Foibekartano on Vantaalla toimiva vanhuspalveluita tuottava yritys, jonka johtoryhmä halusi nousta seuraavalle johtajuusviestinnän tasolle. Toimitusjohtaja Ulla Broms oli havainnut, kuinka yhteisön aktiivinen viestintä oli otettu eri sidosryhmissä hyvin vastaan. Hän halusi saada Foibekartanon johdolle yhtenäisempää näkemystä siitä, miten arvot ja kulttuuri saadaan viestittyä sidosryhmille niin, että luottamus vahvistuu.

Johtoryhmän yhteinen näkemys mediallistumisen vaikutuksista

Aloitimme teemaan tutustumisen kartoittamalla johtoryhmän kanssa sitä, mitä mediallistuminen ilmiönä tarkoittaa, minkälaisia media-areenoita ympärillämme on, miten ne linkittyvät toisiinsa ja kuinka Foibekartanon maine, asiantuntijuus, arvot ja ydinviesti siellä näkyy. Pohdimme, millä areenoilla yritys on vahvoilla ja missä on kehittämiskohtia. Arvioimme keskeisten sidosryhmien asemaa ja sitä, miltä areenoilta he hakevat tietoa, joka liittyy oleellisesti Foibekartanon asiantuntijuuteen.

Arviointia yrityksen johtajuusviestinnällisestä roolista

Sen jälkeen fokusoimme ajattelua yrityksen rooliin mediallistuneessa ympäristössä. Johto toteutti itsearviointia ja keskustelua siitä, minkälaisella painotuksella Foibekartano tällä hetkellä toimii ja mikä olisi sen tahtotila. Arvioi oli, että viestintää on tehty varsin aktiivisesti ja siihen on osallistettu henkilöstön lisäksi myös asiakkaita. Kokemukset ja palautteet ovat olleet hyviä, koska avoimen viestinnän on koettu rakentavan luottamusta, erityisesti liittyen viime aikojen negatiivisiin uutisointeihin vanhuspalveluista. Johdon yhteinen näkemys oli kuitenkin, että viestintään tarvitaan systemaattisuutta, tarkempaa kohdentamista sekä roolitusta. Yhteinen näkemys auttaa johtamisessa, koska sen jälkeen teemaan voidaan tarttua kaikille tutun viitekehyksen kautta.

Arvoilla on keskeinen rooli luottamuksen rakentumisessa

Erityisen paljon työpajoissamme painotimme sitä, miten Foibekartanon arvot saadaan viestittyä sidosryhmille. Kartoitimme kaikki keskeiset yrityksen sidosryhmät ja johtoryhmä valitsi niistä 3 tärkeintä, jotka olivat 1) asukkaat ja heidän läheisensä, 2) henkilöstö ja potentiaaliset uudet työntekijät, sekä 3) tilaajat eli kunnan sosiaalitoimi. Tämän jälkeen otimme tarkasteluun yrityksen arvot, jotka ovat

  • Oman elämän omistajuus
  • Merkityksellinen elämä
  • Vastuullinen yhteisöllisyys

Jokaisen arvon kohdalla pohdimme, mitä se tarkoittaa arjen valintoina esimerkkien kautta, minkälaiseen sidosryhmän kysymykseen arvo vastaa ja mikä voisi estää arvon toteutumista arjessa. Esimerkiksi ensimmäinen arvo näkyy arjessa siinä, että asukkaita kannustetaan itsenäisiin valintoihin esim. arjen ruokailutilanteissa ja harrasteissa. Haasteena voivat olla vanhat asenteet ja työskentelymallit. Sidosryhmiä kiinnostaa, minkälaista apua ja tukea vanhukset saavat sekä toteutuvatko palvelulupaukset arjen toiminnassa. Näin kävimme arvot läpi ja saimme erinomaisen syväsukelluksen Foibekartanon arvomaailmaan – johtamisen ytimeen.

Foibekartanon arvot näkyvät arjen valintoina

Miksi käsittelimme niin paljon arvoja konkreettisesti? Koska useissa organisaatoissa arvot ovat jääneet päälleliimatuiksi sloganeiksi, eikä niitä ole aidosti pohdittu. Jos arvot eivät näy arjessa, ei niitä kannata julkistaa arvoina, koska ne voivat kääntyä organisaatiota vastaan. Vasta kun arvot tunnistetaan, voidaan niistä myös viestiä. Havaitsin, että Foibekartanossa halutaan elää arvojen mukaisesti. Kaikki toiminta ei mene aina odotusten mukaisesti, mutta tahtotila on vahva ja suunta hyvä. Johto on avainasemassa oman käytöksensä kautta. Huomioin asiasta hyvän esimerkin, kun menimme työpajan jälkeen lounaalle. Ruokailimme yhdessä työntekijöiden ja vanhusten kanssa. Näin kolmas arvo toteutui käytännössä, eli maksimoidaan asukkaiden kanssa käytetty aika.

Ylimmältä johdolta odotetaan kasvollista arvoviestintää

Foibekartanon johdon sparraus oli todella inspiroivaa ja silmiä avaavaa. Arvot ovat valintoja ja erityisesti hoiva-alalla niillä on tärkeä rooli. Ylimmältä johdolta odotetaan kasvollista arvoviestintää. Foibekartanon kohdalla sitä on nyt roolitettu ja teemoitettu. Työpajojen lisäksi valmennukseen sisällytettiin toimitusjohtajan verkkokurssi sekä henkilökohtainen sparraus. Johtoryhmä sai käyttöönsä henkilökohtaisen viestintäsuunnitelman työkalun.

Somen ja verkon kautta voit seurata miten Foibekartanossa viestitään.

www.foibekartano.fi 

Twitter Foibekartano

Twitter UllaBroms

 

 

 

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

Opas Arvoihin