Mistä visiot syntyvät? Itselleni viime aikoina siitä, että olen havainnoinut ympäröivää mediallistuvaa maailmaa, sparrannut päättäjien kanssa, tutkinut aihetta ja testannut itse erilaisten johtajuuden sekä viestinnän vaikutuksia. Niiden yhteisvaikutuksesta on syntynyt visio siitä, miten mediallistuminen tulee lähivuosina vaikuttamaan johtamiseen. Muutos on jo tapahtunut mutta se voimistuu.

”Yrityksestä media on strateginen päätös”

Yrityksiä aletaan ajamaan strategisella päätöksella kohti dialogi-moodia, jotta niiden arvo kasvaa. Se tapahtuu rakentamalla niistä systemaattisesti asiakaskeskeisiä ja monikanavaisia medioita, joiden tärkeä tehtävä on auttaa sidosryhmiä asiantuntijuutensa, arvojensa ja kultturinsa kautta. Pääsemällä sidosryhmien kanssa dialogiin, yritykset vahvistavat myyntiään, kannattavuuttaan, työnantajakuvaansa sekä mainettaan palveluntuottajana.

”Syntyy kysyntää uudenlaiselle johtamisosaamiselle”

Kyse on suuresta muutoksesta liittyen tapaan luoda yritysten strategioita ja ajatella johtamista. Syntyy kysyntää johtajille ja hallitusjäsenille, jotka osaavat johtaa yrityksen matkaa ja prosessia mediaksi. Tärkeässä roolissa ovat avoimuus, auttaminen ja arvojen kautta johtaminen. Yrityksiin luodaan sytemaattisen johtajuusviestinnän, sisältömarkkinoinnin ja sosiaalisen myynnin prosessit. Myynti, markkinointi ja viestintä fokusoivat yhteen maaliin. Muutokset kiinnitetään johtamisen prosessiin, erityisesti muokataan johtamiskulttuuria, jossa johtajuus kuuluu kaikille.

”Rakentuu uusi pääomasijoittajien alalaji”

Tietoisuuden kasvaminen mediallistumisen mahdollisuuksista ohjaa fokusoimaan tuottavampaan tapaan tehdä liiketoimintaa. Perustetaan sijoitusyhtiöitä, jotka keskittyvät sijoittamaan perinteisen toimialan yrityksiin ja rakentamaan niistä medioita. Yritysten arvo nousee, kun niiden myynti, kannattavuus ja maine kasvavat sen kautta, että niillä on toimialan visio, ne ovat kiinnostavampia, tunnetumpia ja luotetumpia. Sijoitusyhtiöt tuottavat portfolioyrityksille keskitettyä sisällöntuotantoa sekä valmentavat avainhenkilöitä uudenlaisen johtamisen, sisältömarkkinoinnin ja sosiaalisen myynnin osaajiksi.

”Yritysten esimerkki skaalautuu julkiselle ja 3.sektorille”

Yrityksiä seurataan pienellä viiveellä. Julkisen ja 3.sektorin organisaatioissa aletaan puhumaan entistä enemmän asiakkaista, niitä johdetaan yhä enemmän yritysmaailman oppien kautta. Sitä tapahtuu jo nyt, mutta vauhti kiihtyy. Avoimuus, läpinäkyvyys ja tuloksekas toiminta ovat pohjana sille, että keskeisiä sidosryhmiä autetaan laadukkailla palveluilla sekä sisällöillä niillä areenoilla, joista asiakkaat hakevat tietoa. Asiakkaita palvellaan.

”Miten sinä varaudut muutokseen?”

Muutos on jo täällä ja se kasvaa. Iso kysymys on, mitä sinä teet asian suhteen? Haluatko olla johtamassa muutosta etulinjassa vai seuraamassa mitä edelläkävijät tekevät? Jos haluat tietää, miten yrityksestä rakennetaan media, osallistu ilmaiseen webinaariin 13.2.2018 klo 10-11. Ilmottautuneet saavat webinaarista nauhoitteen. Voit myös ladata ilmaisen Yrityksestä media -oppaan.

Dialogista kevättä!

Jukka Saksi

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi