Kun otamme käyttöön tekoälyä liiketoiminnassamme, avautuu monia mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja parantaa palveluiden laatua. Samalla kuitenkin kohtaamme uusia eettisiä haasteita, jotka vaativat huolellista harkintaa ja ohjausta.

Tämä artikkeli tarjoaa kysymyspatteriston, joka auttaa organisaatioita laatimaan omat eettiset ohjeensa tekoälyn käyttöön, sisältäen vinkkejä ja suosituksia jokaiseen kysymykseen.

Mitä tekoälyn käytöllä pyritään saavuttamaan?

 • Miten tekoäly voi tukea organisaation perustehtävää?
  • Vinkki: Mieti, kuinka tekoäly voi auttaa saavuttamaan ydintavoitteenne. Aseta ihmisten hyvinvoinnin vahvistaminen keskiöön.
 • Mitä hyötyjä tekoälystä odotetaan asiakaspalvelussa tai työtehokkuudessa?
  • Suositus: Arvioi realistisesti tekoälyn tuomia hyötyjä, huomioiden mahdolliset haasteet. Mittaa hyvinvoinnin kasvua osana arviointiprosessia.

Tunnista eettiset riskit ja määritä rajoitukset

 • Mitkä ovat absoluuttiset ’ei’ tekoälyn käytölle organisaatiossamme?
  • Vinkki: Tutki lainsäädäntöä ja alan ohjeita varmistaaksesi, että asetat selkeät rajat.
 • Miten tunnistamme ja hallitsemme tekoälyjärjestelmien riskejä?
  • Suositus: Kehitä säännöllisesti päivittyvä prosessi, joka arvioi sekä uusien että olemassa olevien järjestelmien riskejä.

Kestävän eettisen käytännön vakiinnuttaminen

 • Kuinka säilytämme ihmisen kontrollin ja vastuun tekoälyjärjestelmien yli?
  • Vinkki: Varmista, että ihmiset säilyttävät aina lopullisen päätäntävallan ja ymmärryksen tekoälyn toiminnoista. Eettiset ohjeistukset kannattaa luoda mahdollisimman osallistavasti ja erilaisia työrooleja ymmärtäen.
 • Mitä toimia toteutamme varmistaaksemme järjestelmien läpinäkyvyyden ja ymmärrettävyyden?
  • Suositus: Pyri maksimaaliseen avoimuuteen ja selkeyteen, jotta kaikki sidosryhmät voivat ymmärtää tekoälyjärjestelmienne toiminnan.

Lisävinkki kaikille organisaatioille

 • Varmistakaa, että ylin johto ja tietohallinto omaavat yhtenäisen näkemyksen generatiivisen tekoälyn roolista organisaation toiminnassa.
 • Yhteinen tulkinta on elinehto sille, että tekoälymatkasta tulee koko työyhteisön yhteinen muutosmatka, johon osallistutaan mielenkiinnolla ja muutospelot vaihtuvat uteliaisuudeksi ja valppaudeksi.

Ohjeet elävät muutoksen mukana

Tämän kysymyspatteriston ja suositusten avulla organisaatiosi voi aloittaa tai tarkentaa tekoälyn eettisiä ohjeitaan. Eettiset ohjeet ovat dynaamisia asiakirjoja, jotka vaativat jatkuvaa tarkastelua ja päivittämistä vastaamaan teknologian ja yhteiskunnallisten normien kehitystä.

Maksuton demo: Näin sain päivän lisää aikaa työviikkooni

Jos olet johtavassa asemassa ja organisaatiosi ei vielä hyödynnä tekoälyä systemaattisesti, tarjoan sinulle tilaisuuden maksuttomaan tekoälydemoon.

Esittelen siinä, kuinka tekoälyn avulla voit tehostaa toimintaasi, parantaa palvelujen laatua ja edistää työntekijöiden hyvinvointia. Saat nähdä käytännön esimerkkejä tekoälyn positiivisista vaikutuksista ja oppia, miten voit soveltaa sitä omassa organisaatiossasi.

Varaa aikasi demolle alla olevasta linkistä! Tutustu vuorovaikutteisiin tekoälykoulutuksiin tästä!

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.