Voiko ulkopuolinen konsultti kertoa, mitkä ovat yhteisölle parhaimmat arvot? Voi, mutta en suosittele toimimaan konsulttien ohjeiden mukaisesti, vaan päättämään arvoista yhteisön kesken. Arvot eivät voi olla mikään pr-temppu, vaan yhteisön ehkäpä tärkein asia. Koko toiminta pohjautuu yhteisesti luoduille arvoille. Konsulttia voi käyttää apuna prosessissa ja siihen liittyvän viestinnän vahvistamisessa.

Onko arvoista päätettäessä kuultu kaikkia yhteisön jäseniä?

Miksi kuitenkin monen organisaation arvot kuulostavat päälle liimatuilta, eikä niihin sitouduta laajasti? Luultavasti suurin syy on, etteivät arvot edusta demokraattisesti koko organisaatiota, vaan ne on valittu ja kiteytetty tiettyjen avainhenkilöiden näkemysten mukaisesti. Ehkä henkilöstöä on jollain tavoin kuunneltu, mutta onko kuultu myös heitä, jotka eivät syystä tai toisesta pääse perinteisessä dialogissa esiin?

Demokraattinen osallistuminen on onnistuneen arvoprosessin ytimessä

Organisaatioiden ei tarvitse johtajuuden näkökulmasta olla demokraattisia. On erilaisia rooleja ja joku henkilö on aina eniten vastuussa toiminnasta. Jollain on myös eniten valtaa. Kuitenkin arvojen olisi tärkeää edustaa koko yhteisöä ja siksi kannatan niiden valitsemisessa hyödynnettävän demokratiaa. Mahdollisuus osallistua tasapuolisesti roolista, maineesta tai asemasta huolimatta, on arvoprosessissa erityisen tärkeää. Siksi kannattaa hyödyntää muun dialogin ohessa teknologiaa, joka mahdollistaa havaintojen, mielipiteiden ja ideoiden keräämisen sekä jalostamisen anonyymisti. Kun osallistujat eivät tiedä, kenen näkemyksiin he ottavat kantaa ja kenen mielipiteitä he pitävät merkityksellisimpinä, päästään yhteisölle tärkeitä asioita, kuten arvoja, kehittämään tasapuolisesti.

Joukkoistaminen on väylä parhaiden arvojen löytämiselle

Lupailin otsikossa kertoa, miten luoda parhaat mahdolliset arvot. Se onnistuu joukkoistamisen kautta. Kun koko yhteisö pääsee vaikuttamaan tasapuolisesti arvojen valintaan, sanoittamiseen ja arvoviestinnän ideointiin, luodaan parhaat mahdolliset arvot, joihin halutaan eniten sitoutua. Kun teknologia yhdistetään johtajuus- ja arvoviestinnän viitekehyksiin, voidaan kustannustehokkaasti osallistaa jopa tuhansia henkilöitä arvotyöhön aikaa säästäen.

Kokonaisvaltainen arvoprosessi sisältää johdonmukaisen viestinnän

Johtajuusviestintä on avainasemassa, jotta arvotyöhön osallistutaan ja valittuihin arvoihin sitoudutaan. Viestinnän rytmi on tärkeää, että arvoprosessin stepit on mietitty etukäteen ja niistä viestitään heti kuin mahdollista. Arvoprosessi voidaan toteuttaa monella tavoin. Ohessa esimerkki johon itse uskon:
 1. Päätetään arvo-prosessissa esitettävät kysymykset
 2. Toteutetaan viestintätoimet osallistujien aktivoimiseksi ja kerrotaan lupaukset prosessin kulusta
 3. Toteutetaan kysely sopivaa työkalua hyödyntäen offline tai reaaliaikaisesti, jossa osallistujat kertovat tärkeät arvonsa ja parivertailun kautta suosituimmat arvot valikoituvat sanoituksineen
 4. Saadaan strukturoidut tulokset osallistujien priorisoimista arvoista päätöksenteon tueksi
 5. Viestitään alustavista tuloksista, kiitetään osallistujia ja kerrotaan, miten tuloksia käsitellään
 6. Käydään tulokset läpi sovitun ryhmän kesken ja päätetään mihin toimenpiteisiin ryhdytään
 7. Kerrotaan tulevat arvot ja niiden sanoitukset yhteisölle ja annetaan vielä mahdollisuus kommentointiin
 8. Päätetään yhteisistä arvoista ja viestitään asiasta laajasti
 9. Rohkaistaan ja kannustetaan koko yhteisöä viestimään yhdessä luoduista arvoista
 10. Muistutetaan arvoista, perustellaan niillä päätöksiä aina kuin mahdollista ja kannustetaan arvojen mukaiseen toimintaan
 11. Seurataan arvojen toteutumista ja huomioidaan arvojen mukaisia toimia
 12. Muokataan arvoja tarpeen tullen toimintaympäristön muutosten myötä

Osallistuvan arvoprosessin hyödyt

Kun yhteisön kaikki jäsenet pääsevät osallistumaan tasapuolisesti, saadaan arvoprosessista seuraavat hyödyt:
 • Osallistujien parhaat ideat ja yhteinen näkemys toivotuista konkreettisista toimenpiteistä
 • Prosessi vie johdolta ja henkilöstöltä vähän aikaa verrattuna perinteisiin ideatyöpajoihin
 • Saadaan selkeä raportti tuloksista, jonka pohjalta on helppo tehdä arvopäätöksiä
 • Osallistujat kokevat päässeensä vaikuttamaan ja se lisää sitoutumista tuleviin arvoihin
 • Läpinäkyvä ja osallistava arvoprosessi rakentaa luottamusta sidosryhmien välille
 • Johto saa tukea prosessin viestinnän eri vaiheisiin

Pyydä osallistumisen arvoprosessin esittely

Arvoja voi laatia ja uudistaa eri tavoin. Edellä mainittu tapa tuo yhteisön luovuuden esiin ja sitouttaa tuloksiin.
Jos organisaatiosi pohtii seuraavaa strategiaa, päivittää arvojaan tai haluaa johonkin muuhun aiheeseen liittyen suuren joukon mielipiteet strukturoidusti, on konseptimme siihen tehokas keino.
Ota vapaasti yhteyttä ja pyydä esittely Teamsin kautta.
Jos arvot ovat ajankohtainen teema, kannattaa tutustua myös Arvovalta-kirjaan.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.