Avoin kirje median roolista yhteiskunnassamme:

Minulla on ollut mahdollisuus havainnoida median toimintaa käyttäjänä, haastateltavana, haastattelijana sekä valmennettavieni kokemusten kautta. On muodostunut kuva, että media on digitaalisuuden myötä nyt merkittävässä arvomurroksessa.

Dialogista on itsessään tullut tärkeä arvo

Mediallistuneessa maailmassa jokaisella kansalaisella on media taskussaan ja siten mahdollisuus osallistua 24/7 yhteiskunnalliseen keskusteluun. Dialogista on tullut itsessään merkittävä arvo. Internet ja erityisesti some on luonut hektisen ja usein vaikeasti hallittavan alustan mm. median sisällöistä. Osa toimittajista osallistuu keskusteluun aktiivisesti, osa näyttää valinneen havainnoijan roolin.

Millä sävyllä sitten journalistien tulisi käydä keskustelua omista sisällöistään muuttuneessa mediaympäristössä? Julkisuudessa politiikoilta, virkamiesjohtajilta, yritysjohtajilta ja 3. sektorin päättäjiltä vaaditaan läsnäoloa. Harjoittelemme yhteiskunnassamme yhdessä rakentavaa ja ratkaisukeskeistä dialogia, koska toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja keskustelunaiheet ovat usein kompleksisia. Viestintäympäristö täyttyy helposti tahallisesta väärinymmärryksestä, vastakkainasettelusta, trollauksesta ja epäkunnioittavasta puheesta. Usein yksisuuntaiset kannanotot ajavat niihin.

Moni johtaja on varovainen kyseenalaistamaan median toimintaa

Olen keskustellut useiden päätoimittajien ja toimittajien kanssa siitä, kuinka he kokevat tulevansa haastetuiksi. Median oikeutusta näkökulmiin, valintoihin ja arvoihin kyseenalaistetaan välillä voimakkaastikin. Asian voi nähdä myös toisesta suunnasta. Viestintäsparrauksissa tulee ilmi, miten useat johtajat ovat varovaisia kyseenalaistamaan median toimintaa, silloinkin, kun kokevat, että siihen olisi aihetta. Pelätään negatiivisia seuraamuksia ja koetaan, että media perustelee kritiikin kohteena olevia valintojaan etupäässä oikeuksillaan ja dialogi jää toisarvoiseksi. Media ei voi alistua painostukseen, mutta toisaalta tulisi kunnioittaa sisältöjen kohteiden kokemuksia. Nämä jännitteet voi välillä havaita myös some-keskusteluissa.

Tukevatko JSN:n ohjeistukset muuttuneessa ajassa?

Omat kokemukseni yhteistyöstä median kanssa ovat positiivisia. Rohkenisin kuitenkin herättää kysymyksen siitä, onko journalismin arvoista ja median roolista vallankäyttäjänä sekä keskustelijana, käyty tarpeeksi ajantasaista pohdintaa? Julkisen sanan neuvoston sivuilta ilmenee, että journalistin ohjeita on uudistettu 6-13 vuoden välein. Tukevatko JSN:n ohjeistukset nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä? Minkälaisella ”hengellä” ohjeistuksissa puhutaan vallasta, vastuusta ja oikeuksista? Entä dialogista?

Tavoitteenani on, että tämä kirjoitus koetaan rakentavaksi avaukseksi kehittää yhteiskuntamme sisäistä vuoropuhelua. Journalismi on yksi demokratian ydin ja molempien edistäminen on tärkeää arvotyötä. Arvoilla on yhä enemmän valtaa. Kunkin ajan arvoihin pohjautuva dialogi olisi modernia johtajuutta. Se tukisi varmasti myös mediassa työskentelevien hyvinvointia ja motivaatiota.

Unelma rohkaisusta dialogiin

Minulla on unelma yhteiskunnasta, jossa kaikissa ohjeistuksissa rohkaistaan avoimeen ja rakentavaan vuoropuheluun. Jätän median edustajien arvioitavaksi, toteutuuko tämä muuttuvalla toimialalla nyt tarpeeksi hyvin.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.