Mediana yritys ottaa vahvemman otteen tulevaisuudestaan, tuloksestaan ja maineestaan. Mediana se kuulee, osallistuu, osallistaa ja auttaa, muuttaa maailmaa. Mutta kuinka onnistutaan rakentamaan yrityksestä media? Kuinka se toteutetaan omalla tavalla ja juuri omista lähtökohdista?

Muutos vaatii toteutuakseen ylimmän johdon oivalluksen

Jokainen yritys rakentaa itsestään median omalla tavallaan. Muutos on strateginen, kulttuurillinen ja jopa fyysinen. Yrityksen ylin johto on avainasemassa, Suuri mentaalinen ja kulttuurillinen muutos ei onnistu, elleivät hallitus ja johtoryhmätaso sisäistä, miksi yrityksestä tulisi luoda media. Johdon tulee hahmottaa mediallistumisen vaikutukset maineeseen, luottamukseen, työnantajamielikuvaan, kasvuun ja asiakaslähtöisyyteen. Joskus se vaatii ravistelua.

Valmius ajatella viestinnällistä johtajuutta ohi perinteisen hallintomallin

Tarvitaan ylimmän johdon sallimus, mandaatti, oma esimerkki ja odotus muutokselle. Aluksi kiteytetään yrityksen ydinosaaminen, miten se voi auttaa asiantuntijuudellaan tärkeimpiä sidosryhmiään. Varmistetaan tahtotila, valmius ja nöyryys uudistumisen tielle. Sisäistetään ajatus oppimismatkasta, jonka päämäärästä ei vielä tiedetä kaikkea. Ollaan valmiita oppimaan toinen toisiltaan ja ajattelemaan viestinnällistä johtajuutta myös ohi perinteisen hallintomallin. Hyväksytään johdossa, että kaikkea viestintää ei voi kontrolloida, mutta hyvän viestinnän voi pyrkiä tekemään helpoksi.

Matka kohti dialogia

Yrityksen matka mediaksi edellyttää aktiivista viestintää ja tarjoutumista dialogiin. Se tarkoittaa viestintätavan muutosta yksisuuntaisesta tiedottamisesta vuoropuheluun, kuunteluun. Mielletään johtajuus ja asiantuntijuus auttamisen kautta. Vasta kun on kuunneltu, voidaan tarjota näkemysten avulla apua. Viestejä ja sisältöjä aletaan tarkastella enemmän vastaanottajan näkökulmasta. Lakataan kehumasta itseä, tehdään se sen sijaan mahdollisimman helpoksi muille.

Valtavasti positiivisia vaikutuksia

Yritys saa uusia mahdollisuuksia matkalla mediaksi. Seuraajien määrä ja sitä myöden mahdollisuudet vaikuttaa kasvavat. Osaamispääoma vahvistuu dialogin määrän kasvaessa, jokainen kohtaaminen mahdollistaa oppimista. Samalla sidosryhmien kiinnostus yritystä ja sen yksilöitä kohtaan vahvistuu, molempien markkina-arvo nousee. Alkaa tapahtua verrokkiryhmistä erottautumista. Lisääntynyt avoimuus rakentaa luottamusta ja mainetta. Yrityksen viesti aletaan tunnistamaan yhä laajemmin, ja se helpottaa johtajien, myyjien ja rekrytoijien työtä.

Yksilöiden kautta samalle radiokanavalle sidosryhmien kanssa

Yrityksen matka mediaksi tapahtuu vapaaehtoisesti viestinnällistä vastuuta ottavien yksilöiden kautta. He skaalaavat dialogia ja sisältöjä, he muuttavat suhtautumistaan johtajuuteen ja asiantuntijuuteen, he uudistavat viestintäkäyttäytymistään. Heidän kauttaan yritys pääsee samalle radiokanavalle eri sidosryhmien kanssa, jolloin sidosryhmät alkavat myös tunnistaa yksilöbrändejä. Yrityksessä aletaan huomioida kaikilla päätöksenteon tasoilla, miten asiat näyttäytyvät ja miten niistä voisi viestiä. Avataan ikkunat ulkomaailmaan ja altistetaan itseä keskusteluun.

Aito muutos vaatii johtajuutta ja sinnikkyyttä

Muutos mediaksi ei tapahdu ilman kipuja. Se aiheuttaa valtavasti inspiraatiota, iloa uuden oppimisesta ja positiivisia tunteita onnistumisten kautta. Se alkaa näkyä pienellä viiveellä myös parempina talouslukuina. Muutos kuitenkin pelottaa osaa ihmisistä ja aiheuttaa ristiriitoja. Matka mediaksi edellyttää siksi johdon vahvaa yhtenäisyyttä, henkilöstön osallistamista mukaan, arvojen läpikäyntiä sekä sinnikkyyttä. Yrityksen eivät tule koskaan valmiiksi, mutta merkittävä muutos on mahdollista jo puolessa vuodessa. Jo 10 vapaaehtoisen joukko saa liikkeelle merkittävän uudistuksen, jos heille annetaan mandaatti, työkalut ja valmennustuki.

Jos teema kiinnostaa, voit ladata ilmaisen Yrityksestä media -oppaan Tietopankista.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

Viestintäjohtajan opas

Johtaja on Media! haluaa olla enemmän kuin viestintätoimisto. Tähtäimenä auttaa organisaatioiden ylintä johtoa hahmottamaan mediallistumisen vaikutukset ja tukea heidän johtajuusviestintää. Sitä toteutetaan analyysien, tutkimusten ja valmennusten avulla