Arvot antavat suunnan, määrittävät identiteettimme ja ohjaavat päätöksiämme.

Toteuttamani kuntien arvoselvityksen mukaan 65% Suomen kunnista on nimennyt itselleen arvot. Keskellä tätä arvokeskustelua Merikarvian kunta on ottanut rohkean askeleen: he toteuttavat kokeilua, jossa kuntalaiset osallistuvat suoraan talousarviosuunnitteluun. Tämä uusi toimintamalli, jota Sitra rahoittaa, laajentaa kuntalaisdemokratiaa merkittävästi.

Ratkaisutori-kuntalaispaneelien toiminta avattiin syyskuun alussa, ja keskustelu kunnan talousarvioon liittyvistä arvoista oli vilkasta. Sain toimia tilaisuuden juontajana ja alustaa arvojen roolista kuntademokratiassa.

Halusin korostaa yhteiskunnallisen arvokeskustelun merkitystä. Keskustelukulttuurimme on kärjistynyt ja yhteiskuntamme ajautunut arvokriittisyyden aikaan. Viestintäkanavat, erityisesti X (ent. Twitter) on muuttunut yhä enemmän vastakkainasettelun areenaksi ja myös media kohtaa kritiikkiä sekä maalittamista enemmän kuin koskaan. Samalla on nähtävissä, että median oma tapa toimia heijastaa yhteiskunnallista keskusteluilmapiiriä.

Arvojen merkitys onkin noussut entistä tärkeämmäksi ja varsinkin rasismiin ja tasa-arvoon liittyvät teemat ovat saaneet paljon huomiota.

Merikarvialla koettiin arvojen toteutuvan kunnan arjessa

Merikarvian kunta on valinnut arvoikseen palvelualttiuden, itsenäisyyden ja luotettavuuden. Kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival toi esiin kunnan itsenäisyyden tärkeyden ja kiitti keskustelijoita myönteisestä palautteesta. Oli rohkaisevaa kuulla, että monet kuntalaiset, kunnan luottamushenkilöt ja kunnan työntekijät kokivat näiden arvojen toteutuvan kunnan arjessa konkreettisesti.

Kunnanjohtaja toi esiin päätöksenteon avoimuuden tärkeyden ja vahvan palvelurakenteen ylläpitämisen haasteet. Puhuimme muutenkin siitä, mitä ongelmia arvoihin liittyy. Tämä on erityisen tärkeää, kun puhumme arvoista ja siitä, miten ne ohjaavat päätöksiämme ja toimintaamme arjessa.

Nostin alustuksessani esille, miten arvot ovat keskeisiä demokratialle ja erityisen tärkeitä nuorille. Kuntien kannattaisi viestiä arvoistaan enemmän ja käydä jatkuvaa arvokeskustelua kuntalaisten kanssa. Jo nyt kuntia haastetaan niiden arvovalinnoista ja tulevaisuudessa arvojensa mukaisesti toimivia kunnallisia organisaatioita tullaan arvostamaan entistä enemmän.

Arvot vaikuttavat kunnan työnantajakuvaan ja sitoutumiseen

Kunnat voivat käyttää arvojaan vahvistaakseen työnantajakuvaansa ja rakentaakseen luottamusta. Arvojen avulla kunnat voivat erottua ja houkutella lahjakkaita työntekijöitä, jotka jakavat samat periaatteet. Kuten Merikarvian kokeilu osoittaa, osallistaminen ja avoin arvokeskustelu voivat tuoda uutta eloa kunnalliseen päätöksentekoon ja kuntalaisten sitoutumiseen.

Jos haluat keskustella oman organisaatiosi arvoista, ota vapaasti yhteyttä.

ps. Otsikkokuva on luotu tekoälykuvapalvelussamme.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.