viikot ovat kuitenkin sellaisia, joissa jokaisen sote-organisaation tulisi käydä nopea arvojen päivitys ja arvioida niihin liittyvät riskit suhteessa sodan heijasteisiin.

Arvokärjistymä haastaa ylimmän johdon kykyä viestiä aiheesta avoimesti ja proaktiivisesti. Koska moni Venäjään liittyvä toiminto pohjautuu monimutkaisiin sopimuksiin, joudutaan asioita linjaamaan ilman kattavia selvityksiä tai vähintäänkin viestimään keskeneräisestä, jotta sidosryhmien luottamus yhteisöön säilyy. Keskeneräisyydestä viestiminen ilman selkeitä arvoja on vaikeaa, koska niitä tarvitaan avoimuuden selkänojaksi.

Saksi ennustaa, että arvokärjistymien myötä tulemme näkemään hallitusten puheenjohtajien ja operatiivisten johtajien vaihtumisia. ”Korona toi merkittäviä mullistuksia sote-johtamiseen ja vahvisti toimialan muutoskykyä merkittävästi. Sota kuitenkin lisää muutosvauhtia ja muuttunut aika tarvitsee uudenlaista johtajuutta. Tarvitaan paljon dialogia ja arvoviestintää. Esimerkiksi siitä, miten pidetään huolta venäläistaustaisista työntekijöistä ja miten pakolaisina sote-sektorille töihin tulevat otetaan vastuullisesti vastaan. Nämä odotukset olisi tärkeää huomioida myös hyvinvointialueiden johtoa valitessa”.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.