Lataa maksuton sote-johtamisen arvotutkimus

Johtaja on Media! selvitti sote-johtajien arvoja haastattelemalla 120 sote-johtajaa yrityksistä, julkiselta sektorilta sekä 3. sektorilta.

Rakentavaa tutkimustietoa sote-johdon arvoista ja arvoristiriidoista

Tavoitteena oli tuottaa tietoa eri sektoreiden sote-johdon suhtautumisesta arvoihin, niiden hyödyntämiseen johtamis- ja asiakastyössä sekä arvoista viestimiseen nyt ja tulevaisuudessa. Tradeka ja Diakoniasäätiö Foibe rahoittivat tutkimusta, jotta tulokset voitiin tarjota yhteiskunnallalliseen käyttöön maksutta.

Tutkimus toi esille kiinnostavia näkökulmia ja myös eriäviä näkemyksiä sektoreiden välillä siitä, miten arvot näyttäytyvät sekä vaikuttavat sote-palveluiden hankinnoissa. Katso video, jossa Jukka Saksi tiivistää tutkimuksen ydinaiheet. 

Lataa tutkimusraportti oheisesta painikkeesta.

Lataa sote-johtamisen arvotutkimus