Koronakriisi on mullistanut useiden johtajien kalentereita siinä mielessä, että nyt iso osa ajasta menee kriisijohtamiseen. Monessa organisaatiossa on käynnistetty yt-menettely ja tehdään kaikki mahdollinen sen eteen, että löydetään selviämiskeinot kriisin yli.

JOHTAJAN VASTUU TULEE ESIIN KRIISEISSÄ. Nousukaudella on melkoisen helppoa ja inspiroivaa toimia johtamistehtävissä. Varsinkin, jos myynti rullaa ja suurimmat ongelmat tulevat kasvun hallinnasta, että saadaan uusia hyviä työntekijöitä ja hoidettua asiakkaiden toiveet mallikkaasti. Kasvuun liittyy yleensä ”tekemisen meininki” ja näköpiirissä on inspiroivia asioita. Kriisitilanne muuttaa usein koko organisaation mielenmaisemaa. Pelko alkaa helposti liittymään kaikkeen toimintaan. On inhimillistä, että ihmiset ovat huolissaan työpaikoistaan, kyvystään palvella asiakkaitaan ja mahdollisuuksistaan toteuttaa velvoitteitaan. Ylimmän johdon ja esimiesten vastuu tulee kriisitilanteessa esiin aivan uudella tavalla. On pakko tehdä vaikeita valintoja.

YKSINÄISYYS ASUU PÄÄTÖKSISSÄ. Haastattelin 2009-2011 johtajuuden väitöskirjaani 24 silloista finanssialan johtajaa. Selvitin heidän johtajuutensa avaintekijöitä syvähaastatteluilla. Yksi havainto oli, että moni koki työskentelevänsä fyysisesti ihmisten keskellä, tiukkojen aikataulujen ja jatkuvien palavereiden ympäröimänä, mutta tiettyjen päätösten edessä varsin yksin. Johtajan yksinäisyys liittyy paljolti päätöksentekoon. Erityisen vaikeaksi kuvattiin päätöksiä, jotka liittyvät ihmisiin. Ne konkretisoituvat siinä, kun täytyy päättää, kuka lomautetaan tai irtisanotaan. Joskus toimitusjohtajalla tai hallituksen puheenjohtajalla ei ole organisaation sisällä ketään, kenen kanssa sparrata asiasta. Niihin päätöksiin liittyvät hetket ovat yksinäisiä. Etätyömoodi vahvistaa sitä tunnetta.

JOHTAJA TARVITSEE TUKEA PÄÄTÖKSENTEKOONSA”. Jokainen johtaja on yksilö, mutta pääsääntöisesti jokainen tarvitsee myös sparrausta vaikeissa päätöksissään. Vaikka organisaatiot toimivat yhä enemmän suurina tiimeinä, on tilanteita, joissa vastuuhenkilöt joutuvat tekemään itse suuria päätöksiä. Esimerkiksi jos johtoryhmästä irtisanotaan jäseniä, on toimitusjohtajan vaikea toteuttaa sitä kollektiivisesti keskustellen. Hänen on päätettävä asiasta itse. Etätyömoodissa on vaikeampi tulkita vastapuolen reaktioita. Se voi luoda lisää painetta, toisaalta myös helpotuksta, kun ei tarvitse sanoa vaikeaa asiaa f2f.

KETKÄ OVAT SOPIVIA ”PALLOSEINIÄ”, jotka auttavat heitä löytämään tilanteisiin parhaat päätökset? Kyse on asiantuntijuuden lisäksi luottamuksesta. Jollekin sparraaja on oma esimies, esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja, omistaja, jollekin toisen yrityksen toimitusjohtaja, jollekin ulkopuolinen coach. Olen itse saanut toimia useita vuosia erilaisten johtajien coachina. Siinä on kyse luottamuksellisesta sparraussuhteesta, jossa autan johtajaa ajattelemaan, pallottelemaan ideoita, pohtimaan valintoja arvojen, strategian ja organisaation kulttuurin näkökulmista, sekä autan kiteyttämään päätösten perusteluita viestinnän näkökulmasta. Palloseinänä toimiminen edellyttää kykyä hahmottaa johtamisen arkea, arvolatauksia sekä tulkita sparrattavan johtajan tunnetiloja. Olen kokenut kaikki coachaamiset mielekkäinä ja ammatillisesti haastavina.

TUKEA PÄÄTÖKSIIN ARVOISTA JA KULTTUURISTA. Moni johtaja joutuu valitsemaan vain huonoista vaihtoehdoista. Kriisi tuo mukanaan aina myös mahdollisuuksia, mutta on realismia, ettei niihin päästä monissakaan organisaatioissa kovin nopeasti. Koronakriisi tuottaa paljon kipua ja taloudellista ahdinkoa. Vaikeissa päätöksissä suosittelen palaamaan organisaation arvoihin ja kulttuuriin. Minkälaisia vastauksia ne antavat? Nyt niille on suurempi tarve kuin koskaan aikaisemmin. Jos jostain syystä yhdessä laadittuja arvoja ei voida toteuttaa, kannattaa siitä uskaltaa viestiä proaktiivisesti ja kasvollisesti. Asia nousee joka tapauksessa esiin ja sidosryhmät arvostavat läpinäkyvyyttä. Nyt tehtävät valinnat vaikuttavat organisaation ja sen avainhenkilöiden tulevaan maineeseen. Etätyön moodissa selkeä viestintä rakentaa luottamusta ja luo ymmärrystä. Nyt on huono aika vaieta.

HYÖDYNNÄ MAKSUTONTA OPASTA! Olen tehnyt jaettavaksi maksuttoman pikaoppaan koronakriisin johtamisen tueksi. Sen voi ladata tästä linkistä, yhteystietoja ei tarvitse jättää. Toivottavasti saat siitä hyötyä ja rohkaisua työhösi. Jos haluat keskustella johtamisesta, arvoista tai kriisiviestinnästä, ole vapaasti yhteydessä. 15-20 min puhelu ei maksa mitään, eikä sido sinua mihinkään, mutta saat ehkä uudenlaista näkökulmaa päätöksentekoosi. Toivotan voimia ja onnistumisia!

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.