Marimekon hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila herätti Twitter-päivityksessään pohtimaan hallitusten suhtautumista digitaaliseen ympäristöön asiakkaiden näkökulmasta.

Säilyttäjät ja uudistajat

Olen saanut havainnoida ja sparrata lukuisia hallituksen jäseniä vuosien varrella. Jaan heidät hieman kärjistäen kahteen luokkaan; uudistajiin ja säilyttäjiin. Säilyttäjät haluavat lähtökohtaisesti toimia kuten ennenkin, he välttävät uudistamasta omaa ajatteluaan ja toimintatapojaan, sekä kokevat välttävänsä riskejä.

Uudistajat katsovat maailmaa uteliaina ja valppaina. He ovat tietoisia siitä, että maailma muuttuu ympärillä nopeasti. He yrittävät ymmärtää muutosta ja sen vaikutusta edustamansa organisaation toimintaan. Sen myötä he suhtautuvat nöyrästi muutoksiin ja ovat valmiita tutustumaan uusiin näkökulmiin. He ymmärtävät, että on itse uudistuttava, jotta voi uudistaa.

Selkeät keskinäiset viestintäroolit

Osa hallituksen jäsenistä kokee, etteivät viestintään liittyvät teemat liity tehtävään. Selkeät pelisäännöt ja roolit hallituksen jäsenten kesken sekä suhteessa toimitusjohtajaan ovat menestymisen kannalta oleelliset. Hallituksen tehtävänä ei ole olla aktiivinen viestijä ulospäin, lukuunottamatta tilanteita, joissa puheenjohtaja viestii yhtiön asioista. Esimerkkinä kyseisestä tilanteesta on toimitusjohtajan irtisanominen tai nimittäminen. Tärkeä osa viestintää ovat myös seuraaminen ja havainnointi, jotka ovat oleellinen osa tämän ajan hallitustyötä.

Kollektiivi käsitys mediallistumisen vaikutuksista yhtiöön

Hallituksen jäsenten on tärkeää olla tietoisia ilmiöistä, jotka vaikuttavat yrityksen sidosryhmiin ja sitä kautta yritykseen. Mediallistuminen koskettaa ilmiönä meitä kaikkia. Hallituksen tulisi tietää mediallistumisen vaikutukset yrityksen maineeseen, kasvuun, brändiin ja luottamukseen. Hallituksella tulisi olla yhteinen tulkinta siitä, mitkä asiat haastavat ja mitä mahdollisuuksia mediallistuminen tuo tullessaan. Yhä useammin arvot nousevat keskeiseen rooliin. Kyse ei ole vain sosiaalisesta mediasta, vaan laajemmasta ilmiöstä, miten eri media-areenat, kanavat ja verkostot linkittyvät toisiinsa luoden asiantuntijuutta, mainetta ja maineriskejä (Katso video mediallistumisesta)

Roolina tukea ja haastaa toimitusjohtajaa

Vaikka hallituksella ei ole aktiivista viestintäroolia, kannattaa sen keskeisten kanavien kautta seurata, mitä yrityksestä, sen avainhenkilöistä ja palveluista puhutaan. On tärkeää myös tietää, mitä kilpailijat viestivät niistä teemoista, joista yritys haluaa ottaa toimialansa johtajuuden. Hallituksella tulisi olla selkeä käsitys siitä, miten toimitusjohtajaa tuetaan ja haastetaan yrityksen matkalla asiakaskeskeiseksi mediaksi. Se ei onnistu, jos kokee, ettei mediallistuminen ilmiönä kosketa itseään lainkaan.

Jos hallituksella ja johtoryhmällä ei ole mediallistumisesta ja yhtiön johtajuusviestinnällisestä profiilista yhtenäistä näkemystä, voi se tarkoittaa ongelmia jatkossa. Jos haluat ehdotuksen sparrauksesta, ota yhteyttä meihin!

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

 

Johtaja on Media! on johtajuuden viestintätoimisto. Autamme ylintä johtoa hahmottamaan mediallistumisen vaikutukset ja valmennamme avainhenkilöitä viestimään arvoista, ennaltaehkäisemään mainekriisit sekä ottamaan alan puheenjohtajuuden.