Yritysten hallitusten suhtautuminen mediallistuneen toimiympäristön muutoksiin vaihtelee paljon. Osa hallituksista pitää viestintää operatiivisena asiana, osalle se kuuluu jatkuvaan agendaan yhteydessä maineeseen. Jos hallituksen jäsenet eivät ole ajan tasalla toimiympäristön muutoksista, on heidän vaikea tuottaa arvoa yrityksen johdon tukena tai haastajana. Haasteen ratkaisemiseksi toteutetaan mediaympäristön koulutus hallituksen jäsenille. 

Johtaja on Media! -viestintätoimiston konsultti Jukka Saksi on tehnyt yhteistyötä erilaisten yritysten hallitusten kanssa, sekä sparrannut hallituksia, että toiminut useita vuosia hallitustyön kehittämisryhmissä. Hän on myös tutkinut väitöskirjassaan (2013) johtajuuden murrosta ja tutustunut sitä kautta hallitusten näkemyksiin muuttuvasta toimiympäristöstä. Saksi on huomannut, että hallituksilla on paljon eroja sen suhteen, miten niissä suhtaudutaan viestintään.

”Erityisesti viimeisen 10 vuoden aikana on johtamisympäristössä tapahtunut suuria muutoksia. Mediallistuminen on tuonut median jokaisen kansalaisen taskuun ja sosiaalinen media on muokannut yritysten mediamaisemaa vahvasti. Samalla on tapahtunut murros perinteisen median kohdalla ja myös Google on ottanut suuren vallan tiedon hallinnassa, vaikuttaen kaikkien organisaatioiden digitaaliseen näkymään”.

Mediallistuminen vaikuttaa Saksin mukaan jokaisen yrityksen maineeseen, työnantajakuvaan, kasvuun ja luottamukseen. ”Yritysten hallituksissa on paljon eriäviä näkemyksiä siitä, miten teemaan suhtaudutaan. Konkreettisesti aihe näkyy siinä, onko yritykseen liittyvä viestintä ja maineen arviointi hallituksen jatkuvalla agendalla. Osassa yrityksistä viestintää pidetään operatiivisena teemana, jolloin hallitus ottaa siihen kantaa vain harvoissa tilanteissa, yleensä liittyen koko yhtiötä koskeviin mainekriiseihin. Toisessa ääripäässä ovat hallitukset, jotka ovat jatkuvasti kiinnostuneita siitä, mitä yhtiöstä puhutaan ja miten se asettuu mediamaisemassa haluttuun positioon.

Saksin mukaan on myös paljon eroja siinä, miten hallituksen puheenjohtajat käyttävät somea. Esimerkiksi Stora Enson hallitusta johtava Jorma Eloranta osallistuu aktiivisesti Twitterissä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hän otti twiittaamalla aktiivisesti kantaa Postin omistajaohjauksen kriisiin. Myös Marimekon Mika Ihamuotila sekä Nokian Risto Siilasmaa ovat ottaneet Twitterissä kantaa ajankohtaisiin teemoihin, jotka kokevat tärkeiksi. Niihin on myös media usein tarttunut.

Hallituksia konsultoidessa Saksi on havainnut haasteen, että jäsenillä saattaa olla keskenään hyvin eriäviä näkemyksiä ja uskomuksia liittyen mediallistuneeseen toimiympäristöön. Saksin mukaan joidenkin käsitys toimiympäristöstä on sama kuin 10 vuotta sitten ja se asettaa yhtiöille riskejä. ”Hallituksen on silloin vaikea arvioida operatiivisen johdon esityksiä ja toimintaa aiheista, jotka liittyvät yhtiön maineeseen, kasvuun tai työnantajakuvaan. Se tarkoittaa epäjohdonmukaista päätöksentekoa ja vaikuttaa myös operatiivisen johdon motivaatioon työskennellä yhtiössä. Johto tarvitsee aktiivisen ja ajan hermoilla olevan hallituksen, joka kykenee tuottamaan lisäarvoa tukemalla ja haastamalla”.

Johtaja on Media! vastaa ongelmaan koulutuksella, joka on suunnattu yritysten hallitusten puheenjohtajille ja jäsenille. Ensimmäinen koulutuspäivä toteutetaan 3.3.2020 Vantaalla. Aktiivisia some-viestijöitä ei Saksin mukaan ole tarkoitus hallitusjäsenistä saada, vaan fokusoida ison kuvan oivaltamiseen. ”Tavoitteena on auttaa hahmottamaan mediaympäristön murros ja arvioimaan sen pohjalta, mitä vaikutuksia sillä on oman yrityksen tulevaisuuteen. Ajan tasalla oleva hallitus pystyy sparraamaan toimitusjohtajaa. Se tuo hallitustyöhön lisäarvoa ja vahvistaa samalla hallitusjäsenen omaa markkina-arvoa”.

Lisätietoa aiheesta ja koulutuksesta alla olevasta linkistä tai ottamalla yhteyttä Jukka Saksiin.

Koulutus 3.3.2020: Yrityksen hallitus ja mediaympäristön vaikutus maineeseen

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.