Vaihdoimme ajatuksia johtamisesta, viestinnästä ja tavoitteista PwC Suomen toimitusjohtaja Mikko Niemisen kanssa.

Matka asiantuntijasta toimitusjohtajaksi

Mikko oli työskennellyt PwC:llä haastatteluhetkellä 18 vuotta. Hän toimi pitkään asiantuntijana, kunnes tuli noin 10 vuotta sitten valituksi PwC:n globaaliin talent-ohjelmaan. Sen kautta syttyi vahva kiinnostus oman johtajuuden kehittämiseen. Mikolle on tarjottu sen jälkeen vaativampia esimieshaasteita ja 2015 hänet nimitettiin PwC:n Suomen toimintojen toimitusjohtajaksi. Mikko johtaa nyt 850 asiantuntijaa, ja hänen puheestaan tulee ilmi vahva ylpeys yrityksestä.

Avoimet johtamislupaukset

Mikon visioissa PwC on innostunut ja asiakaskeskeinen yritys, jossa muistetaan olla joka päivä asiakkaille relevantteja. Mikko on laittanut itseään johtajana paljon peliin. Aloittaessaan toimitusjohtajana noin puoli vuotta sitten, hän julkisesti lupasi johtaa PwC:läisiä keskeltä ja esimerkin voimalla. Hän lupasi motivoida ja kannustaa positiivisuuden kautta sekä osallistuttaa henkilöstöä laajasti. Mikko uskookin esimerkin voimaan. ”Kun näyttää arvostavansa johdettaviaan ja osoittaa heidän olevan luottamuksen arvoisia, voi päästä yhdessä uskomattomiin tuloksiin.”

Tavoitteena kasvattaa esimerkillisiä johtajia

PwC:n asiantuntijat viettävät suurimman osan ajastaan asiakkailla, joten hyvä johtajuus asiakastiimeissä luo suurimman mielikuvan siitä, minkälaista yhtiössä on olla töissä. Hyvän esimiestyön kehittämiseen organisaation kaikilla tasoilla on panostettu PwC:ssä paljon. Tavoitteena on, että yrityksen kasvatteihin jäisi laatuleima, että he olisivat saaneet parhaat mahdolliset johtamisen eväät juuri PwC:llä. ”Oma unelmani on, että PwC tunnetaan tulevaisuudessa markkinoilla paitsi siitä, että se on paras paikka asiantuntijoille työskennellä, myös siitä, että annamme esimerkilliset eväät ihmisille kehittyä esimiehinä ja johtajina. Siten luomme arvoa meillä työskenteleville henkilöille ja luonnollisesti myös yhtiöllemme pitkällä aikavälillä.”

Peli ratkaistaan asiakkaan luona

Yhteisissä valmennuksissa on haettu eri näkökulmista vastauksia siihen, mitä esimiehenä oleminen käytännössä tarkoittaa. Ihmisiä ei haluta kontrolloida liikaa, vaan korostetaan henkilökohtaista vastuunottoa. Mikko muistuttaa, että peli ratkaistaan kentällä asiakkaiden kanssa. Iso esimiestyön kysymys on, miten johdetaan jokaista arkipäivää, kun 800 ihmistä on kentällä asiakkaiden luona.

Johtajuuteen sisältyy alaisten kasvattaminen haastavampiin tehtäviin

Mikko haluaa omassa johtamisessaan edetä erityisesti siinä, että saa johtamansa esimiehet kehittymään jatkuvasti. ”Sillä on kestävää merkitystä, että yritys kasvattaa sisältään hyviä johtajia.” Käytännön johtamisessa arkipäivän teot ratkaisevat, ja sen vuoksi Mikko panostaakin paljon siihen, että erityisesti johtoryhmän jäsenet muistavat johtavansa omalla esimerkillään.

Johdon pitää vaikuttaa siellä, missä diginatiivitkin ovat

Keskustelimme Mikon kanssa paljon johtajien omasta viestinnästä. Totesimme, että asiantuntijayrityksen johdon sidosryhmissä on tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisen 15 vuoden aikana. Nykyisin korkeakouluista valmistuvat työnhakijat ovat asiantuntijayrityksen toimitusjohtajalle tärkeä vaikuttamisen kohde. ”He arvioivat, minkälainen yritys PwC on, ja se tapahtuu paljon seuraamalla ylimmän johdon viestiä eri digitaalisissa kanavissa.” Johtajien omaan tapaan viestiä kiinnitetään PwC:ssä paljon huomiota. Sillä on merkitystä, kun rekrytoidaan parhaita osaajia. ”Ei ole enää mitään mahdollisuutta pärjätä asiantuntijabisneksessä, jos johto ei ole itse läsnä myös siellä, missä diginatiivit ovat. He ovat tulevia huippuosaajiamme ja heidän odotuksiinsa täytyy kyetä vastaamaan.”

Tiedon monipuolinen jakaminen on osa asiantuntijan tehtävää

PwC:n kohdalla läsnäolo tarkoittaa sosiaalisten medioiden hyötykäyttöä. Mikko osallistuu aktiivisesti keskusteluun sosiaalisen median eri kanavissa ja löytää sieltä tietoa, kuten mielenkiintoisia tutkimuksia. Hän jakaa myös itse PwC:tä koskevaa substanssipohjaista sisältöä. ”Kilpailu on kovaa, jolloin relevantin tiedon jakaminen monipuolisesti korostuu. Se on oleellinen osa PwC:n brändin rakentamista.”

Twitter on Mikolle nopea tapa päästä tietoon kiinni ja pysyä ajan hermolla. LinkedIn on aktiivisesti käytössä rekrytoinnin apuvälineenä. Mikko on pitänyt huolen siitä, että johtoryhmällä on profiilit ainakin LinkedInissä, koska se antaa esimerkkiä muille yrityksessä ja vaikuttaa yrityksestä saatavaan mielikuvaan. ”On osa asiantuntijan työtä sekä vastuuta, että näyttää myös digitaalisissa kanavissa ammattimaisella profiilillaan, mitä on tehnyt ja mitä osaa.”

Johtamista kahdessa ulottuvuudessa

”Johtajana pitäisi olla kaikissa tärkeimmissä kanavissa, jotta tavoitat sidosryhmäsi ja he tavoittavat sinut.” Mikko on saanut positiivista palautetta läsnäolostaan johtajana somessa. Se heijastaa yrityksen kulttuuria, ja merkitys on suurin nuorille sukupolville. ”Olen vasta viime vuosina oivaltanut, että some on suuressa määrin myös sisäistä viestintää ja oiva tapa oman talon ihmisen kanssa. Somen kautta ihmiset pääsevät kurkistamaan helposti johtajan elämään ja ajatusmaailmaan.” Mikko kuitenkin muistuttaa, että digitaalisen viestinnän merkityksestä huolimatta perinteinen kasvokkain kohtaaminen on tärkeintä, eikä sitä pidä unohtaa. ”Kehittyvä johtamisen haaste onkin, miten elää luontevasti näissä kahdessa ulottuvuudessa.”

Ihmisten johtaja haluaa rakentaa luottamusta

Kaiken vuorovaikutuksen kautta Mikko haluaa tuoda johdettavilleen esille, että heidän menestymisensä on tärkein tavoite. Sen sijaan, että Mikko johtaisi organisaatiota tai resursseja, hän haluaa johtaa ihmisiä. Asiakkaille viesti on, että lisäarvon tuotto heille oikeuttaa yrityksen olemassaolon.

Kiitokset Mikolle inspiroivasta kohtaamisesta! Oli hienoa nähdä, miten yrityksestään ylpeä ja inspiroitunut hän oli. Asiakaslähtöisyys ja itsensä likoon laittaminen vievät oikeaan suuntaan. Tärkeää on muistaa ottaa aikaa myös itselle, jotta voi tarjota hyvää johtamispalvelua muille. Toivotan Mikolle ja PwC:lle menestystä myös jatkossa!

@JukkaSaksi

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi