Loading...
Kuntajohtajatutkimus2019-01-03T16:31:38+00:00

Viestivä kuntajohtaja -tutkimus 2019

Kuntajohtajan työ on voimakkaan murroksen kohteena. Mediallistunut toimiympäristö asettaa kunnan johtamiselle uusia haasteita, joista johtoryhmillä tai hallituksilla on harvoin yhtenäistä näkemystä. Samalla moniulotteinen media-areenoiden linkittyminen tarjoaa kunnan elinvoimaisuuden ja näkyvyyden vahvistamista. Onko kunta hyödyntänyt uusia mahdollisuuksia? Mitkä johtajuusviestinnän teemat aiheuttavat kitkaa, missä koetaan vahvuuksia? Pääset lataamaan tutkimusesittelyn sivun alalaidasta.

Kuntajohtajatutkimus pureutuu mm. edellä mainittuihin kysymyksiin rakentavalla otteella. Johtaja on Media! toteuttaa kuntajohtajatutkimuksen yhdessä kokeneen tutkimuskumppanin kanssa. Tutkimuksessa syvähaastatellaan kuntajohtajia, hallituksen puheenjohtajia sekä keskeisiä sidosryhmiä 1/2019- 3/2019 noin 25 henkilöä. Haastatteluiden pohjalta luodaan rakenteinen kysymyksenasettelu puhelinhaastatteluille, joissa kuntien johdolta kysytään keskeisiä johtajuusviestintään liittyviä teemoja. Määrällinen haastattelu toteutetaan noin 100:lle kuntapäättäjälle.

Tutkimus selvittää

  • Mitä eri media-areenoita kuntajohto käyttää ja miten?
  • Mitä keinoja kunnissa käytetään edistäkseen haluamiensa teemojen käsittelyä ns. perinteisessä mediassa?
  • Miten kunnissa arvioidaan viestinnän vaikuttavuutta ja millä organisaatiotasolla tulokset käsitellään? (halitus, johtoryhmä, viestintäosasto, ulkopuolinen asiantuntija)
  • Miten kunnan ylimmän johdon viestintä on organisoitu ja onko viestintäjohtaja johtoryhmän jäsen?
  • Kuntajohdon jaksamisen haasteet

Viitekehyksinä mediallistuminen ja johtajuusviestinnällinen profilointi

Tutkimuksen viitekehyksenä käytetään mediallistuneen toimiympäristön näkökulmaa, jossa viestijä tai viestin vastaanottaja toimii suhteessa viiteen media-areenaan. Areenat linkittyvät vahvasti toisiinsa ja vaikuttavat siten yhtiön ja sen avainhenkilöiden maineeseen, luottamukseen ja kiinnostavuuteen.

Tutkimuksessa haastateltavat arvioivat myös edustamansa yhtiön johtajuusviestinnällistä profiilia. Yksinkertaistettu nelikenttä sisältää paljon informaatiota siitä, mitkä riskit ja mahdollisuudet organisaation asemoitumiseen nelikentässä liittyy. Lisätietoa profiilin hyödyntämisestä saa täältä.

Johtajuusviestinnän nelikenttä

Tutkimuskumppaniksi?

Jos kuntien ylin johto on organisaatiosi ydinkohderyhmää tai teemat johtajuus, johtajuusviestintä, työhyvinvointi ja maine ovat toiminnassanne keskeisiä, saattaisitte olla kiinnostuneita tutkimuskumppanuudesta. Olemme avoimia keskustelemaan yhteistyötä, ole hyvä ja ota yhteyttä!

Tulosesittelyt ja kuntaorganisaatiokohtaiset työpajat 2019

Tutkimuksen tulokset julkistetaan syksyllä 2019 tutkimuskumppanin kanssa, josta tiedotetaan myöhemmin. Tarjoamme kuntaorganisaatioille jo nyt tilaisuuden kysyä lisää ja halutessaan varata maksullisia tulosesittelyjä ja organisaatiokohtaisia soveltavia työpajoja alkaen 10/2019.

Lataa tutkimusesittely tästä ja kysy meiltä lisätietoa!

kuntajohtajatutkimus

Jukka Saksi
toimitusjohtaja, KTT, MBA

+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
@JukkaSaksi

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA

Johtaja on Media! -kirja

Miten johtajista, asiantuntijoista ja organisaatioista on tullut medioita? Jukka Saksin teos palkittiin vuoden 2017 Kultasulka -kilpailussa hopeasulalla. Tutustu ja tilaa omasi!
TILAA KIRJA
Johtaja on Media! -kirja
close-link