Yrityksissä puhutaan paljon arvoista, samoin 3. sektorin organisaatiot on pääosin syntyneet jotain arvoa toteuttamaan. Myös kuntien päätöksenteko on mitä suurimmassa määrin arvojohtamista. Selvitykseni perusteella tällä hetkellä 65% kunnista on valinnut itselleen arvot

Arvot mukaan jo asioiden valmisteluun

Olisi erityisen tärkeää, että luottamushenkilöillä on keskenään yhteinen näkemys siitä, mitkä ovat kunnan arvot ja kuinka ne ohjaavat päätöksentekoa. Virkakoneiston tulkinta yhteisesti määritellyistä kunnan arvoista pitäisi näkyä jo asioiden valmistelussa. Parhaimmillaan arvot ohjaavat koko päätöksentekoprosessia ja vahvistavat sen johdonmukaisuutta. 

Poliittisten ja muiden arvojen sekoittuminen

Arvot eivät ole helppo teema. Yksi kuntajohtamisen vaikeus on erottaa poliittiset ja muut arvot toisistaan. Tiukkenevan kuntatalouden keskellä arvojohtaminen voi joutua koetukselle, mutta mitä paremmin arvot on yhdessä määritelty, sitä paremmin ne voivat ohjata valintoja. On paljon esimerkkejä siitä, miten helposti epäselvien arvojen kanssa taisteleva kunta ajautuu päätöksenteossaan riitelyyn ja umpikujiin.

Johdonmukainen kuntapäätöksenteko houkuttelee yrityksiä

Itselleen sopivaa toimintaympäristöä etsiville yrityksille kunnan maine ja julkisuuskuva voivat olla hyvin merkityksellisiä. Harva yrityspäättäjä haluaa investoida kuntaan, joka näyttää ulospäin riitaisalta ja epäjohdonmukaiselta. Parhaimmillaan tilanne on kunnalle ja yritykselle win-win. Menestyvä yritys markkinoi toiminnallaan kuntaa ja hyvämaineinen kunta houkuttelee yrityksiä.

Valmistautumista julkista haastamista vastaan

Käsittelin aihetta varsin laajasti Arvovalta-kirjaa kirjoittaessa ja tein havainnon, miten kuntia tullaan haastamaan julkisesti niiden arvoista. Esimerkiksi kuntien tavasta kilpailuttaa hankintoja, kohdella henkilöstöä ja asukkaita, sekä toteuttaa yhteistyötä 3. sektorin kanssa, tullaan keskustelemaan vielä arvojen näkökulmasta paljon.

Yhteiskehittäminen on demokraattinen tapa valita kunnalle arvot

Arvojen haastamiseen liittyen olisi syytä varautua vähintäänkin siten, että arvot on määritelty demokraattisesti. Tarkoittaa, että kunnan virkamiesjohto, työntekijät ja luottamushenkilöt voivat osallistua arvojen valintaan ja sanoittamiseen siten, että jokaisen mielipide on yhtä tärkeä. Siihen kevyt yhteiskehittäminen on oivallinen keino. Kunta saa nopeasti ja kustannustehokkaasti demokraattisen mielipiteen tärkeimmistä arvoista ja niiden sanoituksista. Siihen tietoon on hyvä perustaa myös lopulliset päätökset arvoista.

Tutustu kuntien arvoselvityksen tuloksiin ja suosituksiin

Jos kunnan arvoihin liittyvä problematiikka ja mahdollisuudet kiinnostavat, suosittelen tutustumaan selvitykseeni, jossa kävin läpi suomalaisten kuntien (n=280) nettisivut, sieltä strategiat ja arvot. 35% kunnista ei ole vielä valinnut itselleen arvoja, mutta uskon tilanteen muuttuvan aika nopeasti. Muuttuva arvo- ja vastuullisuusilmapiiri, työvoimapula, hyvinvointialueuudistus ja työn murros ohjaavat siihen.

Jos arvojen valinta tai päivittäminen on ajankohtaista, kannattaa tutustua tarjoukseen 3-tunnin sparrauksesta:

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.