Tasaisin väliajoin syntyy kohua yrityksistä, jotka tuottavat palvelua yhteiskunnan vähä- tai heikompiosaisille, kuten vanhuksille, vammaisille, lapsille tai asunnottomille. Lisää lämpöarvoa nostattaa ulkomainen pääomasijoittaja, joka koetaan kasvottomaksi. Havaintoni on, että aika usein näissä yhtiöissä avaintahona oleva operatiivinen johto viestii niukasti. Yrityksen arvot eivät välity sidosryhmille toivotulla tavalla, eikä tiedetä, mitä johto ajattelee. Esille nouseviin epäkohtiin ei puututa, niukka viestintä koetaan ehkä kontrollin välineeksi, mutta se aiheuttaakin valtavia ongelmia.

Annetaan valtaa aktiivisille viestijöille

Tällainen yritys toimii suhteessa Johtaja on Media! -profiiliviitekehykseen (kuvio alla) yksinäisenä tiedonvälittäjänä ja reaktiivisena palvelijana. Tällöin asetetaan avainhenkilöt sekä yritys alttiiksi mainekohuille, koska tarjotaan viestinnällistä valtaa heille, jotka viestivät aktiivisesti. Nykypäivänä jokainen yritys tarvitsee sidosryhmiensä huomion ja luottamuksen. Ilman läpinäkyvyyttä se on vaikeaa.

Johtajuusviestinnän nelikenttä

Yrityksillä ei ole varaa jättää hyödyntämättä mainevahvuuksiaan

Maine on erityisesti edellä mainituilla toimialoilla merkityksellistä valuuttaa. Huonomainen yritys menettää asiakkaansa, eikä saa hyviä työntekijöitä. Ensisijaisesti tulee tietysti korjata virheet, mutta millään yrityksellä ei ole varaa jättää hyödyntämättä mainetta vahvistavia tekijöitä. Kannattaa hyödyntävää vahvuuksiaan. Mainekohu voi sattua mihin tahansa yritykseen. Oleellista on hahmottaa toimiympäristö ja siinä tapahtuneet muutokset. Esimerkiksi sidosryhmien suhtautuminen ulkomaisiin institutionaalisiin sijoittajiin on muuttunut varsin kriittiseksi. Kyseinen sijoittaja saattaa olla yrityksen näkökulmasta erinomainen tuki taloudellisessa mielessä, mutta ns ”suuren yleisön” näkökulmasta koetaan usein epäluotettavana, kapitalistisena ja kylmänä riistäjänä. Näiden tilalle tulisi löytää muita viestinnällisiä vahvuuksia. Esimerkiksi kertomalla proaktiivisesti tunnistetuista ongelmista ja niiden parantamiseksi tehtävistä toimenpiteistä – ennen kuin ne luetaan mediasta.

Mainekohu laajenee mediaympäristössä samalla kaavalla

Kun edellä mainittu palveluyritys joutuu kritiikin kohteeksi, etenee prosessi tutulla kaavalla. Taustalla on tyytymättömyyttä ja kriittistä palautetta toiminnasta, mutta sitä ei ole kunnolla noteerattu. Joku merkittävä tapahtuma nostaa epäkohdat median kautta julkiseen keskusteluun, jolloin koko mediallistumisen kenttä – some, omat mediat, verkostot sekä hakukoneet, saavat siitä polttoainetta eli huomiota herättävää sisältöä. Kun yritykseltä puuttuu avainhenkilöiden systemaattinen ja kasvollinen viestintä, syttyy negatiivinen viestintäroihu ilmiliekkeihin.

Viestinnällisellä kriisillä on kova hinta

Poikkeuksetta viestinnälliseen kriisiin joutunut yhtiö maksaa tilanteesta kovan hinnan. Yleensä vähintäänkin toimitusjohtaja vapautetaan tehtävästään, hallituksen puheenjohtaja joutuu selittelymoodiin, hallitus työllistyy etsiessään uutta toimitusjohtajaa ja yrityksen ympärille rakentuu negatiivisen dialogin kehä. Pelätään sanoa mitään, aletaan etsiä uusia työpaikkoja ja murretaan itseluottamusta, joka taas heijastuu kaikkeen tekemiseen. Yritys menettää hyviä työntekijöitä, jolloin jäljelle jäävät ovat vaarassa polttaa itsensä loppuun työkuorman alla.

Hallitus on ratkaisevassa roolissa

Näissä tilanteissa hallitus on ratkaisevan paikan edessä. Sillä on oltava selkeä näkemys siitä, minkälaista johtajuutta yhtiö tarvitsee. Harvalla yrityksellä on enää varaa valita johtajaa, joka uskoo tiedon panttaamiseen, kasvottomaan niukkaan viestintään ja pelkkään mainospuheeseen. Maineriski on valtavan suuri.

Avainhenkilönä kasvollisesti viestivä arvojohtaja

Jos yritys on joutunut mainekuoppaan, pääsee se sieltä ylös vain johdonmukaisella, läpinäkyvällä ja kasvollisella johtajuusviestinnällä, jonka tähtäimenä on sidosryhmien auttaminen. Menestystä haluavan johtajan on kyettävä kasvolliseen ja arvopohjaiseen viestintään, kertoo Arvopaperi juuri valmistuneesta Pörssiyhtiötutkimuksesta. Näkökulma pätee kaikkiin organisaatioihin. Siihen kykenevät toimitusjohtajat nostavat tänä päivänä markkina-arvonsa korkealle.

 

 

Opas Arvoihin

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.