Minna Forsström työskentelee Fennovoiman projektijohtajana vastuullaan suuret ydinvoimalahankkeet Suomessa ja Venäjällä. Ydinvoimaan liittyy vahvoja mielipiteitä, ja liikkeellä on myös väärää tietoa. Fennovoimalle on tärkeää viestiä mahdollisimman luotettavasti. Minnalla on tärkeä rooli siinä, että ydinvoimalahankkeisiin liittyvä keskustelu ja tieto pohjautuu faktoihin. Samalla hän haluaa tuoda esille Fennovoiman johtamiseen liittyvää kulttuuria ja tarjota mahdollisuuden dialogiin.

Minnan aktivoituminen monikanavaiseen viestintään lähti käyntiin, kun Jukka Saksi kävi oivalluttamassa Fennovoiman johtoryhmää siitä, miten mediallistuminen mullistaa johtajuutta, mainetta ja työnantajakuvaa. Sparrauksen seurauksena Minna sai henkilökohtaista valmennusta monikanavaiseen viestintään sekä tukea oman blogin aloittamiseen. Valmennus lähti johtajuuden ja luottamuksen vahvistamisesta. Sosiaalinen media toimi kontekstina, jonka lainalaisuudet ja kulttuuri otettiin valmennuksessa huomioon.

Toimenpiteet liittyen johtajuusviestintään

  • Fennovoiman johtoryhmän oivalluttaminen mediallistumisesta
  • Minnan henkilökohtaiset johtajuusviestinnän valmennukset
  • Oman viestintätavan löytäminen some-kanaviin
  • Oman blogin suunnittelu ja toteuttaminen
  • Sidosryhmien aktivoiminen keskusteluun esimerkiksi seminaaripuheissa

Hyödyt

  • Vahvistunut sidosryhmien kiinnostus
  • Helpommin lähestyttävä johtaja omalle väelle
  • Yhteistyökumppanuuksien vahvistuminen
  • Viestin saaminen oikeanlaisena sidosryhmille
  • Vahvempi itseluottamus omaan viestintään

”Yhteistyö Jukan kanssa avasi uudella tavalla johtajan roolia erityisesti kommunikoinnin osalta. Kiinnostuin Jukan ansiosta sosiaalisesta mediasta työhöni liittyen uudesta kulmasta, ja tästä edelleen rohkaistuneena aloin kirjoittaa omaa blogiani. Jukan sparrauksen tukemana löysin itselleni luontevan tavan viestiä ja rohkaistuin osallistumaan aktiivisemmin keskusteluihin. Laajempi kommunikointi eri medioissa on kasvattanut verkostoani, olen oppinut paljon, olen paremmin ajan hermolla ja kommunikointini yrityksen sisällä on saanut enemmän positiivista palautetta.”

Minna Forsström

Blogiopas

Jukka ja JarmoJukka Saksi ja Jarmo Rosenberg

Jukka Saksi: 040-501 8357 / jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
Jarmo Rosenberg: 044 061 0925 / jarmo.rosenberg@johtajaonmedia.fi