Moni johtaja odottaa jo kesälomaa, koska on lähellä uupua työkuormansa alle. Kalenteria ja mieltä stressaavat lukuisat pienet kysymykset, joita kaikkien muiden töiden lisäksi nousee organisaatiosta esiin. Asioihin kysytään johdon näkemystä varmuuden vuoksi, jotta vältytään tekemästä virheitä. Useimmiten kysyjällä on mielessään oikea vastaus, mutta hän hakee tukea arviointikykyynsä. Useissa tapauksissa varastamme toistemme aikaa kysymällä varmistuksia ja varmistusten varmistuksia.

Parhaissa työpaikoissa panostetaan rohkeuteen

Iso kysymys on, kuinka luodaan rohkeita yhteisöjä, joissa ihmiset voivat ja uskaltavat tehdä nykyistä enemmän päätöksiä suhteessa omaan työrooliinsa? Niin, ettei kaikkia asioita tarvitse kysyä esimieheltä, vaan voi hyödyntää omaa harkintaansa. Euroopan parhaissa työpaikoissa panostetaan paljon juuri tähän teemaan.

Oma intuitio vastaan yrityksen kulttuuri

Yrityksissä on aivan liikaa varovaisuutta. Kohtaan ulkopuolisena valmentajana ja konsulttina päivittäin tilanteita, joissa henkilöstö aprikoi, uskaltaako tehdä jotain hieman eri tavoin kuin aiemmin. Niissä tilanteissa oma intuitio sanoo, että ”kannattaa yrittää”, mutta yrityksen kulttuuri varoittaa, ”älä ota riskiä”. Usein varovainen kollega vielä tukee kulttuuria sanomalla, että ”ei varmaankaan kannata kokeilla. Miten sinulle käy, jos epäonnistut?” Eikö olisi parempi, että asia olisi juuri päinvastoin?

Muutos lähtee johdosta

Yksi tärkeimmistä teoista mitä toimitusjohtaja voi yritykselleen tehdä, on vahvistaa koko henkilöstön uskoa omaan arviointikykyynsä. Tällöin uskalletaan ottaa johtajuutta ja käyttää sitä. Muutos lähtee johdosta, tarvitaan konkreettisia esimerkkejä ja mandaatti. Jokaisesta yhteisöstä löytyy heitä, jotka sen rohkeasti tekevät, mutta iso osa kunnioittaa opittua kulttuuria jopa liikaa. Erityisesti haaste näyttää olevan organisaatioissa, joilla on pitkä historia takanaan.

Tärkeä reagoida heti kun joku uskaltaa

Toimitusjohtaja on yleensä yrityksen näkyvin media, jota seurataan ja jolla on kädessään megafoni. Hänellä on vahvimmat avaimet vaikuttaa yrityksen rohkeuteen. Toimitusjohtajan tulisi puhua aiheesta väsymättä, tarjota julkinen mandaatti usein ja antaa palaute heille, jotka ovat uskaltaneet tehdä asioita uusin tavoin. Kun joku on uskaltautunut tekemään jotain kulttuurista poikkeavaa, on yhteisö herkkänä tulkitsemaan johdon mielipidettä siitä, oliko se suotavaa vai ei. Täysi hiljaisuus antaa liikaa mahdollisuuksia vääriin tulkintoihin. Siksi toimitusjohtajan on tärkeä ottaa asia puheeksi ääneen.

Myös pomo saattaa tarvita rohkaisua

Yhteisön jäsenet tarvitsevat siis rohkaisua siihen, että uskaltavat viestiä ja puolustaa yrityksen arvoja ja ihanteita. Sitä kautta rakentuu rohkeampi kulttuuri, joka skaalautuu ja vahvistaa yrityksen mainetta toimijana, joka tekee sitä mitä lupaa. Sellaiseen yritykseen halutaan töihin ja sellaisen kanssa halutaan tehdä yhteistyötä. Myös johto tarvitsee rohkaisua. Miksi ei siis voisi antaa pomolle myönteistä palautetta siitä, että hän on ollut rohkea? Suosittelen kokeilemaan, mikäli siihen on aihetta. Olen itse johtajana ollessani saanut johdettaviltani tukea muutosten läpiviemiseen, ja sillä oli valtava arvo.

Kysy referenssejä rohkeista yrityksistä

Rohkeutta vaaditaan myös yrityksen johdolta, jotta uskalletaan antaa ihmisille mandaatti tehdä päätöksiä ja viestiä asioista tasapainossa suhteessa omaan rooliin. Ihmisiä ei voi kuitenkaan kontrolloida, joten parempi antaa hyvät eväät ja työkalut. Jos haluat kuulla hyviä esimerkkicaseja, ota yhteyttä, niin kerron mielelläni lisää. Rohkeaa loppuvuotta!

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

Toimitusjohtajan opas