Kun tarkastellaan viimeisen 10 vuoden kehitystä kuntien johtamis- ja viestintäkulttuurissa, voidaan havaita useita merkittäviä muutoksia.

On kulunut myös kohta 10 vuotta jännittävästä päivästä, kun puolustin Jyväskylän yliopistossa väitöskirjassani ”Johtajat toimialamurroksen keskiössä” erityisesti luottamuksen merkitystä johtamisessa. Tutkimukseni haastateltavat toimivat finanssialan johdossa, mutta käsittelin laajasti suomalaista johtajuutta ja siihen liittyviä tekijöitä.

Sosiaalisen median vaikutus kulttuurinmuutokseen

Some alkoi vauhdittaa niihin aikoihin johtamis- ja viestintäkulttuurin muutosta ja kuntajohtajia rohkaistiin hyödyntämään sitä työssään. Aluksi osa heistä suhtautui tähän epäilevästi, mutta uudet sukupolvet ja johtovaihdokset toivat mukanaan muutoksen. Monet uudet kuntajohtajat omaksuivat somen ja avoimemman johtajuusviestinnän luontevaksi osaksi työskentelyään. Tänä päivänä on vaikea tulla valituksi kuntajohtajaksi, ellei monipuolinen viestintä ole luonteva osa työtä. Viestintäjohtajilla on ollut tässä muutoksessa tärkeä rooli ja itsellänikin ollut ilo valmentaa yli 15 kunnan päättäjiä viestimään aktiivisemmin.

Muutosten ja kriisien johtamista

Kuntien johtamisessa on kymmenen viime vuoden aikana korostunut muutos ja keskeneräisyydestä viestiminen. Korona, sota, energiakriisi ja soten siirtyminen hyvinvointialueille, ovat vahvistaneet tarvetta ihmiskeskeiselle johtamiselle ja viestinnälle. Johtajien on oltava herkkiä ymmärtämään ja vastaamaan muutostarpeisiin. Heidän tulee osoittaa empatiaa, kuunnella aktiivisesti ja viestiä selkeästi varmistaakseen henkilöstön hyvinvoinnin. Proaktiviinen viestintäkulttuuri lähtee kuntajohtajasta ja heijastuu asukkaisiin ja kunnan yrityksiin.

Säilyttävän kulttuurin aktiivista uudistamista

Kuntasektorin johtamishaasteena on rakenteeseen sisältyvä säilyttävä kulttuuri, joka voi tuottaa harmaita hiuksia ja hidastaa muutosta. Poliittisen päätöksenteon kytkeminen rakentavaan yhteistyöhön operatiivisen johtamisen kanssa ei ole helppoa, mutta onneksi on useita kuntia, joissa siinä on onnistuttu varsin hyvin. Toisten selkäänpuukottaminen on jäänyt vähemmälle, ja dialogi on ratkaisukeskeistä ja tavoitteena kunnan menestyminen.

Muutokset ovat aina kuntajohtajan pöydällä

Pandemian ja sodan kaltaiset kriisit, sekä teknologisten edistysaskelten, kuten nyt vahvasti kehittyvän tekoälyn vahvistuminen, ovat tuoneet kuntajohdon pöydille vaikeita päätöksiä ja arvovalintoja. Johtajien on oltava valmiita käsittelemään moniulotteisia kysymyksiä ja varmistamaan, että eettiset näkökulmat otetaan niissä huomioon.

Tärkeää kuunnella ja kuulla

Kuntajohdon on tärkeää viestiä avoimesti arvoista, vastuullisuudesta ja siitä, mihin kunta on menossa. Johdon tulisi myös olla proaktiivisia kuuntelemaan ja kuulemaan sekä henkilöstön, kuntalaisten, että luottamustahojen näkemyksiä. Arvo- ja vastuullisuusviestinnällä on suuri merkitys kuntien työnantajakuvan rakentumisessa. Toteutin alkuvuodesta 2023 kuntien arvoselvityksen. Toistaiseksi 75% kunnista on valinnut itselleen arvot. Tähän sisältyy suuri potentiaali ja jatkuva hereillä olo, koska kuntien arvoja tullaan haastamaan julkisesti.

Kulmahuoneista dialogiin

Helposti lähestyttävä ja osallistava kuntajohto rakentaa luottamusta, mikä on erityisen tärkeää kovien talouspaineiden ja työvoimapulan aikana. Kuntajohtajien on viimeistään nyt siirryttävä perinteisistä kulmahuoneista kohti avoimempia työtiloja, jotka tukevat dialogia ja osallistamista. Tässä on edelleen iso mahdollisuus, kun vuorovaikutus pohjataan tiimityöhön, eikä yhteen henkilöön. On tärkeää fokusoida myös kuntajohdon hyvinvointiin, eikä polttaa heitä loppuun 24/7 -läsnäolopaineissa.

Tärkeää tunnistaa muutospelot ja vähentää niitä

Hyvin erilaisia kuntia sparranneena ja tutkineena, uskon, että seuraavana isona agendana on rakentaa visiot siitä, miten kunnissa tulkitaan tekoälyn, hybridityön ja arvo- ja vastuullisuusympäristön yhteismurrokset ja luodaan niihin soveltuvat viestintästrategiat.

Jokainen kunta on erilaisessa tilanteessa, mutta muutos on kaikkien todellisuutta. Se luo innostusta, mutta luonnollisesti myös epävarmuuksia ja pelkoja. Johdon tärkeänä tehtävänä onkin luoda nyt selkeyttä, vakautta ja tulevaisuuden uskoa. Rakentaa siis luottamusta. Tarjoan sen tueksi uudenlaista valmennusta. 

Johdetaan kuntaa uteliaasti ja valppaasti

Kannustankin kuntien päättäjiä suhtautumaan muutoksiin uteliaisuudella ja valppaudella. Hyvinvointi edellyttää saumatonta yhteistyötä erityisesti kunnanvaltuutettujen, viestinnän ja HR:n kanssa. Pidetään dialogi jokapäiväisellä agendalla.

Lataa selvitys tekoälyn vaikutuksista

Toteutin keväällä 2023 selvityksen, jossa syvähaastattelin 40 viestintäjohtaja eri toimialoilta, myös kuntasektorilta. Selvitin, mihin olisi syytä kiinnittää huomiota tekoälyaikakauden johtamisessa ja viestinnässä. Pääset lataamaan selvityksen pdf-raportin linkistä.

Jos haluat keskustella muuttuneen viestintäympäristön mahdollisuuksista oman organisaatiosi kohdalla, ota vapaasti yhteyttä.

ps. Otsikkokuva luotu tekoälyllä ja tekoälypalveluumme liittyen lisätietoa saat täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.