Asiantuntijuutta ja näkemystä sote-muutokseen

Mika Tolppola on Luonan kehitysjohtaja. Luona on organisaationa nuori ja ollut voimakkaan kasvun keskellä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on tuonut tarpeen tuoda Luonan näkemyksiä ja asiantuntijuutta esille hankkeen suunnitteluvaiheessa. Luona haluaa olla osana luomassa toimivaa mallia Suomen suurimmassa uudistuksessa.

Sidosryhmien huomio tärkeisiin teemoihin

Luonassa tavoiteltiin asiantuntijuuden vahvempaa näkymistä somessa, sidosryhmien saavuttamista, yrityksen tekemistä helpommin lähestyttäväksi, työnantajamielikuvan vahvistamista sekä liidejä asiakaskohtamiisiin. Mika pohti myös, mahdollistaisiko some Luonan vastuullisuusohjelman esilletuonnin laajemmin, mikä osaltaan kertoo yrityksen olemassaolon oikeutuksen, kun tuotetaan pääsääntöisesti julkisin varoin rahoitettuja palveluita.

Konkreettisia työpajoja johdolle ja asiantuntijoille

Luonassa järjestettiin valmennuksia työpajoina yrityksen johdolle ja avainhenkilöille. Niissä pohdittiin yhdessä, miten yhtiön arvoja, missiota ja visiota voitaisiin tuoda laajemmin esiin somessa. Seuraavassa valmennuksessa oli jo some-aktiivisuus lisääntynyt, kun moni oli kokenut keskustelut positiivisena. Valmennukset auttoivat osallistujia madaltamaan omaa kynnystään olla somessa, ja samalla ymmärrettiin somen merkitys sekä henkilökohtaisesti että yhtiön näkökulmasta katsottuna.

Valmennus auttoi saavuttamaan tavoitteita

Olemme myös saaneet kontaktoitua ja järjestettyä tapaamisia uusien asiakkaiden kanssa. Olemme saaneet vietyä omaa viestiämme somessa. Näiden hyvien kokemusten kautta käynnistimme projektin työnimellä: ”Luona goes some”. Projektin kautta haluamme tukea ja antaa vinkkejä koko henkilöstöllemme siitä, miten ja miksi kannattaa olla sosiaalisessa mediassa.

Saavutimme asettuja tavoitteita, jotka olivat Luonan asiantuntijuuden näkyvyyden lisääminen, vastuullisuusohjelman esille tuonti, yhtiömme yritysmielikuvan vahvistaminen, houkuttelevuuden lisääminen potentiaalisena työnantajana ja sisällön markkinointi sosiaalisen median kautta.

Sain osallistujilta palautteita Jukan valmennuksesta:

  • riittävän konkreettista, mutta kuitenkin yhteys laajempaan kokonaisuuteen oli mukana
  • Jukka osaa asiansa ja tuo hyvällä tavalla eri näkökulmia keskustellen esille
  • ymmärsin valmennuksen jälkeen sosiaalisen median merkityksen
  • innostuin somesta

Mika Tolppola

Blogiopas

Jukka ja JarmoJukka Saksi ja Jarmo Rosenberg

Jukka Saksi: 040-501 8357 / jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
Jarmo Rosenberg: 044 061 0925 / jarmo.rosenberg@johtajaonmedia.fi