Olen havainnut viestintä- ja tekoälykoulutuksissani, miten julkisen sektorin organisaatioissa on nyt poikkeuksellisen kovat paineet ja pula ajasta sekä rahasta. Siten tarve toiminnan tehostamiselle, läpinäkyvyyden ylläpitäminen sekä kansalaisten aktiivinen tiedottaminen ja osallistaminen päätöksentekoprosesseihin, ovat nyt tärkeitä.

Suuri osa julkisen sektorin päätöksentekotiedosta on julkista

Tässä kontekstissa generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia, joista erityisen arvokkaaksi nousee julkisen sektorin erityispiirre: suurimman osan päätöksentekoon liittyvästä tiedosta on jo olemassa julkisessa muodossa.

Tämä avoimuus mahdollistaa tekoälyn käytön tiedon keräämisessä, analysoinnissa ja ymmärrettävien sekä vaikuttavien viestien tuottamisessa ilman, että käsitellään salaista tai arkaluonteista tietoa, mikä voi olla useammin yksityisen sektorin haasteena.

Jatkuva kiireen tunne ja taloudelliset paineet läsnä

Julkisen sektorin johdon, esihenkilöiden ja asiantuntijoiden, jotka jo kohtaavat jatkuvaa kiireen tunnetta ja taloudellisia paineita, ei tarvitse uhrata arvokasta aikaansa niin paljoa tiedon etsimiseen ja kokoamiseen. Sen sijaan he voivat keskittyä analysoimaan ja hyödyntämään tekoälyn tarjoamaa tietoa päätöksentekoprosessissa, mikä vahvistaa hallinnan tunnetta ja päätöksenteon laatua.

Tehokkaampaa kokoustamista ja aikaa dialogiin

Erityisen tärkeäksi tekoälyn hyödyntäminen nousee suurten muutoshankkeiden aikana, jotka kuormittavat julkista sektoria nyt paljon. Esim. kuntien ja hyvinvointialueiden läpinäkyvyyden ansiosta tekoäly voi auttaa optimoimaan mm. kokousten suunnittelua, raporttien laatimista ja viestien muokkaamista, mikä vapauttaa aikaa strategiseen ajatteluun, keskinäiseen dialogiin ja päätöksentekoon.

Jatkuva kiire kuormittaa

Saamieni palautteiden ja koulutuksissa esille tulleiden havaintojen perusteella aikaa kollegiaaliselle keskustelulle ja toimintamallien uudistamiselle ei ole aikaa. Samalla vaateet sitä kohtaan vahvistuvat, että ylimmän johdon tulisi oppia itse hyödyntämään tekoälyä työssään.

Tekoälyllä apua vaativaan muutosviestintään

Tekoälyn avulla toteutettu viestintä on yksi selkeimmistä hyödyistä, jota julkisen sektorin läpinäkyvyys tukee. Kun kuntien ja hyvinvointialueiden täytyy selventää monimutkaisia muutoksia ja politiikkauudistuksia, tekoäly voi auttaa tuottamaan selkeitä, ymmärrettäviä ja läpinäkyviä viestejä. Tämä ei ainoastaan tehosta viestintäprosesseja, vaan myös edistää luottamuksen rakentamista, vähentää pelkoja ja estää vastakkainasettelua, tukien näin demokratian toteutumista.

Mahdollisuus parantaa julkisen sektorin työelämää

Tekoälyn avulla voi merkittävästi helpottaa hallinnollisia haasteita ja tukea organisaation kykyä palvella yhteiskuntaa tehokkaammin ja avoimemmin. Nyt jos joskus tarvitaan valoa tunnelin päähän ja näihin mahdollisuuksiin kannattaakin tarttua utealiaasti ja valppaasti. Jos haluat konkretiaa, mistä lähteä liikkeelle, tässä artikkelissa on yksinkertainen, mutta toimiva metodi promptaukseen. 

Tarjoan johtajille maksuttoman tekoälydemon

ps. Olen itse saanut tekoälyn avulla yhden päivän lisää aikaa työviikkooni. Jos haluat keskustella tekoälyn vaikutuksista johtamiseen ja viestintään, ota vapaasti yhteyttä. Jos tekoäly ei ole vielä tuttua asia ja toimit johtamistehtävissä, tarjoan sinulle tai tiimillesi maksuttoman tekoälydemon teamsin kautta. Varaa aika täältä!

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.