Generatiivinen tekoäly on tulossa osaksi kaikkien organisaatioiden arkea. Kysymys on, miten hyödynnämme sen oikein ja vältämme vaaranpaikat. Jaan tässä 9+1 askelta, joilla organisaatio voidaan johtaa hyödylliselle, turvalliselle ja mukavalle tekoälymatkalle.

1. Otetaan tekoäly agendalle:

Luodaan johtoryhmässä ja hallituksessa yhteinen tulkinta siitä, miten generatiivinen tekoäly vaikuttaa organisaation toimintaympäristössä. Käytetään sen jälkeen hetki kalenterista esim. viikoittain oivallusten ja oppien jakamiseen kaikilla organisaation tasoilla. Erityisesti ylimmässä johdossa, joka antaa mandaatin ja kannusteen koko työyhteisölle.

2. Osallistetaan henkilöstö, asiakkaat ja kumppanit:

Luodaan yhteiskehittämistä ja näkemyksellisyyttä tekoälymurrokseen yhdessä. On tärkeää, että henkilöstöllä on halutessaan mahdollisuus osallistua havaintojen ja ideoiden jakamiseen. Se voi tarkoittaa työpajoja, sisäistä viestintää, ideointiriihiä, sekä osallistavien työkalujen käyttöä.

3. Jaetaan havaintoja avoimesti:

Oppeja, oivalluksia ja kommelluksiakin, kannattaa jakaa mahdollisimman avoimesti sekä sisäisesti että ulkoisesti.

4. Herätetään keskustelua:

Tekoäly koskettaa kaikkia organisaatioita ja olemme kaikki isolla muutosmatkalla. Ne tahot, jotka herättävät aiheeseen liittyen avointa keskustelua, ovat kiinnostavia työpaikkoja, kumppaneita ja asiakkaita. Meidän kannattaa olla se keskustelun herättäjä ja ajatusjohtaja.

5. Opitaan ja oivalletaan:

Syntyneestä dialogista voidaan sekä jakaa hyödyllistä oppia muille, että ennen kaikkea oppia ja oivaltaa itse lisää. Kun olemme avoimia jakamaan havaintojamme, meillekin jaetaan niitä mielellään. Yhteinen muutosmatka yhdistää.

6. Tunnistetaan koulutustarpeet:

Rohkaistaan työyhteisöä uteliaaseen ja valppaaseen kulttuuriin, jolloin kokeillaan ja testataan tekoälyn hyödyntämistä erilaisissa tilanteissa, mutta tiedetään myös siihen liittyvät riskit ja rajoitteet. Koulutetaan tietotyöläisiä ymmärtämään ja hyödyntämään ChatGPT:n kaltaisia sovelluksia työssään. Valmennetaan visuaalista viestintää tekevät Midjorneyn saloihin, jotta saadaan tekoälykuvien hyöty esiin.

7. Tarinallistetaan tekoälymatkaa:

Päätetään vahvistaa kulttuuria, joka on muutokseen liittyen avoin ja dialoginen. Kun tarinallistamme arkista tekoälymatkaa, tuotamme samalla arvoa ja olemme kiinnostavampia seurannan kohteita.

8. Uskalletaan puhua myös ongelmista:

Generatiiviseen tekoälyyn liittyy paljon mahdollisuuksia ja inspiroivia tekijöitä. Se sisältää kuitenkin myös riskejä, rajoitteita ja muita negatiivisia tekijöitä. Ne on tärkeä huomioida ja niistä kannattaa puhua rakentavan avoimesti, jolloin mystiikka häviää ja asiaan suhtaudutaan neutraalisti. Ongelmista puhuminen etukäteen minimoi niitä.

9. Kiinnitetään huomiota viestinnän sävyyn:

On todella tärkeää, millä sävyllä tekoälymuutoksesta yhdessä arvoilmapiirin, hybridityön ja viestintäympäristön muutoksen kanssa puhutaan. Kun kannustetaan uteliaisuuteen ja valppauteen pelon sijaan, luodaan matka, johon moni haluaa lähteä mukaan.

9 + 1. Aloitetaan nyt ja yhdessä:

Olen huomannut tekoälyselvityksiä ja ChatGPT-valmennuksia tehdessäni, että organisaatiot ja jopa yksiköt niiden sisällä ovat eri vaiheissa tekoälymatkalla. Jotta emme hukkaisi mahdollisuuksia tai tipuisi kärryiltä, on tärkeää aloittaa muutosmatka nopeasti, mutta valppaasti.

Onneksi johto ei ole yksin; koko yhteisö ja sen erilaiset kyvykkyydet voidaan osallistaa. Tämä osallistava ja avoimesti viestivä muutosjohtaminen pitää huolen myös henkilöstön hyvinvoinnista, joka on kuitenkin se tärkein johtamisen osa-alue, jotta myös asiakkaat voidaan palvella hyvin.

ChatGPT- ja Midjorney -koulutukset

Toteutan kokeneen brändiosaajan ja graafikon Miika Saksin kanssa tekoälyvalmennuksia, joissa minä keskityn ChatGPT:n hyödyntämiseen osana johtamis- ja viestintätyötä sekä arvomurrosta ja Miika kouluttaa tekoälykuvamaailmaan ja Midjorneyn hyödyntämiseen siinä. Toteutamme koulutuksia yhdessä ja erikseen.

Varaa alla olevasta linkistä maksuton kartoituskeskustelu tai pyydä aiheesta räätälöity tarjous!

ps. Kuva luotu tekoälykuvapalvelussamme.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.