Mediallistumis-analyysi

Yhteinen tilannekuva riskeistä ja mahdollisuuksista mediallistuvassa toimiympäristössä

Onko organisaation johtoryhmällä ja hallituksella selkeä yhteinen kuva siitä, miten mediallistuva ympäristö haastaa mainetta, työnantajakuvaa, palveluntuottajaimagoa ja kasvua? Koetaanko yritys aktiiviseksi auttajaksi vai reaktiiviseksi palvelijaksi? Viestiikö yritys toiminnastaan tiiminä vai yksilöiden kautta?

Kysymykset joihin analyysilla haetaan vastauksia

 • Mikä on nykytila ja tahtotila yrityksen johtajuusviestinnälliselle profiilille?
 • Minkä ydinviestin yritys haluaa tärkeimmille sidosryhmilleen välittää?
 • Minkä teemojen kautta vaikutusta voidaan tavoitteellisesti edistää?
 • Mitä konkreettisia toimenpiteitä muutosmatka edellyttää?
 • Mitä riskejä ja mahdollisuuksia mediallistumiseen johtajuusviestinnällinen profiili sisältää?

Viitekehyksenä johtajuusviestinnän nelikenttä

Sparrauksen viitekehyksenä käytetään Johtaja on Media! -johtajuusviestinnän nelikenttää, jossa organisaation johtajuusviestinnällistä positiota arvioidaan avainhenkilöiden omien kokemusten kautta. Nelikenttää hyödyntämällä arvioidaan neljää komponenttia: yksinäinen tiedonvälittäjä, reaktiivinen palvelija, aktiivinen auttaja ja dialoginen joukkue. Jokaisessa organisaatiossa ja yksilössä on viitteitä kaikista komponenteista, ja oleellista on hahmottaa painotukset sekä positioon liittyvät ominaisuudet. On myös tärkeää havaita, että kaikki komponentit sisältävät riskejä, mahdollisuuksia, uhkia ja vahvuuksia.

 

Analyysin hyödyt

 • Lisääntynyt yhteinen ymmärrys mediallistumisen vaikutuksista yrityksen johtajuuteen
 • Vahvempi käsitys johtajuuden merkityksestä ja jaettu tilannekuva
 • Kiteytyneempi ja yhdessä arvioitu näkemys sidosryhmille halutusta ydinviestistä
 • Yhteisesti määriteltynä tavoitteena oleva johtajuusviestinnällinen profiili
 • Konkreettinen pohja johtajuusviestinnän kehittämiselle
 • Konkreettinen mahdollisuus läpivalaista avainhenkilöiden omia näkemyksiä ja visioita
 • Visuaalinen näkökulma yrityksen strategisiin ydinalueisiin

Toimintatapana tehokkaat valmistellut työpajat

 • Analyysi toteutetaan 3:n työpajan (2,5h/työpaja) projektina
 • Osallistujia 3-7 henkilöä/työpaja
 • Ei edellytä osallistujilta etukäteisvalmistautumista
 • Fasilitaattorit (KTT Jukka Saksi ja OTK Jarmo Rosenberg) vetävät työpajat, tuottavat materiaalin ja analysoivat vastaukset työpajan aikana
 • Analyysi yhdistää johtajuuden, viestinnän ja maineenhallinan komponentit visuaaliseksi kuvioksi

Hinnat

 • Yhden työpajan kustannus on 4.700 € + alv. Kysy lisätietoja ja pyydä konkreettinen ratkaisuehdotus yrityksesi tilanteeseen:
 • Jukka Saksi: 040-501 8357 / jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
 • Jarmo Rosenberg: 044 061 0925 / jarmo.rosenberg@johtajaonmedia.fi