Minna Vanhala-Harmasella oli haastatteluhetkellä takanaan kaksi viikkoa Baronan toimitusjohtajana. Täysin tuntemattomaan hänen ei tarvinnut hypätä. Vuosi sitten Barona osti Opteamin, jonka toimitusjohtajana Minna ehti olla kuusi vuotta. Vuoden integraatiotyö antoi mahdollisuuden havainnoida tulevaa työnantajaa.

Yrittäjähenkisyys ja omistajuus olivat kilpailijoiden yhdistäviä tekijöitä

Minna kokee, että uusi Barona elää nyt vahvaa havaintojen ja yhdessä oppimisen aikaa. Yritys operoi alun perin logistiikan, rakentamisen ja teollisuuden henkilöstövuokraajana. Opteam taas ponnisti kasvuun ravintola-alalta. Yrityksillä oli myös alueellisia eroja, joten kovaa kilpailuasetelmaa ei ollut päässyt syntymään, mikä helpotti fuusioitumista. Minna kokee, että yrityksille yhteistä on ollut kasvollinen omistajuus ja yrittäjähenkisyys. ”Oli rohkea teko ottaa ulkopuolinen toimitusjohtaja”. Aiempi työ opettikin hänelle, miten tärkeää on huomioida arjessa myös omistajan näkökulmaa.

Työtä toimivien työmarkkinoiden puolesta

Minna ei ole sanallistanut arvojaan, mutta hänellä on vahva missio, joka on ohjannut häntä tehtävästä seuraavaan. Baronan luotsaaminen sopii siihen hyvin. ”Olen työmarkkinoiden toimivuuden puolestapuhuja ja missä pystyisin sitä paremmin tekemään kuin toimialan suurimmassa yrityksessä?” Minnan tavoitteena on oivalluttaa jokaiselle baronalaiselle, että toimivat työmarkkinat ovat yhteiskunnassa hyvinvoinnin pohjana.

Aktiivista dialogia julkisen sektorin kanssa

”Työmarkkinat eivät ole koskaan vakaat. Aina on liian vähän työpaikkoja tai liian vähän työntekijöitä, kohtaanto-ongelma on jatkuvaa.” Minna uskoo, että työnhakijoita pitäisi kyetä kohtaamaan entistä enemmän, vaikka heille ei olisikaan tarjota heti työtä. Yritykset, kuten Barona, voivat kouluttaa ja saada nopeasti muuttuvien työmarkkinoiden tarpeita hoidettua. ”Yhteistyö vaatii dialogia ja hyväksyntää, ettei julkisen sektorin tarvitsekaan olla nopea ja ketterä, vaan perustan varmistaja.”

Toimialan johtavalta yritykseltä odotetaan viestintää

Minna haluaa vahvistaa Baronan identiteettiä työmarkkinoiden asiantuntijayrityksenä. ”Muokkaamme palveluitamme kysynnän mukaan ja saamme palkkion siitä, miten työllistämme ihmisiä.” Hänen tavoitteena on, että Baronan mielipiteitä ei ole varaa jättää kuulematta. Omalle väelle on aina tärkeä muistuttaa toiminnan yhteiskunnallisesta merkityksestä ja vaikuttamisen mahdollisuuksista. ”Toimialan johtava rooli mahdollistaa ja myös edellyttää aktiivista viestintää. Siihen rohkaisen, ja oma esimerkkini on tietysti tärkeä.”

Johtaminen pohjautuu itsetuntemukseen

Johtajuus on Minnalle tilanteeseen soveltuvaa vaikuttamista. ”Joskus se on julkisen puheenvuoron käyttämistä, keskustelun herättämistä, ovien avaamista, osapuolien johdattamista yhteen tai muuta sparrausta.” Minna kokee, että hänen on helppo pyytää apua. ”Itsetuntemus on johtajalle tärkeää, että hahmottaa mitä osaa ja erityisesti sen, mitä ei vielä osaa.” Hän tunnistaa itseensä kohdistuvat odotukset. ”Yhtaikaa on läsnä toiveita, että kunpa asiat muuttuisivat. Samaan aikaan on pelkoja, että mitä jos jotain muuttuu.

Minnan isona tavoitteena on saada Baronan 750 työntekijää luontevaan dialogiin. ”Se edellyttää jo rakenteita, ei voi luottaa pelkkiin käytävätapaamisiin, kun ihmisiä työskentelee 30 paikkakunnalla ja 9 maassa.”

Jukka Saksi

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi