Tiedote: MeToo tulee vaikuttamaan julkisen sektorin johtajavalintoihin

|2018-08-05T13:57:12+03:0021.3.2018|Mediatiedote|

MeToo -ilmiön esille tuomat johtamisen väärinkäytökset ovat keskittyneet tähän asti kulttuurin alueelle. Johtaja on Media! Oy:n toimitusjohtaja Jukka Saksin mukaan on ajan kysymys, milloin teemaan liittyen uutisoidaan julkisen sektorin häirintätapauksista. Ilmiö tulee hänen mukaansa vaikuttamaan tuleviin johtajavalintoihin erityisesti maineen näkökulmasta.

MeToo mullistaa johtamista enemmän kuin uskotaankaan

Mediallistuminen on mahdollistanut ennennäkemättömän julkisen keskustelun, joka on tuonut pinnan alla kuplineet ongelmat esiin. ”Näyttää, että Me Too on muokannut jo nyt yhteiskunnan valta-asemia enemmän kuin ehkä ymmärrämmekään. Se on kääntänyt merkittävän osan johtamisvallasta ylösalaisin.”

Johtamismaailmassa aikana ennen internetiä johtajien ei tarvinnut juuri perustella toimiaan muille kuin esimiehilleen. Jos tulokset olivat hyviä, painettiin asiat villaisella. Nyt sosiaalinen media jakaa valtaa laajemmalle. Myös arvomaailmassa on tapahtunut muutoksia sen suhteen, mitä pidetään oikeana ja suotavana.

Saksi ennustaa, että MeToo -ilmiö rohkaisee väärin kohdeltuja kertomaan johtajan toimista myös julkisella sektorilla. ”Jos ennen varottiin sitä oman työpaikan menettämisen pelossa ja häpeän tunteen vuoksi, voivat lukuisat rohkeat ulostulot muuttaa tilannetta.”

Tarvitaan arvojen sanallistaminen ja yhteiset pelisäännöt

Saksin mukaan myös julkisen sektorin johtajien on herättävä siihen, että johtamistyön todelliset arvot ja kulttuuri tulevat läpinäkyviksi. ”Tarvitaan aito arvokeskustelu, jonka avulla selkiytetään työyhteisön pelisäännöt. On tärkeää, että arvot sanallistetaan, jotta niistä voidaan viestiä ja niiden toteutumista arjessa arvioida. Näin vaikeitakin päätöksiä voidaan perustella arvojen kautta.”

Julkinen johtajien arviointi tulee lisääntymään

Johtajan sidosryhmillä on oma media käytössä, jolloin johtamiseen kohdistuu aiempaa avoimempaa arviointia. Saksin mukaan virheettömyyttä ei kukaan odota, mutta systemaattisista väärinkäytöksistä ja narsismista joutuu jatkossa julkisesti tilille. ”Tulemme näkemään tilanteita, joissa henkilöstö äänestää käytännössä johtajan organisaatiosta ulos. Toisessa ääripäässä se puolustaa julkisesti johtajaansa, jonka kokee toimivan oikeudenmukaisesti ja kunnioittavan yhteisiä arvoja. Markkinoille tulee myös julkisia johtajien maine-barometrejä ja ratingeja, jotka perustuvat työhteisön arviointeihin. Aika näyttää, miten ne vaikuttavat johtajarekrytointeihin ja irtisanomisiin.”

Menestyvä johtaja viestii arvoista käsin

Saksi uskoo, että arvoaan nostavat paitsi kyky johtaa arvokeskustelua, myös tunnetaidot. ”Toimiympäristö palkitsee johtajan, joka kykenee monikanavaiseen dialogiin ja läpinäkyvyyteen sen suhteen, mistä arvoista käsin organisaatiota johdetaan. Oma johtajuusfilosofia täytyy kyetä kommunikoimaan yhteisön kanssa, ja tarvittaessa sitä tulee pystyä puolustamaan julkisesti. Johtaja on media, jolloin viestimättömyys ei ole enää vaihtoehto.”

Jukka Saksi

Johtaja on Media! Oy

Jukka Saksi

Toimitusjohtaja, KTT, MBA

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi / +358 40 501 8357

Johtaja on Media! Oy auttaa johtajia viestimään monikanavaisessa ympäristössä ja tukee organisaatioiden matkaa monikanavaiseksi ja asiakaskeskeiseksi mediaksi. Konsepti pohjautuu akateemiseen johtajuustutkimukseen ja käytännön kokemuksiin.