Suurin syy vähäiseen johtajien viestintään on tunne siitä, ettei viestinään ole aikaa. Tämä tulee esille kun olemme kartoittaneet sadoista viestintäsparrauksistamme saatuja palautteita. En usko, että kukaan johtaja ehtii tehdä kaikkea mitä pitää tärkeänä, jolloin jokaisen on pakko priorisoida. Siksi on aiheellista kysyä, mitä hyötyä johtajat ovat saaneet siitä, että ovat valmennuksissamme oppineet hyödyntämään somea.

Tärkeiden sidosryhmien huomio ja luottamus

Fennovoiman projektijohtaja Minna Forsström listasi valmennusten jälkeen havaitsemansa hyödyt seuraavasti:

  • Vahvistunut sidosryhmien kiinnostus
  • Helpommin lähestyttävä johtaja omalle väelle
  • Yhteistyökumppanuuksien vahvistuminen
  • Viestin saaminen oikeanlaisena sidosryhmille
  • Vahvempi itseluottamus omaan viestintään

”Kiinnostuin Jukan ansiosta sosiaalisesta mediasta työhöni liittyen uudesta kulmasta ja tästä edelleen rohkaistuneena aloin kirjoittaa omaa blogiani. Sparrauksen tukemana löysin itselleni luontevan tavan viestiä ja rohkaistuin osallistumaan aktiivisemmin keskusteluihin. Laajempi kommunikointi eri medioissa on kasvattanut verkostoani, olen oppinut paljon, olen paremmin ajan hermolla ja kommunikointini yrityksen sisällä on saanut enemmän positiivista palautetta.”

Some on tärkeä osa myös sisäistä viestintää

Viestintä oli Vehon juuri eläköityneelle toimitusjohtajalle Kenneth Strömsholmille tärkeä osa johtamista. Hän halusi tarjota sidosryhmilleen mahdollisuuden avoimeen dialogiin ja aktivoitui hyödyntämään työroolissaan sosiaalisia medioita autoalaa ravistelleen ”päästökohun” aikaan 2016. Se oli alalla poikkeuksellista, koska suurin osa kilpailijoiden johdosta lakkasi viestimästä lähes kokonaan. Twitter ja Linkedin tulivat Kennethille tutuiksi kanaviksi henkilökohtaisten johtajuusviestinnän sparrausten kautta, jotka toteutettiin tapaamisten, puheluiden ja sähköpostiviestien välityksellä.

”Olen jo pitkään uskonut myös siihen, että sisäinen ja ulkoinen viestintä lähestyvät toisiaan. Siksi tämä omalta osaltaan samalla vahvisti sisäistä viestintäämme ja tehosti asioiden jalkautumista Vehon sisällä. Uskallan myös väittää, että tämä omalta osaltaan vei mielikuvaa Vehosta päivä päivältä avoimempaan suuntaan. Tämä sai vahvistusta sekä mainetutkimuksista että muusta palautteesta. Ihan omana bonuksena tuli vielä se, että Vehon henkilöstö myös halusi ammattimaisesti aktivoitua, josta Veho Blogit ovat hyvä esimerkki.”

Asiantuntijuus ja arvot sidosryhmien tietoisuuteen

ALD Automotiven talousjohtaja Minna-Stina Korpela havaitsi, että käsitykset viestinnästä kaipasivat päivitystä. Hän oivalsi, että ylimmällä johdolla tulee olla selkeä yhteinen näkemys mediallistumisen vaikutuksista organisaatioon. Enää ei ole mahdollista jättäytyä ulkopuolelle, vaan on oltava läsnä eri areenoilla. Viestintä ei ole vain toimitusjohtajan, myynnin, markkinoinnin ja viestinnän, vaan koko organisaation yhteinen asia. Kiire on huono tekosyy jättäytyä ulkopuolelle. Aktivoitumisen jälkeen Minna-Stina on saanut mm. lukuisia uusia kontaktipyyntöjä, tavannut uusia mahdollisia yhteistyökumppaneita, vastaanottanut työhakemuksia ja saanut kutsun paneelikeskusteluun.

Samalla ALD ja uudet liikkumiset palvelut ovat saaneet uutta näkyvyyttä eri sidosryhmille ja yhteisen arvopohjamme kautta myös erottautuminen kilpailijoista on täsmentynyt. Olen päässyt avaamaan arvomaailmaani ja ajatuksiani johtamisesta verkostolleni, omalle henkilökunnalle sekä potentiaalisille työnhakijoille. Viestinnästä on tullut luonnollinen ja mielekäs osa arkeani sekä johtamisfilosofiaani”.

Jokainen voi löytää oman tapansa hyödyntää somea

Johtaja oli media jo ennen somea. Nykyisessä mediaympäristössä somella on tärkeä rooli. Emme usko stereotyyppisiin ratkaisuihin, vaan valmennamme johtajia ja asiantuntijoita löytämään itselleen luontevat tavat viestiä rooliinsa sopivissa kanavissa siten, että se rakentaa luottamusta. Se tarkoittaa arvojen, kulttuurin, strategian ja tavoitteiden huomioimista viestintää kehittäessä. Jokaisella on erilainen tausta ja asiantuntijuus, joka saadaan parhaimmillaan vahvuudeksi. Silloin some-viestintäkään ei tunnu päälleliimatulta, vaan mielekkäältä osalta työtä. Silloin viestintä myös toimii ja vaikuttaa.

Hyödynnä maksuttomia oppaita!

Jos pohdit johtajana tai asiantuntijana omaa rooliasi somessa, suosittelen hyödyntämään tekemiämme maksuttomia oppaita. Linkki Tietopankkiin. Moni on saanut niistä oivalluksia, vinkkejä ja suuntaa oman johtajuusviestintänsä kehittämiseen. Jos organisaatiossasi pohditaan ulkopuolisen viestintäsparrauksen hankintaa, kerromme mielellämme kokemuksia ja havaintoja niiden toteuttamisesta. Linkki yhteydenottoon.

Varaa maksuton puhelinsparraus

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.