Tervetuloa tulevaisuuden työelämään! Tekoälyn, työn murroksen ja arvojen muutoksen risteyskohta määrittää hyvin pitkälle menestyksemme kunnan toiminnassa.

Tekoäly on tässä ja nyt

Ajattelen, että jokaisen kunnan johtoryhmän on oltava eturintamassa muodostamassa ajantasaista käsitystä siitä, miten tekoäly muuttaa palveluita. Tekoäly ei ole enää futuristinen termi; se on nyt ja vaikuttaa meihin joka päivä, mullistaen tapaamme viestiä, vaikuttaa visuaalisesti ja palvella asukkaita.

Hybridijohtamisen haasteet ovat kaikille kunnille tuttuja

Emme voi myöskään sivuuttaa työn murrosta – se on todellinen. Monenlaiset uudet työskentelymallit ja -välineet ovat mullistaneet työympäristöämme, hybridijohtamisen haasteet ovat tulleet tutuiksi. Tämä murros pakottaa meidät uudelleenarvioimaan strategioitamme ja toimintatapojamme.

Arvo- ja vastuullisuusilmapiirin muutos kunnissa

Ei kannata myöskään aliarvioida arvo- ja vastuullisuusilmapiirin muutoksen merkitystä. Aikakauden, jossa kunnat voivat toimia ilman sosiaalista vastuuta ja eettisiä arvoja, on ohi. Henkilöstö, asukkaat ja muut sidosryhmät odottavat enemmän – he odottavat meidän olevan eettisesti tietoisia ja vastuullisia toimijoita.

Heijasteet kunnan työnantajakuvaan

Nämä kolme osa-aluetta ovat keskenään yhteydessä ja määrittelevät paljon, miten palveluita jatkossa tuotetaan. Ilman yhteistä näkemystä muutoksen lähtökohdista ja niiden vaikutuksista, johtaminen muuttuu epäjohdonmukaiseksi, suunta katoaa ja parhaat asiantuntijat turhautuvat ja lähtevät muualle töihin. Myös kunnassa olevat yritykset odottavat päättäjiltä suuntaa, dialogia siitä, miten isoihin muutostrendeihin suhtaudutaan.

Kysymyksiä kuntajohdolle

Tässä muutamia kysymyksiä, joihin kunnan johdon olisi tärkeää luoda vastauksia. Kysymykset auttavat valmistautumaan tulevaan vuoteen.

  1. Miten odotamme tekoälyn vaikuttavan kunnan palveluihin ja toimintoihin tulevana vuonna?
  2. Miten kunnan arvot ja vastuullisuus näkyvät tekoälyyn liittyvissä valinnoissa?
  3. Miten aiomme integroida tekoälyn osaksi palveluidemme visuaalista viestintää?
  4. Miten voimme varmistaa, että tekoälyn käyttö visuaalisessa viestinnässä on linjassa kunnan arvojen, kulttuurin ja asiantuntijuuden kanssa?
  5. Miten johtoryhmä varmistaa, että kunnan palvelut pysyvät mukana työn murroksessa, eivätkä jää sen ulkopuolelle?
  6. Miten voimme kehittää avointa vuoropuhelua asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa tekoälyn aiheista tulevana vuonna?
  7. Mitkä ovat tärkeimmät askeleet, että kunnan operatiivinen johto ja luottamushenkilöstö eivät ainoastaan reagoi muutoksiin, vaan aktiivisesti muokkaavat ja ohjaavat niitä tulevana vuonna?

Haluatko keskustella aiheesta tarkemmin?

Olen innoissani mahdollisuuksista, joita tekoäly tarjoaa johtamisen, viestinnän ja arvotyön kehittämiseen. Samalla on oltava tarkkana, ettei astuta muutoksen tarjoamiin sudenkuoppiin. Vastuullisuutta, uusia pelisääntöjä ja avoimuutta tarvitaan.

Jos haluat keskustella kuntajohdon sparrauksista tai tekoälykuvien hyödyntämisestä kunnan viestinnässä ja markkinoinnissa, ota vapaasti yhteyttä.

Otsikkokuva on graafikkomme Miika Saksin tuottama tekoälyllä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.