Pohdin artikkelissa sitä, miten arvoista saadaan organisaatioihin todellista hyötyä niin, etteivät ne tunnu päälleliimatuilta tai vain yleviltä mainoslauseilta nettisivuilla. Niin, että arvot vahvistavat suuntaa ja rakentavat luottamusta, eivätkä anna kuvaa arpapelistä. Olisi tärkeää, että arvot kuvastaisivat organisaation todellisuutta.

10 kysymystä arvoista organisaation johdolle

Esitän seuraavaksi organisaatioiden johdolle 10 kysymystä, joihin olisi tärkeää saada johtoryhmässä ja hallituksessa yhteinäinen vastaus. Samalla kysymyspatteristo on testi siihen, nähdäänko organisaation johdossa arvot osapuilleen samalla tavoin. Sidosryhmät haastatavat organisaatiota arvoista joka tapauksessa, joten vahvasti eriävät arvonäkemykset ylimmän johdon kesken aiheuttavat vaikeuksia päätöksentekoon sekä luovat organisaatiosta herkemmän maineriskeille.

1 Onko yrityksellä nimetyt arvot?

Tätä saatetaan pitää itsestään selvyytenä, mutta kaikilla organisaatioilla ei ole nimettyjä arvoja. Esimerkiksi julkiselta sektorilta löytyy sellaisia. Silloin arvoista on vaikea puhua, eikä niitä voida aidosti käyttää myöskään johtamisen tukena. Arvojen merkitys onnistuneen johtamisen lähtökohtana on niin tärkeä, että jokaisella organisaatiolla tulisi olla nimetyt arvot.

2 Ovatko arvot avoimesti nähtävillä?

Arvojen tulisi olla tuotu esille avoimesti ja mahdollisimman konkreettisesti. Vierailin juuri eräässä yrityksessä, jossa neljä arvoa oli kerrottu neukkarissa, jossa pidetään päivittäin useita asiakastapaamisia. Toisessa yrityksessä neukkarit oli nimetty yrityksen arvoilla. Molemmissa tapauksissa toimenpiteet herättävät päivittäin useita luontevia tapoja puhua yrityksen arvoista. Arvot pysyvät työntekijöiden mielessä ja sidosryhmät tutustuvat niihin luontevasti.

3 Ovatko arvot ajan tasalla?

Organisaatioissa tapahtuu paljon muutoksia toimintaympäristöissä, liiketoiminnoissa ja omistajatkin voivat muuttua. Näin ollen myös arvoja saatetaan joutua päivittämään. Jos arvot näyttäytyvät eri kanavissa ja viestintä-areenoilla erilaisina, aiheuttaa se hämmennystä. Jos arvoja päivitetään, täytyisi se tehdä laajamittaisesti ja vaatii myös toistuvaa viestiä aiheesta.

4 Onko henkilöstö mukana?

Arvoilla halutaan aika usein puhutella asiakkaita, mutta myös henkilöstö on tärkeä kohderyhmä. Erityisesti potentiaaliset työnhakijat ovat kiinnostuneita siitä, minkälaista yrityksessä on tehdä töitä, minkälainen kulttuuri siellä vallitsee ja minkälaiset arvot ohjaavat toimintaa. Näyttäisi, että ympäristöön, tasa-arvoon ja eettisyyteen liittyvät arvot ovat erityisen tärkeitä nuorille työntekijöille. Ne ovat myös valintoja, joista työnhakijat haluavat tietää. Siksi on tärkeää, että henkilöstöllä on mahdollisuus halutessaan osallistua arvojen päivittämiseen ja pohdintaan siitä, miten arvot näkyvät arjen tekemisessä.

5 Näkyvätkö arvot päätöksissä?

Konkeettinen asia johtamiseen liittyen on se, miten johto perustelee päätöksiä ja valintoja arvoista käsin. Kun arvot vaikuttavat päätöksiin tai niillä perustellaan vaikeitakin valintoja, on niillä myös arvoa itsessään. Aiheellinen kysymys hallituksille ja johtoryhmille on, hyödynnetäänkö arvoja päätöksenteossa ja pitäisikö niitä käyttää enemmän? Jos arvot eivät ole selkeät, eikä niistä puhuta, ei niitä yleensä myöskään käytetä päätöksenteon tukena.

6 Viestitäänkö arvoista?

Jotta arvot muistetaan, niihin nojataan valinnoissa ja niiden mukaista toimintaa odotetaan, tulee arvoista viestiä. Erityisesti ylimmän johdon viestiminen arvoista on oleellista, koska se on myös vahva viesti henkilöstölle ja muille sidosryhmille, että arvot ovat todellisia ja niillä on merkitystä. Arvoviestintää kannattaa toteuttaa kaikilla media-areenoilla, joilla sidosryhmien kanssa käydään dialogia.

7 Tulevatko arvot esiin rekrytoinnissa?

Kun rekrytoidaan työntekijöitä, erityisesti avainhenkilöitä, tulisi arvojen tulla selkeästi esille. Se, että henkilö tietää organisaation arvot ja niiden roolin päivittäisessä tekemisessä, vaikuttaa paljon siihen, tuleeko hän oikeaan työpaikkaan. Vaikutus on molemminpuolinen. Jos työnhakijan oma arvomaailma on ristiriidassa työnantajan arvojen kanssa, on tiedossa paljon hankaluuksia. Vaikka työnhakija ei osaisi arvoista kysyä, on suositeltavaa kertoa ne mahdollisimman konkreettisten esimerkkien kautta jo hakutilanteissa. Näin vältytään monelta virherekrytoinnilta. Selkeät arvot voivat erottaa organisaation edukseen muista työnantajista.

8 Arvot työntekijöiden perehdytyksessä

Kun uusia työntekijöitä perehdytetään työpaikan toimintatapoihin, kulttuuriin ja strategiaan, on samalla mahdollisuus tuoda arvoja esiin jälleen konkreeettisten esimerkkien kautta. Voidaan kertoa, mihin arvot vaikuttavat, mihin niillä tähdätään ja miksi työyhteisössä tehdään jotain asioita, tai jätetään jotain tekemättä, arvoista johtuen. Syntyy ymmärrystä siitä, että arvot tarkoittavat valintoja. Niillä on jokin hinta.

9 Kannustaminen arvojen hyödyntämiseen

Jotta arvot tulevat organisaation arjessa hyödynnetyksi, täytyy niistä muistuttaa. Ylin johto on tärkeässä roolissa sen suhteen, koska ihmiset tarvitsevat kannustusta ja rohkaisua, jotta he oivaltavat arvojen huomioimisen päivittäisessä työssään. Kun johto ottaa arvot puheeksi ja kannustaa myös muita siihen, oivalletaan niiden vaikutukset koko organisaation tekemisen kulttuuriin. Näin arvot jalkautuvat teoiksi.

10 Uskotaanko arvoihin?

Jos organisaation arvoihin ei uskota, ei niitä myöskään hyödynnetä eikä niistä puhuta. On siis tärkeää, että avainhenkilöt uskovat niihin arvoihin, jotka on kaiken tekemisen pohjaksi määritelty. Jos organisaation arvot ovat ristiriidassa avainhenkilöiden omien arvojen kanssa, seuraa ongelmia, jotka skaalautuvat koko organisaatioon. Arvoristiriidat aiheuttavat stressiä, motivaation puutetta ja huonoja päätöksiä.

Kerron videolla tässä artikkelissa käsiteltyjä teemoja.

Testaa arvojohtajuutesi taso!

Toivottavasti sait artikkelista hyötyä. Suosittelen tekemään arvokyselymme, jossa vastaat edellä käsiteltyihin 10 kysymykseen anonyymisti. Pääset näkemään välittömästi vastaamisen jälkeen arvion arvojohtajuutesi tasosta sekä saat vinkkejä arvojen hyödyntämiseen työssäsi. Testi löytyy osoitteesta http://johtajaonmedia.fi/arvojohtaja

Jos haluat keskustella arvoista liittyen johtamiseen, varaa alla olevasta linkistä 15 minuutin maksuton puhelinsparraus. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä alla oleviin yhteystietoihin. Dialogista kesää!

Varaa maksuton puhelinsparraus

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.