Kuuluko viestintä, varsinkaan sosiaalinen media talousjohtajan työtehtäviin? Pohdimme teemaa ALD Automotiven alousjohtajan Minna-Stina Korpelan kanssa. Hän työskenteli aiemmin talousjohtajana paikallisliikenteen toimialalla. ”Muutos uuteen on ollut ammatillisesti merkittävä. Liikkumisen toimialalla on käynnissä merkittävä murros. Ala järjestäytyy erilaisten yrityskauppojen kautta uudelleen, uusia toimijoita tulee jatkuvasti ja samalla syntyy uusia liikkumisen palveluita”.

 

Eri näkemysten selkeyttäminen keskeinen osa johtoryhmän viestintävalmennusta

Minna-Stina osallistui laajennetun johtoryhmän kanssa Johtaja on Media! -viestintävalmennukseen. Yhteisen näkemyksen hakeminen oli tärkeä osa prosessia. ”Ennen yhteisiä sparrauksia suoritimme tahoillamme etätehtävän, joka auttoi jäsentämään omia ajatuksia mediallistumisesta, arvoista, sidosryhmistä sekä viestinnän tavoitteista. Varsinaiset valmennukset herättivät runsaasti keskusteluita, emmekä suinkaan olleet kaikesta samaa mieltä. Vastakkaisten näkemysten ja avoimen keskustelun kautta saimme kuitenkin selkeytettyä omaa viestinnällistä tahtotilaamme yrityksenä. Siitä syntyi mandaatti ja kannuste viestiä”.

Oivallus, että viestintä on koko organisaation yhteinen asia

Valmennusten aikana Minna-Stina havaitsi, että käsitykset viestinnästä kaipasivat päivitystä. ”Omien kehityskohteiden tunnustaminen ei ole helppoa, mutta välttämätöntä kehittymiselle. Oivalsin, että ylimmällä johdolla tulee olla selkeä yhteinen näkemys mediallistumisen vaikutuksista organisaatioon. Enää ei ole mahdollista jättäytyä ulkopuolelle, vaan on oltava läsnä eri areenoilla. Viestintä ei ole vain toimitusjohtajan, myynnin, markkinoinnin ja viestinnän, vaan koko organisaation yhteinen asia. Kiire on huono tekosyy jättäytyä ulkopuolelle”.

Kannattavan kasvun varmistaminen edellyttää viestintää

Minna-Stina huomauttaa, että talousjohtajan tehtävä on muuttunut 10 vuoden aikana radikaalisti peruutuspeiliin katsovasta, omassa siilossa olevasta kulujen karsijasta. ” Koen roolini erityisesti strategisena kumppanina, kannattavan kasvun varmistajana sekä faktapohjaisen tiedon tuottajana. Se ei onnistu ilman taitavaa viestintää”.

Negatiivisia kommentteja ei tarvitse pelätä

Analyyttisenä ja tavoiteorientoituneena persoonana Minna-Stinan oli tärkeää oivaltaa viestinnän merkitys ja hyöty. Sen jälkeen sisällön tuottaminen oli yllättävän helppoa. ”Turha itsekriittisyys ja pelko mahdollisista negatiivisista kommenteista on syytä heittää romukoppaan, luottaa ammattitaitoonsa ja lopulta antaa mennä”. Minna-Stina haluaa olla läsnä eri kanavissa, joissa ajankohtaista keskustelua käydään ja täten myös varmistaa yhtiön reagointikyky mahdollisissa ikävissäkin tilanteissa. ”Tavoitteenani on tuottaa monipuolista sisältöä eri sidosryhmille, mutta ennen kaikkea haluan omilla kasvoillani viestiä omista näkemyksistäni. Avainkanavina toimivat LinkedIn, Twitter ja blogi”.

Aktivoituminen viestinnässä on tuottanut monia hyötyjä

Aktivoitumisen jälkeen Minna-Stina on saanut mm. lukuisia uusia kontaktipyyntöjä, tavannut uusia mahdollisia yhteistyökumppaneita, vastaanottanut työhakemuksia ja saanut kutsun paneelikeskusteluun. ”Samalla ALD ja uudet liikkumiset palvelut ovat saaneet uutta näkyvyyttä eri sidosryhmille ja yhteisen arvopohjamme kautta myös erottautuminen kilpailijoista on täsmentynyt. Olen päässyt avaamaan arvomaailmaani ja ajatuksiani johtamisesta verkostolleni, omalle henkilökunnalle sekä potentiaalisille työnhakijoille. Viestinnästä on tullut luonnollinen ja mielekäs osa arkeani sekä johtamisfilosofiaani”.

Viestintä vaikuttaa asiakkaiden ostopäätöksiin

Viestinnän rooli tulee esiin ostopäätöksissä. ”Kun valitsin esimerkiksi headhunter-yhtiötä, heräsi kysymyksiä, että mitä firmassa ajatellaan, mistä arvoista käsin toimitaan ja mihin asiantuntijuus perustuu. Sama liittyy ALD:n toimintaan. Asiakkaiden on haastavaa arvioida tuotteita, palveluita tai yhtiöitä. Kovassa kilpailussa hinta korostuu, joten on tärkeää, että viestinnällä voidaan erottautua. Parhaimmillaan sen kautta saadaan suoria myyntiliidejä ja työlle parempaa katetta”.

Dialogi on osa johtajana kehittymisen prosessia

Sisältöaiheita syntyy arjen eri tilanteissa. ”Omat arvot, tyyli ja johtamisopit vahvistuvat, kun niitä joutuu pohtimaan. En ole aiemmin havainnut, miten paljon esim. LinkedIn tarjoaa itsensä kehittämisen alustana. Ei käy mielessäkään, että haluaisin palata takaisin passiiviseksi viestijäksi. Jos johtamiselle tai viestinnälle ei jää aikaa, täytyy uudestaan pysähtyä ja miettiä, mikä oma rooli onkaan”.

Tutustu tästä mielenkiintoisiin henkilöhaastatteluihin!

Opas Arvoihin

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.