Viestivä kuntajohtaja -tutkimus 2019-2020

Kuntajohtajan työ on voimakkaan murroksen kohteena. Mediallistunut toimiympäristö asettaa johtamiselle uusia haasteita, joista johtoryhmillä tai hallituksilla on harvoin yhtenäistä näkemystä. Voimakkaasti huomiota ja mielipiteitä jakavia teemoja uutisoidaan jatkuvasti, jotka linkittyvät myös kuntiin. Samalla moniulotteinen media-areenoiden linkittyminen tarjoaa kunnan elinvoimaisuuden, maineen ja näkyvyyden vahvistamista. Onko kunta hyödyntänyt näitä mahdollisuuksia? Mitkä johtajuusviestinnän teemat aiheuttavat kitkaa, missä koetaan vahvuuksia? Pääset lataamaan tutkimusesittelyn sivun alalaidasta.

Kuntajohtajatutkimus pureutuu mm. edellä mainittuihin kysymyksiin rakentavalla otteella. Johtaja on Media! toteuttaa kuntajohtajatutkimuksen yhdessä kokeneen tutkimuskumppanin kanssa. Tutkimuksessa syvähaastatellaan kuntajohtajia, hallituksen puheenjohtajia sekä keskeisiä sidosryhmiä. Haastatteluiden pohjalta luodaan rakenteinen kysymyksenasettelu puhelinhaastatteluille, joissa kuntien johdolta kysytään keskeisiä johtajuusviestintään liittyviä teemoja. Määrällinen haastattelu toteutetaan noin 100:lle kuntapäättäjälle.

Tutkimus selvittää

  • Mitä eri media-areenoita kuntajohto käyttää ja miten?
  • Mitä keinoja kunnissa käytetään edistäkseen haluamiensa teemojen käsittelyä ns. perinteisessä mediassa?
  • Miten kunnassa suhtaudutaan kasvolliseen viestintään?
  • Miten kunnissa arvioidaan viestinnän vaikuttavuutta ja millä organisaatiotasolla tulokset käsitellään? (halitus, johtoryhmä, viestintäosasto, ulkopuolinen asiantuntija)
  • Miten kunnan ylimmän johdon viestintä on organisoitu ja onko viestintäjohtaja johtoryhmän jäsen?
  • Kuntajohdon jaksamisen haasteet 24/7 -viestintäodotusten alla

Viitekehyksinä mediallistuminen ja johtajuusviestinnällinen profilointi

Tutkimuksen viitekehyksenä käytetään mediallistuneen toimiympäristön näkökulmaa, jossa viestijä tai viestin vastaanottaja toimii suhteessa viiteen media-areenaan. Areenat linkittyvät vahvasti toisiinsa ja vaikuttavat siten yhtiön ja sen avainhenkilöiden maineeseen, luottamukseen ja kiinnostavuuteen.

Tutkimuksessa haastateltavat arvioivat myös edustamansa yhtiön johtajuusviestinnällistä profiilia. Yksinkertaistettu nelikenttä sisältää paljon informaatiota siitä, mitkä riskit ja mahdollisuudet organisaation asemoitumiseen nelikentässä liittyy. Lisätietoa profiilin hyödyntämisestä saa täältä.

Johtajuusviestinnän nelikenttä

Tutkimuskumppaniksi?

Jos kuntien ylin johto on organisaatiosi ydinkohderyhmää tai teemat johtajuus, johtajuusviestintä, työhyvinvointi ja maine ovat toiminnassanne keskeisiä, saattaisitte olla kiinnostuneita tutkimuskumppanuudesta. Olemme avoimia keskustelemaan yhteistyötä, ole hyvä ja ota yhteyttä!

Lataa tutkimusesittely tästä ja kysy meiltä lisätietoa!

kuntajohtajatutkimus

Kirjoittajasta:

Jukka Saksi     

viestintävalmentaja ja tietokirjailija

+358405018357

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Auttaa kiteyttämään arvoja ja viestimään luottamusta herättävästi. Konsultoi työyhteisöjä osallistamisen prosesseissa.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut 15 vuotta esimies- ja johtamistehtävissä ennen siirtymistään viestintäyrittäjäksi. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA-tutkinnon ja väitellyt tohtoriksi johtajuudesta. Väitöskirja finanssialan johtajuuden murroksesta (2013).

Löytyy somesta nimellä @JukkaSaksi. Linkit kaikkiin sisältöihin löytyvät täältä.

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA