Monessa organisaatiossa pohditaan nyt kuumeisesti, miten asiantuntijuus saadaan näkyväksi vuonna 2019. Teema koskettaa niin yrityksiä, järjestökenttää kuin julkista sektoriakin. Asiantuntijuushan on keskeinen lisäarvon tuottaja, johon organisaation olemassaolo kiteytyy.

Miksi asiantuntijuus tulisi saada näkyväksi?

Kun organisaation asiantuntijuus saadaan näkyväksi, on sillä vaikutuksia moneen osa-alueeseen. Ensinnäkin se vahvistaa organisaation mainetta alansa osaajana ja edelläkävijänä. Sidosryhmille on tärkeää tietää, mitä organisaatiossa ajatellaan suhteessa niihin teemoihin, joissa se palvelee asiakkaitaan. Läpinäkyvyys ja avoimuus rakentavat luottamusta. Koska kaikilla toimialoilla on kilpailua, on tärkeää saada oma ajattelu viestittyä nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille. Asiakas ostaa taholta, johon se luottaa.

Merkittävät vaikutukset työnantajakuvaan

Olen kirjoittanut aiemmin siitä, miten ylimmän johdon johtajuusviestintä on tärkeässä roolissa suhteessa työnantajakuvaan. Potentiaaliset työntekijät haluavat tietää, mitä ylin johto ajattelee sekä minkälaiset arvot ja kulttuurit työyhteisöä ohjaavat. Halutaan tietää, minkälaista organisaatiossa on tehdä työtä, mitä siellä voi oppia, mikä tarkoitus työllä on. Jopa sitäkin uskottavampaa on se, että asiantuntijat kertovat työstään, tavastaan auttaa asiakkaitaan sekä siitä, mihin toimiala on heidän mielestään menossa. Sen kautta työpaikkaa pohtiva voi arvioida, minkälaisen alustan kyseinen työyhteisö antaisi oman markkina-arvon kasvulle.

Parhaat sisällöt syntyvät kohtaamisista

Työssä kehittyminen, oppiminen ja opin jakaminen sovellettavaksi muille, ovat keskeisiä asiantuntijuuden kulmakiviä. Mikä onkaan parempaa sisältöä viestittäväksi, kun kertoa opeista, havainnoista ja kokemuksista, joita syntyy asiakkaiden, kollegoiden ja muiden sidosryhmien kohtaamisissa. Itse koen tuottaneeni parhaita sisältöjä juuri inspiroivan työpajan tai asiakastapaamisen jälkeen. Niissä tilanteissa syntyy oivalluksia siitä, mihin ongelmiin sidosryhmät hakevat ratkaisuja. Aiheen ympärille voi luoda blogin, oppaan, videon, podcastin, some-postauksen tai siitä voi kertoa seuraavassa kohtaamisessa. Näitä sisältöjä voi jakaa asiakkuuksien eri vaiheissa, jolloin ne tuottavat nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille hyötyä, auttavat päätöksenteossa.

HR ja viestintä tiiviissä yhteistyössä

Monella menestystä halajavalla organisaatiolla on osaajapula. Tarvitaan parhaat talentit tuottamaan arvoa asiakkaille. Se edellyttää panostusta johtajuus- ja asiantuntijaviestintään. Tässä erityisesti HR- ja viestintäjohto tulee haastetuksi. Onko heillä yhtenäinen käsitys siitä, miten organisaatio asettuu mediallistuneeseen toimiympäristöön ja miten asiantuntijuus, arvot ja kulttuuri tuodaan läpinäkyväksi? Organisaatio tulisi pitää jatkuvasti nykyisten ja potentiaalisten työntekijöiden, asiakkaiden ja kumppaneiden TOP5-shortlistalla.

Vuosi 2019 on viestinnällisen panostuksen vuosi

Menestyvä organisaatio panostaa viestintään kaikilla rintamilla. Viestintää ei ulkoisteta viestintäyksikölle, vaan se kuuluu jokaisen johtajan ja asiantuntijan työnkuvaan jollain tavoin. Oleellista on löytää jokaiselle luontevat tavat viestiä siten, että sillä palvellaan sidosryhmiä ja se pohjautuu jokaisen omiin vahvuuksiin. Työnantajalta odotetaan tukea, mandaatti ja valmennusta. Johtaja on Media! -konseptissa olemme havainneet toimivaksi sen, että vain silloin saadaan pysyviä toimintamuutoksia, kun lakataan pelkäämästä viestintää ja ymmärretään miksi kannattaa viestiä.

Onnistuneen muutoksen osatekijät

Kokemuksemme mukaan onnistunut valmennus sisältää ylimmän johdon vastauksen kysymykseen miksi, kannustavan orientaation, tiimien työpajoja, henkilökohtaista valmennusta sekä mahdollisuuden opiskella aihetta itsenäesti verkkokurssin avulla. Nykyteknologialla saadaan tehokkuus aikaan ajasta ja paikasta riippumatta. Jokainen organisaatio on erilainen ja painotukset tehdään tilanteen mukaan.

Toivotan menestystä vuodelle 2019! Kerron mielelläni referenssejä organiaatioista, joissa asiantuntijuus on saatu menestyksellisesti näkyväksi.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

Viestintäjohtajan opas