Yrityksen ajatus viestinnästä voidaan rinnastaa autolla ajamiseen, jossa eri elementit muodostavat kokonaisuuden. Tässä vertauskuvassa yrityksen viestintä jaetaan seuraaviin osatekijöihin:

Autoilun osa-alueet viestinnän näkökulmasta

 1. Ajoneuvo: Viestinnän alusta, joka toimii viestintävälineenä ja mahdollistaa sisällön jakamisen kohderyhmille. Esimerkiksi video, some-postaus, podcast tai kirjoitettu teksti, voivat toimia ajoneuvona. Valinta riippuu tilanteesta ja tarpeesta.
 2. Kuljettaja: Vastaa viestinnän sisällöstä ja ohjaa matkaa turvallisesti perille. Kuljettaja voi olla esimerkiksi sisältömanageri, viestintäjohtaja tai toimitusjohtaja. Tämä rooli vaihtelee organisaatiosta toiseen.
 3. Matkustajat: Kohderyhmät, joille viestintää suunnataan. Tavoitteena on tarjota heille turvallinen ja mielekäs matka sekä osallistava ja dialoginen viestintä. Osa matkustajista haluaa jättää matkan kesken ja uusia matkustajia voi liittyä mukaan.
 4. Matkatavarat: Sisältöideat, joista tuotetaan kohderyhmiä kiinnostavaa sisältöä. Parhaat ideat syntyvät vuorovaikutuksessa ja vastaamalla kohderyhmien kysymyksiin ja tarpeisiin.
 5. Moottori: Viestinnän moottorina toimii yrityksen asiantuntijuus, joka tuottaa jatkuvasti arvoa matkustajilleen. Moottorin on oltava vahva ja soveltua ajoneuvon kokoon ja tavoitteisiin.
 6. Öljy: Tiimi, joka tukee moottoria eli sisällöntuottajaa. Hyvä tiimityö ja tehokas sisällöntuotanto vaativat yksilöiden vahvuuksien hyödyntämistä ja yhteisten tavoitteiden jakamista.
 7. Polttoaine: Sisältö, joka tarjoaa kohderyhmälle hyödyllistä tietoa, vinkkejä ja informaatiota. Hyvä sisältö perustuu perusteltuun ja toimivaan sisältöön, joka vastaa kohderyhmän tarpeisiin.
 8. Lisäpolttoaine: Mainonta ja markkinointi, jotka auttavat sisällön näkymistä ja tavoittavat kohderyhmät paremmin. Esimerkkejä ovat some-mainonta, Google-optimointi ja vaikuttajaviestintä.
 9. Päästöt: Yrityksen vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Päästöjen huomioiminen on tärkeää, sillä se vaikuttaa yrityksen vastuullisuuteen, maineeseen ja houkuttelevuuteen.
 10. Liikenne: Liidien hankinta ja sopivien asiakkaiden saaminen yritykselle. Liidit voivat tulla esim. verkkosivuilta, some-kanavista, verkostoista ja erilaisista tapahtumista.
 11. Liikennesäännöt: Liiketoimintaa ohjaavat lait, säädökset, normit ja yrityksen arvot. Liikennesääntöjen noudattaminen on tärkeää, jotta toiminta pysyy järjestäytyneenä ja turvallisena.
 12. Kartta: Viestintäsuunnitelma, joka kuvaa tavoitteet, arvot, toimenpiteet ja auttaa seuraamaan oikeaa suuntaa. Kartta päivitetään tarvittaessa uusien trendien, kuten tekoälyn, työelämän muutosten ja arvoilmapiirin muutosten myötä.
 13. Määränpää: Yrityksen palveluntarjonta, jonka kasvattamiseen tai tehokkaaseen toteuttamiseen viestintä tähtää. Määränpään saavuttamisesta kertoo seuraajien reaktiot ja se, että yritys tarjoaa arvoa ja auttaa asiakkaitaan menestymään.
 14. Renkaat: Tarttumapinta tiestöön, viestinnän kyky havainnoida ympäristön reaktioita ja reagoida niihin. Renkaiden vaihto eli viestintästrategian päivitys on tarpeen, kun toimintaympäristö muuttuu.
 15. Pyyhkijät: Jotta näemme tien ja liikenteen. Mentoreita ja tukijoukkoja, jotka auttavat näkemään ympäristön reaktioita ja tarjoavat hyödyllistä sisältöä tai koulutusta. Pyyhkijät auttavat varmistamaan viestinnän turvallisuuden ja tehokkuuden.

Tärkeää huomioida nopeasti muuttuva toimintaympäristö

Hyvä kuljettaja reagoi ja ennakoi muuttuvassa viestinnän maailmassa, jotta matka on turvallinen ja dialoginen.

Ps. Otsikkokuva on graafikkomme Miika Saksin totetuttama tekoälyllä. Luomme asiakkaillemme laadukkaita ja edullisia tekoälykuvia. 

Jos organisaatiossasi pohditaan, miten muuttuva toimintaympäristö tulisi huomioida johtajuusviestinnässä, ota vapaasti yhteyttä.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.