Kuulostaako tutulta? Ihmisiä osallistetaan työpaikalla etulinjaa myöten strategian, arvojen, myynnin tai työhyvinvoinnin ideointiin, mutta kun muutoksista kerrotaan, syntyy fiilis, että ”miksi emme ole päässeet vaikuttamaan tai miksi meidän mielipiteet eivät ole vaikuttaneet?

Olette ehkä toteuttaneet erilaisia työpajoja ja kyselyitä, mutta jokin muutosten läpiviennissä on silti vaikeaa. Korona-aika ei helpota tilannetta, koska Teamsin kautta on rajallinen mahdollisuus osallistaa ihmisiä demokraattisesti.

Kuitenkin strategiat ja arvot koskettavat työyhteisössä jokaista. Vaikka johtaminen ei ole demokraattista, tulisi esimerkiksi arvojen laatimisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen kuulua yhteisössä jokaiselle yhtäläisin oikeuksin.

Osallistujien status ja asema vaikuttavat päätöksiin

Yleensä ratkaisuna on osallistaa työyhteisö jonkun ongelman ideointiin. Kannatan sitä itsekin. Yhteisössä olevien ihmisten pitäisi kokea tunne, että heitä on kuultu ja että he kokevat päässeensä vaikuttamaan. Perinteisten ideointiriihien ja työpajojen haasteena on kuitenkin se, että ne eivät ole aina kovin demokraattisia. Ryhmädynamiikka johtaa siihen, että kaikki eivät saa mielipiteitään julki ja osallistujien status vaikuttaa siihen, mitkä ratkaisuehdotukset näyttävät järkevimmiltä.

Voisiko osallistuminen sisältää viestinnän, ideoiden priorisoinnin ja demokratian?

Mikä ratkaisuksi? Yhdistimme Johtaja on Media! -viitekehykset Innoduelin osallistamisen työkaluun. Se mahdollistaa ison porukan ideoiden ja luovuuden hyödyntämisen nopeasti. Priorisoidut tulokset voidaan jakaa reaaliajassa ja saadaan konkreettiset kehitysideat päätöksenteon tueksi. Ytimessä on viestintä.

Miten henkilöstö saadaan demokraattisesti osallistettua kehittämistyöhön? Ratkaisumme avulla koko henkilöstö voidaan osallistaa jonkin aiheen ideointiin ja saada heidän mielipiteensä strukturoituna ja priorisoituna päätöksenteon tueksi.

Jopa tuhansien osallistujien parhaat ideat saadaan käyttöön nopeasti

Laajasti osallistavan prosessin hyödyt ovat:

  • Saadaan kaikkien osallistujien parhaat ideat ja yhteinen näkemys esiin
  • Prosessi vie vähän aikaa verrattuna perinteisiin ideatyöpajoihin
  • Saadaan selkeä raportti priorisoiduista tuloksista, jonka pohjalta on helppo tehdä päätöksiä
  • Osallistujat kokevat päässeensä vaikuttamaan ja se lisää sitoutumista tuleviin muutoksiin
  • Läpinäkyvä ja osallistava prosessi rakentaa luottamusta
  • Johto saa tukea prosessin viestinnän eri vaiheisiin

Luottamus prosessiin syntyy läpinäkyvästä tiedon jakamisesta

On ollut hienoa nähdä positiiviset vaikutukset, kun koko yhteisö on saatu mukaan jo muutosten suunnitteluun. Läpinäkyvyys ja luottamus johtamista kohtaan ovat vahvistuneet merkittävästi.

Osallistava prosessimme soveltuu erinomaisesti, kun tavoitteena esim.

-arvojen valinta, kiteyttäminen ja sanoittaminen
-ideat työhyvinvoinnin kehittämiseen
-myynnin ideointi ja asiakasodotusten strutkturointi
-riskien ja mahdollisuuksien arviointi (SWOT)
-havaintojen ja ideoiden kerääminen strategian pohjaksi

Prosessi soveltuu parhaiten työyhteisöille, joissa työskentelee 30 – 5.000 ihmistä. Vaikka he toimisivat eri maissa ja puhuisivat eri kieliä, ei se ole tässä prosessissa ongelma.

Varaa maksuton osallistavan prosessin esittely

Jos olet nopea, voit varata maksuttoman strategiatapaamisen, jossa kartoitetaan organisaatiosi tilanne. Saat keskustelun perusteella kustannustehokkaan ratkaisuehdotuksen, mikäli prosessimme soveltuu tilanteeseesi.

Varataksesi lähetä viestiä tai jätä yhteydenottopyyntö alla olevan linkin kautta!

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.