Nauhoitimme kesällä 2018 Reijo Karhisen kanssa podcast-haastattelua, jossa keskustelimme johtajuusviestinnästä. Antoisasta keskustelusta jäi erityisesti mieleen Reijon toteamus siitä, miten tuomme johtajina ja asiantuntijoina mukanamme tilaan aina jotain. ”Mitä tuot mukanasi huoneseen?”

Minkä sävyn luot itsestäsi eri media-areenoilla?

Mediallistuneessa toimiympäristössä Reijon mainitsema huone voi tarkoittaa montaa asiaa. Se voi olla fyysinen tila, kuten neukkari, seminaaritila tai työhuone. Tuleeko mukanasi kiirettä, stressiä ja painostusta vai rohkaisua, hyväksyntää ja ratkaisukeskeisyyttä?

”Huone” voi olla presenssisi analogisissa ja digitaalisissa verkostoissa, minkälaisen arvomaailman ja tunnelmat tuot niihin tullessasi? Voit pohtia, minkälaista kuvaa välität ympärillesi sosiaalisen median viesteilläsi, onko niiden päämääränä auttaminen ja rakentaminen vai hajottaminen? Minkälainen mielikuva syntyy medianäkyvyydessä, esimerkiksi lehtihaastattelussa? Millä mielellä ja sävyllä argumentoit asioita toimitajalle? Minkälaiset sisällöt nousevat ensimmäisiksi, jos nimesi kirjoitetaan Google-hakuun? Mikä on viestien sävy organisaatiosi omissa medioissa, esimerkiksi nettisivuilla ja blogeissa?

Tapa viestiä vaikuttaa lopputulokseen valtavasti

Olemme Johtaja on Media! -sparrauksissa havainneet, miten suuri merkitys viestimisen tyylillä on vaikuttavuuteen. Sama asia voidaan tuoda ilmi monella eri tavoin. Suoruus voi olla ihailtavaa, mutta onko se aina paras tapa viestiä? Harva haluaa kuunnella ”totuuksia” laukovaa kaikkitietäjää tai vihapuheen tuottajaa. Ne synnyttävät yleensä välittömän vastakkainasettelun ja siitä on harvoin mitään hyötyä.

Havainnot, kokemukset ja näkemykset

Miten kannattaisi viestiä, jotta olisi näkemystä, mutta ei kuitenkaan mitäänsanomatonta lätinää? Näyttää siltä, että auttamisnäkökulmasta tarjotut havainnot, kokemukset ja perustellut näkemykset kiinnostavat, ainakin silloin, kun kyseessä on jollain tavoin ammatillinen sisältö. Kun viestintää on pohdittu siitä näkökulmasta, että sillä pyritään auttamaan kohderyhmää jossain kysymyksessä, se herättää lähtökohtaisesti myönteisen suhtautumisen. Ylenpalttinen itsensä ja organisaationsa kehuminen harvoin toimii. Mieluumminkin tekee kehumisen toisille mahdollisimman helpoksi.

Johtajuusviestinnän profiilin hyödyntäminen

Omaa ja organisaation johtajuusviestintää voi tarkastella luomamme viitekehyksen kautta. Parhaiten se toimii fasilitoidussa ryhmätyöskentelyssä, jossa vastataan laatimiimme väittämiin johtajuusviestinnän eri osa-alueista. Niiden pohjalta rakentuu ryhmän jäsenten henkilökohtaiset näkemykset organisaation johtajuusviestinnän painopisteistä. Yhdistämällä kaikkien osallistujien vastaukset, päästään tutkimaan eroavaisuuksia ja samanakaltaisuuksia. Ryhmätyön arvo piilee siinä, että se synnyttää yhteistä tulkintaa johtajuusviestinnän uhkakuvista, riskeistä, vahvuuksista ja mahdollisuuksista. Vasta yhteinen tilannekuva nykytilasta mahdollistaa muutoksen onnistuneen suunnittelun.

Sinä voit olla huippuhyvä viestijä!

Meillä saattaa olla rajoittavia ja negatiivisia käsityksiä mahdollisuuksistamme tai omasta kyvystämme viestiä. Suosittelen, että älä usko niitä. Suurin syy viestimättömyyteen on tunne aikapulasta. Meistä jokainen voi olla hyvä viestimään ja skaalata sitä kautta onnistumista toimissamme. Oleellista on löytää itselleen luontevat tavat, jolloin viestintä on mukavaa, tehokasta, stressivapaata ja se toimii.

Jos haluat tietää analyysityökalusta lisää, ole vapaasti yhteyksissä. Kerromme mielellämme havainnoistamme ja kokemuksistamme lisää.

Dialogista syksyä!

Jukka Saksi
KTT, viestintä- ja arvovalmentaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Valmentaa organisaatioita teemoissa johtajuus, arvot ja viestintä.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v esimies- ja johtamistehtävissä ennen viestintäyrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuuden murroksesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinstä, Instagramista ja Mastodontista. Linkit kaikkiin sisältöihin löytyvät täältä.

Voit tilata Jukan sparraamaan alla olevasta linkistä!

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA
Toimitusjohtajan opas

Johtaja on Media! haluaa olla enemmän kuin viestintätoimisto. Tähtäimenä auttaa organisaatioiden ylintä johtoa hahmottamaan mediallistumisen vaikutukset ja tukea heidän johtajuusviestintää. Sitä toteutetaan analyysien, tutkimusten ja valmennusten avulla