Tällä kertaa keskustelimme johtamisen, hallitustyön, sijoittamisen ja arvojen teemoista Leena Niemistön kanssa. Leena on taustaltaan lääkäri. Hän työskenteli Dextran toimitusjohtajana vuodesta 2003 lähtien siihen asti, kun Pihlajalinna osti yrityksen vuonna 2013. Nykyisin hän toimii hallitusammattilaisena ja startup-sijoittajana. Leenan aika rientää myös useissa paneeleissa ja asiantuntijaryhmissä terveydenhuollon, johtamisen ja sijoittamisen osaamista jakaessa.

Tehokas ajankäyttö mahdollistaa monipuolisen työkentän

Leena työ on jatkuvaa oman ajan priorisointia. ”Ne yritykset, joissa olen puheenjohtajana, vievät aikaa eniten.” Hän toimii neljän listatun yhtiön hallituksessa; varapuheenjohtajana Stockmannissa sekä jäsenenä Pihlajalinnassa, Elisassa ja Raisiossa. Niiden lisäksi puheenjohtajana Kansallisoopperassa, viiden startupin hallituksessa sekä jäsenenä Yliopiston Apteekin ja Messukeskuksen hallituksissa. Lista jatkuu ja alkaa hengästyttää. Mistä aikaa ja intoa tuohon kaikkeen? ”Kiinnostus, uteliaisuus, intohimo sekä halu oppia ja jakaa omaa osaamista ovat tärkeimmät syyt siihen, että teen paljon töitä.”

Täytyy oppia jättäytymään pois oikeaan aikaan

Leenan mukaan toiminnan täytyy aidosti kiinnostaa, ja itsellä tulee olla tunne siitä, että on jotain annettavaa yritykselle. Viimeisin yhtiö johon Leena lähti mukaan on Raisio, joka keskittyy tällä hetkellä paljon terveelliseen ravitsemukseen. ”Siinä yhdistyvät kiinnostukseni, asiantuntemukseni ja verkostoni.” Vaikka Leena on monessa mukana, ei hän koe ongelmaksi jättäytyä jostain pois. ”On vapauttavaa, kun ei takerru mihinkään positioon liikaa. Kun on antanut osaamisensa tehtävään ja oppinut sen minkä voi siitä oppia, voi jättäytyä pois ja vapauttaa aikaa toisiin kohteisiin.”

Tiimi, tuote, arvomaailma ja ajoitus ratkaisevat

Leenan kriteerit mukaan lähtemiseen ovat nyt tiukemmat kuin viisi vuotta sitten. Se liittyy myös oppimiseen. Kaikki hänen sijoituksensa ovat tulleet suorista kontakteista. Leena saa paljon yhteydenottoja erityisesti startup-yrityksistä. Isosta kontaktimäärästä nousevat esille jotkut, joita Leena tapaa, ja niistä valikoituvat lopulliset sijoitukset. ”Minun täytyy kyetä uskomaan tiimiin, tuotteeseen ja arvomaailmaan. Lisäksi tarvitaan oikea ajoitus.”

Sijoituksista löytyy yhteisiä arvoja

Pohdimme sijoittamiseen liittyviä arvoja. Omien ja yrityksen arvojen tulee kohdata Leenan sijoituksissa, ja yhdistävä punainen lanka sijoitusten valinnassa löytyykin juuri arvoista. ”Vastuullisuus, kestävän kehityksen lisääminen, jakaminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä tuottavuuden parantaminen. Kokoava teema erityisesti terveysalan yrityksissä, joissa olen mukana, on, että työntekijät voisivat keskittyä siihen, missä he ovat parhaimmillaan.”

Startup-sijoittamisella voi muuttaa maailmaa paremmaksi

Leena uskoo voivansa vaikuttaa sijoittamalla startup-yrityksiin. ”Se on tapani muuttaa maailmaa paremmaksi. Sijoitussumman on oltava sellainen, jonka voi menettää sen vaikuttamatta jokapäiväiseen elämään. Jos arvokriteerit ovat oikeat, sijoitussumman menettäminen ei harmita, kun kokee edistäneensä hyviä asioita.” Leenalla on vahva usko ihmisten hyvään. ”Uskon, että hyvää tekevät hankkeet ovat pitkällä tähtäimellä myös hyviä sijoituskohteita.”

Keskittymistä kulutus- ja asiakaskäyttäytymiseen

Yritykset, joissa Leena on mukana, ovat eri vaiheissa suhteessa megatrendeihin. ”Kulutus- ja asiakaskäyttäytymisen muutokset ovat teemoja, joihin hallitusten jäsenten pitäisi keskittyä. Tässä kehitysvauhdissa viisikin vuotta on erittäin pitkä aika. Samaan aikaan tulisi miettiä, mitkä ovat arvoja ja asioita, jotka eivät muutu. Emme ole Suomen markkinassakaan mikään lintukoto, globaalit jätit tulevat Suomeen erityisesti kulutustuotteiden osalta. Täytyy olla koko ajan hereillä, koska iso murros ja disruptio voivat tulla yllättävältäkin taholta. Myös poliittinen säätely vaikuttaa yhtiöiden hallitustyöhön. Mediallistumisesta puhutaan hallituksissa jonkin verran. Se korostuu etenkin julkisomisteisissa yhteisöissä, jotka ovat yhteiskunnallisesti säädellyssä ja tuetussa ympäristössä.”

Tärkeää hahmottaa päätöksentekoprosessin vaiheita

Leenan kokemuksen mukaan hallitustiimin kokoonpanolla on iso merkitys sen kannalta, miten yritys menestyy. Hänen ei tarvitse ottaa hallitustehtäviä vastaan, joten valintaan vaikuttaa myös miellyttävä työskentelyilmapiiri. Leena kiinnittäisi hallituksissa huomiota prosessiin: kuinka arvoihin, visioon ja strategiaan päädytään? Hän antaa esimerkiksi Kansallisoopperan. ”Strategiaprosessi tehtiin siellä niin huolella, että jokainen Oopperan työntekijä pystyi osallistumaan siihen. Auttaa jokaista työntekijää arjen päätöksissä, jos sisäistää yhteisön arvot. Myös johtaminen on silloin merkittävästi helpompaa.”

Dextra henkilöityi vahvasti Leenaan

Moni on luullut Leenan olevan Dextran perustaja, mutta se ei pidä paikkansa. Dextrassa hän ei koskaan ajatellut, että tulisi tienaamaan hurjia summia rahaa. ”Fokukseni oli siinä, että halusin tehdä yrityksestä sektorillaan Suomen parhaan. Erottautumistekijät lähtivät yrityksen vahvuuksista, ja laatu kaikissa prosesseissa nousi tärkeimmäksi. Siihen aikaan kilpailijat keskittyivät työterveyshuoltoon, Dextrassa päätettiin keskittyä etenkin ortopediseen päiväkirurgiaan sekä urheilu- ja tapaturmapotilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon. Panostettiin vakuutusyhtiöyhteistyöhön ja tehtiin sekä leikkausprosessista että kuntoutus -ja päivystysprojekteista sujuvia.”

Viestintä vastaamaan todellisuutta

Pohdimme lopuksi viestintää.  ”Johtajan ulkoisen kuvan pitäisi vastata sisäistä kuvaa. Joskus saatetaan nostaa johtaja julkisuudessa tähtiin, mutta jos se ei vastaa todellisuutta, se aiheuttaa työyhteisössä ärtymystä.” Johtajilla, joita Leena arvostaa, on vahva osaaminen ja niin hyvä itsetunto, ettei heidän tarvitse omaa egoaan pönkittää. ”Heille johtaminen on auttamista ja viestintä on oleellinen osa sitä.”

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.