Julkisen sektorin luotettavuutta kritisoidaan nyt kovemmin kuin muistini mukaan koskaan. Esille tulleiden epäkohtien langettama varjo laskeutuu mediallistuneessa viestintäympäristössä helposti kaikkien viranomaisten päälle. Siihen ei ole varaa eikä varmasti tarvettakaan.

Epäluottamuksen varjo laskeutuu kaikkien viranomaisten päälle

VTV:n johtamisen selvittely on kesken, mutta uutisten perusteella on kyse vakavista asioista. Asia on vakava myös siltä osin, että jos kansalaisten luottamus viranomaisiin rapautuu, vaikuttaa se koko yhteiskuntaan. Viranomaistoiminnassa ei ole käsittääkseni ns. kilpailua, joten jokaiseen toimijaan tulisi kyetä luottamaan. Omien havaintojeni pohjalta uskon, että suurin osa virkamieskoneistosta toimii vastuullisesti ja jopa epäitsekkäästi.

Henkilöstö tietää mitä organisaatiossa tapahtuu

Uskaltaisin myös arvioida, että sekä VTV:n kuten muidenkin organisaatioiden kohdalla, henkilöstö tietää parhaiten vallalla olevan tekemisen kulttuurin ja arvot. On uutisoitu, etteivät alaiset ole uskaltaneet puuttua väärään toimintaan. Jos pelolla johtaminen pitää paikkaansa, on henkilöstön reaktio inhimillinen ja ymmärrettävä.

Annetaan henkilöstölle mahdollisuus luottamusselvitykseen

Jos viranomaisorganisaatio haluaa aidon selvityksen luottamuksen tilastaan, suosittelen toteuttamaan henkilöstölle anonyymin yhteiskehittämisen. Sen kautta jokainen pääsee vastaamaan luottamukseen liittyviin avoimiin ja neutraaleihin kysymyksiin anonyymisti ja priorisoimaan myös toisten vastauksia. Sitä kautta saadaan strukturoitu, demokraattinen ja lahjomaton tulos siitä, miten henkilöstö kokee työyhteisön luottamuksen. Kysymykset voisivat olla esim.

  1. Mitä sinulle tulee mieleen sanasta luottamus meidän organisaatiossamme?
  2. Mitkä teot rapauttavat luottamusta organisaatiossamme?
  3. Mitkä teot rakentavat luottamusta organisaatiossamme?

Tulokset läpinäkyvästi esille ja johdon luottamusviesti jatkotoimista

Mitä jos jokainen viranomaisorganisaatio antaisi henkilöstölleen aidon äänen ja kertoisi sen jälkeen läpinäkyvästi TOP 5 -vastaukset sekä johdon kannanotot siihen, mitä luottamuksen eteen aiotaan tehdä? Eikö se olisi 2020-luvun kasvollista, proaktiiviista ja arvopohjaista johtajuutta, jota julkinen sektori nyt kaipaa? Se myös tie löytää konkreettisia luottamusta edistäviä tekoja.

Henkilöstön kuuleminen on myös riskienhallintaa

Mediallistunut toimintaympäristö nostaa kaiken tiedon pintaan, joten mahdolliset väärintoiminnat tulevat joka tapauksessa esiin. Proaktiivisuus edellyttää rohkeutta ja halua vastuunkantoon, mutta se on myös riskienhallintaa ja mainetyötä. Lisäksi arvokasta työnantajakuvan luomista.

Koko henkilöstön osallistaminen on mahdollista tehdä nopeasti ja kustannustehokkaasti. Minuun voi olla yhteyksissä, keskustelen mielelläni aiheesta luottamuksellisesti lisää.

Turvallista ja mukavaa kevättä!

Blogi: Arvot – se johtajuuden vaikein laji

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.