Johtoryhmän ja viestintätiimin sparraukset

Maira Kettunen toimii Fennovoiman viestintäjohtajana. Maira johtaa viestintätiimiä, jonka tehtävänä on saada niin sisäiset kuin ulkoisetkin sidosryhmät ymmärtämään yhtiön ydinvoimahankkeiden merkitys ja tilanne.

Viestintä sisäisenä palveluna

Maira on halunnut osallistaa koko viestintätiiminsä pohtimaan sitä, miten viestintä voidaan tuotteistaa yrityksen sisällä ymmärrettäväksi ja helposti ostettavaksi palveluksi. Hän tarjosi Johtaja on Media! -teemalle mahdollisuuden Fennovoiman johtoryhmän sparraamiseen. Ydinvoimaan suhtaudutaan usein tunteella, ja sen vuoksi toimintaan liittyvä viestintä on oleellinen osa luottamusta.

Johtoryhmän oivalluttaminen somen roolista sisäisenä viestintänä

Jukkaan voi aina luottaa. Hän on käynyt puhumassa omalle viestintätiimilleni useaan kertaan viestinnän eri osa-alueista, esimerkiksi roolin ottamisesta asiantuntijaorganisaatiossa, ja hän on aina saanut aikaan hyvää keskustelua. Jukalla on hyviä ideoita ja hän perehtyy ennalta asiakkaan tilanteeseen, joten ideat ovat myöskin toteutettavissa. Hänellä on myös ollut ratkaiseva rooli Fennovoiman johtoryhmän innostamisessa sosiaalisen median käyttäjiksi. Jukka myös auttoi johtoryhmämme jäseniä ymmärtämään, miten tärkeä rooli kaikilla heillä on yhtiön sisäisinä viestijöinä.

Maira Kettunen

Viestintäjohtajan opas

Jukka ja JarmoJukka Saksi ja Jarmo Rosenberg

Jukka Saksi: 040-501 8357 / jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
Jarmo Rosenberg: 044 061 0925 / jarmo.rosenberg@johtajaonmedia.fi